Domů

Učebna psychologie a hudební výchovy

Moderně a nekonvenčně vybavená učebna psychologie a hudební výchovy je umístěna v suterénu budovy Domova mládeže. Probíhá v ní především výuka cvičení z předmětů psychologie (obor zdravotnické lyceum), psychologie a komunikace (obor zdravotnický asistent), hudební a dramatické výchovy (obor sociální činnost).

Kromě běžné výuky zde mají studenti možnost v příjemném prostředí vyzkoušet techniky působení na druhé, sebepoznání a v neposlední řadě i metody relaxace. Dochází tak ke zvýšení propojení teorie s běžným životem.

Učebna je vybavena pianinem, počítačem, dataprojektorem, rozměrným projekčním plátnem a plošným 5kanálovým ozvučovacím systémem. Díky posledně jmenovanému vybavení je učebna využívána také jako příležitostný sál pro poslech vážné hudby, projekci výukových filmů a pořádání skupinových prezentací.