Domů

Seznam pracovníků školy

Jméno Funkce Kontakt Vyučuje předmět 20/21 Konzultační hodiny 20/21
Vedení školy
Mgr. Lenka Nováková ředitelka školy info(at)szsturnov.cz
725 123 156
OSN dle individuální domluvy
Mgr. Pavel Doubrava zástupce ředitelky doubrava(at)szsturnov.cz
604 645 322
FYZ dle individuální domluvy
Mgr. Jana Neumannová učitelka řídící
praktické vyučování
neumannova(at)szsturnov.cz OSN, OSE, OPR dle individuální domluvy
Bc. Lenka Sulková vedoucí provozně-ekonomického úseku sulkova(at)szsturnov.cz
Interní pedagogové
Mgr. Jan Antuš odb. učitel antus(at)szsturnov.cz MAE, ZTV, TEV dle individuální domluvy
Mgr. Jan Balcar učitel balcar(at)szsturnov.cz TEV, ZEM dle individuální domluvy
Ing. Dana Balochová učitel balochova(at)szsturnov.cz ICT, koordinátor ICT dle individuální domluvy
Mgr. Romana Bílková učitel bilkova(at)szsturnov.cz ANJ, NEJ, EKO, PEK dle individuální domluvy
Mgr. Marcela Bímová učitel, metodik EVVO bimova(at)szsturnov.cz CHE, SOM, ZEH dle individuální domluvy
Mgr. Denisa Boudová odb. učitel boudova(at)szsturnov.cz MAE, VPS, ZTV dle individuální domluvy
Mgr. Jana Brustmannová odb. učitel brustmannova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, KLP dle individuální domluvy
Ing. Bc. Petra Buchtová učitel buchtova(at)szsturnov.cz MAT, ICT dle individuální domluvy
Šárka Červinková odb. učitel cervinkova(at)szsturnov.cz OSN, ODV, OSE, SZZ dle individuální domluvy
Monika Dobrovová odb. učitel dobrovova(at)szsturnov.cz OSN, PEC, KLP dle individuální domluvy
Mgr. Lucie Ferencová učitel ferencova(at)szsturnov.cz ANJ, VYZ, ZEM dle individuální domluvy
Petra Hakenová odb. učitel hakenova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, ODV, PAT dle individuální domluvy
Mgr. Ivana Hanzlová učitel hanzlova(at)szsturnov.cz MAT, ICT dle individuální domluvy
Mgr. Svetlana Havlíčková učitel havlickova(at)szsturnov.cz ANJ, ZSV dle individuální domluvy
Mgr. Hana Henišová učitel henisova(at)szsturnov.cz CJL, ZSV dle individuální domluvy
Mgr. Zuzana Hoetzelová odb. učitel hoetzelova(at)szsturnov.cz MAE dle individuální domluvy
Mgr. Dalibor Jandík učitel, metodik prevence soc. patol. jevů na škole jandik(at)szsturnov.cz,td> ANJ, TEV dle individuální domluvy
Mgr. Irena Jirásková učitel jiraskova(at)szsturnov.cz CJL, DEJ dle individuální domluvy
Mgr. Vlasta Klemtová odb. učitel klemtova(at)szsturnov.cz SPE, PEC, UPR, MAS dle individuální domluvy
Bc. Pavla Koudelková odb. učitel koudelkova(at)szsturnov.cz ODV, OSE dle individuální domluvy
Mgr. Helena Kučerová odb. učitel, výchovný poradce kucerova(at)szsturnov.cz PSK, PSY, ZDP, SPE, PEC, UPR dle individuální domluvy
Mgr. Pavlína Marcínová odb. učitel marcinova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, ODV, KLP, SPO dle individuální domluvy
Mgr. Eliška Nosková učitel noskova(at)szsturnov.cz BIO, EKL, CHE dle individuální domluvy
PhDr. Alena Novotná, Ph.D. učitel novotna(at)szsturnov.cz CJL, ZSV dle individuální domluvy
Mgr. Kamila Panušková učitel panuskova(at)szsturnov.cz ANJ, ANS dle individuální domluvy
Mgr. Lenka Plívová odb. učitel plivova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, KLP dle individuální domluvy
Mgr. Jitka Pospíchalová učitel pospichalova(at)szsturnov.cz ANJ dle individuální domluvy
Mgr. Eva Rajmová odb. učitel rajmova(at)szsturnov.cz OSE, OSN dle individuální domluvy
Mgr. Jitka Soukeníková učitel soukenikova(at)szsturnov.cz NEJ, NES, LAJ dle individuální domluvy
Bc. Zuzana Škodová učitel skodova(at)szsturnov.cz BIO dle individuální domluvy
Mgr. Renata Šubertová odb. učitel, kariérní poradce, metodik prevence soc. patol. jevů na DM subertova(at)szsturnov.cz PSK, PSY, ZDP, VYZ dle individuální domluvy
PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková učitel tehnikova(at)szsturnov.cz DEJ, PED, SAK, VYV dle individuální domluvy
Mgr. Eva Tížková odb. učitel tizkova(at)szsturnov.cz OSN, OSE, PAT, PAP dle individuální domluvy
Mgr. Romana Vacardová odb. učitel vacardova(at)szsturnov.cz MAE, RER, VPS dle individuální domluvy
Externí pedagogové
Bc. Zuzana Formáčková odb. učitel HDV dle individuální domluvy
Ing. Martin Hašek učitel hasek(at)szsturnov.cz FYZ dle individuální domluvy
Bc. Miloslav Havelka odb. učitel PRP, OSE dle individuální domluvy
Mgr. Jitka Pospíšilová odb. učitel pospisilova(at)szsturnov.cz VPS dle individuální domluvy
Mgr. Tomáš Světlík odb. učitel svetlik(at)szsturnov.cz PRP dle individuální domluvy
Mgr. Karolína Tomová odb. učitel tomova(at)szsturnov.cz OSE dle individuální domluvy
Provozní pracovníci
Kateřina Koňáková hospodářka konakova(at)szsturnov.cz
Štěpán Plátek správce budov 778 536 356
Adéla Roubíčková studijní referentka roubickova(at)szsturnov.cz

Seznam zkratek předmětů