Domů

Seznam pracovníků školy

Jméno Funkce Kontakt Vyučuje předmět Konzultační hodiny
Vedení školy
Mgr. Lenka Nováková ředitelka školy info(at)szsturnov.cz OSN ÚT 13.00 - 14.00
Mgr. Pavel Doubrava zástupce ředitelky doubrava(at)szsturnov.cz FYZ ST 13.00 - 14.00
Mgr. Jana Neumannová učitelka řídící
praktické vyučování
neumannova(at)szsturnov.cz OSN, OSE, OPR, SZZ ST 13.00 - 14.00
Bc. Lenka Sulková vedoucí provozně-ekonomického úseku sulkova(at)szsturnov.cz
Interní pedagogové
Mgr.Jan Balcar učitel balcar(at)szsturnov.cz TEV, VYZ, ZEM
Mgr. Romana Bílková učitel bilkova(at)szsturnov.cz ANJ, NEJ, EKO, PEK PO 13.00 - 14.00
Mgr. Marcela Bímová učitel, metodik EVVO bimova(at)szsturnov.cz CHE, BIO, SOM, ZEH, EKL ÚT 12.30 - 14.00
Mgr. Blanka Blažková učitel blazkova(at)szsturnov.cz CJL, ZSV, HDV PÁ 13.00 - 14.00
Mgr. Jana Brustmannová odb. učitel brustmannova(at)szsturnov.cz OSE, OSN ÚT 12.35 - 13.20
Šárka Červinková učitel prakt. vyuč. a odb. výcviku cervinkova(at)szsturnov.cz OSN, ODV PO 11.40 - 12.25
Mgr. Lucie Ferencová učitel ferencova(at)szsturnov.cz ANJ, ZEM, VYZ PÁ 11.40 - 12.25
Mgr. Ivana Hanzlová učitel hanzlova(at)szsturnov.cz MAT, ICT, VYZ PO 12.35 - 13.20
Bc. Petra Hořáková učitel horakova(at)szsturnov.cz BIO, SOM PO 14.00 - 14.45
Mgr. Dalibor Jandík učitel, metodik prevence soc. patol. jevů jandik(at)szsturnov.cz,td> ANJ, ANS, TEV ČT 13.30 - 14.30
Bc. Matěj Ježek učitel jezek(at)szsturnov.cz ICT, MAT ST 13.00 - 14.00
Mgr. Irena Jirásková učitel jiraskova(at)szsturnov.cz CJL, DEJ PO 13.45 - 14.45
Mgr. Vlasta Klemtová odb. učitel klemtova(at)szsturnov.cz SPE, PEC, UPR, PSZ, ZSS PO 09.00 - 10.00
Mgr. Helena Kučerová odb. učitel, výchovný poradce kucerova(at)szsturnov.cz PSY, PSK, SPE, UPR, ZDP ST 07.15 - 07.50
ST 13.45 - 14.30
Mgr. Pavlína Marcínová odb. učitel marcinova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, PSK, ZDP PÁ 12.35 - 13.20
Mgr. Kateřina Nováková učitel novakovak(at)szsturnov.cz ANJ, ANS, TEV, MAT, ZTV ÚT 12.45 - 13.45
Mgr. Věra Nováková učitel novakovav(at)szsturnov.cz CJL, ZSV PO 13.00 - 14.00
Mgr. Lenka Plívová odb. učitel plivova(at)szsturnov.cz OSE, OSN, KLP, PRP ČT 13.00 - 14.00
Mgr. Jitka Soukeníková učitel soukenikova(at)szsturnov.cz NEJ, LAJ, NES, PED ČT 13.30 - 14.30
PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková učitel tehnikova(at)szsturnov.cz DEJ, PED, SAK, VYV ST 09.40 - 10.25
Mgr. Eva Tížková odb. učitel tizkova(at)szsturnov.cz OSN, OSE, KLP, OPR, PAT, PAP PÁ 10.25 - 11.30
Ing. Dagmar Vališková učitel, koordinátor ICT, správce webu valiskova(at)szsturnov.cz CHE, ICT PO 13.30 - 14.30
Externí pedagogové
Kateřina Hilgerová učitel prakt. vyuč. OSN dle individuální domluvy
Mgr. Zuzana Hoetzelová učitel prakt. vyuč. MAE dle individuální domluvy
Mgr. Jitka Pospíšilová odb. učitel pospisilova(at)szsturnov.cz VPS dle individuální domluvy
Mgr. Tomáš Světlík odb. učitel svetlik(at)szsturnov.cz PRP dle individuální domluvy
Mgr. Romana Vacardová odb. učitel RER, MAE dle individuální domluvy
Mgr. Pavlína Vodseďálková odb. učitel PSY, PSK dle individuální domluvy
Provozní pracovníci
Štěpán Plátek správce budov 778 536 356
Kateřina Koňáková hospodářka konakova(at)szsturnov.cz

Seznam zkratek předmětů