Domů

Domov mládeže

Součástí areálu je školské zařízení - Domov mládeže Střední zdravotnické školy - otevřený 1. září 1985. V roce 2020 došlo k rekonstrukci pláště jídelny a zateplení celého objektu včetně střech. V jeho pětipodlažní budově s celkovou kapacitou 115 lůžek je poskytováno kvalitní ubytování 1. kategorie ve třech nejvyšších poschodích. Dvě dolní podlaží slouží jako technické zázemí DM, ale jsou zde také místnosti pro volnočasové aktivity, odborné učebny pro školní výuku a pronajaté prostory - ordinace lékaře, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum.

Pokoje jsou dvoulůžkové - vždy dva sousední pokoje v jedné buňce mají společnou předsíň, WC a koupelnu se sprchovým koutem. V každém podlaží je čajová kuchyňka, studovna a velká společenská místnost vybavená televizí a DVD přehrávačem. Suterén a přízemí je částečně využíváno pro vzdělávání (učebny cizích jazyků, učebna první pomoci, učebna psychologie a hudební výchovy, přírodovědná laboratoř, 2 posilovny, stolní tenis, na 2.patře fotbálek v klubovně atd.).

Součástí budovy DM je spojovacím krčkem připojená přízemní budova školní jídelny (výdejny), kde se ubytovaní žáci celodenně stravují (3 jídla). Jídlo se dováží z moderní velkokapacitní kuchyně sousední nemocnice. Velkou výhodou pro studenty je v přízemí umístěná ordinace lékaře, knihovna a internetová klubovna se 4 PC připojenými na internet a s možností tisku.

Ubytovací prostory domova mládeže jsou pokryty bezdrátovým připojením k internetu. Ubytovaní žáci a studenti, kteří mají svoje zařízení (notebook, tablet, telefon), mohou připojení využívat denně od 12.00 do 22.00 hodin.

Výňatek z řádu DM: (plné znění zde)

Na domov se přijíždí v neděli od 18.00 do 22.00 hod., po dohodě rodičů a vychovatele možno i v pondělí do 7.45 hod. V pátek je domov mládeže otevřen do 14.00 hodin. O víkendech, svátcích a prázdninách je při běžném provozu uzavřen.

Osobní volno ubytovaných je každý den do 19.00 hodin. Jednou týdně může každý ubytovaný požádat o prodlouženou vycházku do 20.00 (pro 1. ročník) resp. až do 21.30 hod. (pro 4. ročník).