Domů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
se sídlem: 28. října 1390, 511 01 Turnov
IČ: 00 581 071
zastoupená: Mgr. Lenkou Novákovou, ředitelkou školy
kontaktní e-mail: info@szsturnov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Bc. Otto Kult
tel: 485 226 403
e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz

Informační memorandum