Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Pomoc SZŠ turnovské nemocnici

Díky sílícímu zájmu veřejnosti o nová místa antigenního testování na covid-19 se podařilo vytvořit nové odběrové místo v nemocnici Turnov. Služba je určena široké veřejnosti a zejména seniorům z Turnovska, kteří by se obtížně dostávali do okolních měst.
O antigenní testování je setrvalý zájem. Nejvíce lidí, kolem stovky, přichází v pondělí a v pátek. V dalších dnech je to asi 60 zájemců. Testování je pouze ve všedních dnech.
Na testování je nutné se rezervovat přes rezervační systém krajské nemocnice Liberec.
Plánovanému spuštění této služby však bránilo personální zajištění, které nebylo možné zajistit z řad již tak velmi vytížených zdravotníků z turnovské nemocnice. Proto si testování vzala na starost osmičlenná skupina odborných pedagogů zdejší Střední zdravotnické školy v Turnově. Tato organizace je také současně sídlem místní skupiny ČČK a odborné učitelky jsou jejími členy. Všechny se proto rozhodly přidat ruku k dílu a přihlásily se na testování jako dobrovolnice.
Testování probíhalo od 11. ledna 2021, a jelikož je stále zájem, bude testování probíhat i dále. Od 8. února 2021 již zastoupí odborné učitelky zaměstnanci nemocnice Turnov.

A na závěr osobní reakce odborné učitelky Pavlíny Marcínové, jednatelky MS ČČK V Turnově:
„Na vzniklou situaci bylo potřeba rychle reagovat. Ve spolupráci s městem a nemocnicí se podařilo vše velmi rychle zrealizovat. Testování pro mě bylo novou zkušeností. Díky skvělému kolektivu a podpoře z řad pracovníků nemocnice se podařilo vše zvládnout. Velký zájem o tuto službu mě velice těší a myslím si, že se podařilo ulehčit zejména seniorům přístup k testování. Někdy bylo zapotřebí i seniorovi pomoci se samotnou rezervací přes online registr. Ne všichni mají možnost toto zvládnout. I když se jednalo o velkou výzvu, další spolupráci v budoucnu určitě uvítám. Zároveň vím, že i naši studenti nezůstávají pozadu a jsou připraveni pomáhat ve zdravotnických i sociálních organizacích.“

Dne 12. 2. 2020 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2019 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 57 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR

Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol

Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou

Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival

Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov

Říjen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka pro Turnov

Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu
V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov

Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2020

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 12. 2. 2020 na SZŠ
 • 16. 2. 2020 školení první pomoci pro trenéry okresního fotbalového svazu Semily
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 25. 4. 2020, dobrovolníci pro „pohádkový les“
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • výuka první pomoci pedagogického sboru na ZŠ Skálova Turnov
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • „Den dětí s ponorkou“ – výuka první pomoci a zdravotnický dozor
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2020, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov


Dne 23. 1. 2019 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2018 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 61 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2018

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 28. 4. 2018
Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Červen
 • zajištění zdravotnického dozoru na hudební akci Michala Davida
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zajištění zdravotnického dozoru a výuka první pomoci - Den dětí s ponorkou 9. 6. 2018
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Říjen
 • zdravotnický dozor ve spolupráci s městem Turnov – 100 let vzniku ČSR
Listopad
 • 10. 11. 2018 Národní potravinová sbírka v obchodních domech Turnov
Prosinec
 • mikulášská besídka na oddělení NP nemocnice Turnov
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Další aktivity
 • 13. 4. 2019 účast na valné hromadě OS ČČK Semily
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • dobrovolnictví
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu

Výuka základů první pomoci

V měsíci dubnu a v květnu jsme zajistili proškolení žáků v první pomoci na základní škole v Novém Boru.

Humanitární sbírky

 • Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov, z důvodu stavby kotelny na SZŠ Turnov a DM (chybějící prostory pro uschování sebraného materiálu).

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili soutěží v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově. K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

Mgr. Lenka Plívová – předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK


Plán činnosti na rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu (možná bude v září, ještě přesně nevíme)
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Říjen
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka pro Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov

 • Starší výroční zprávy (2016, 2017)