Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Dne 15. května 2023 se konalo slavnostní shromáždění k letošnímu Světovému dni Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Setkání se konalo v hlavním sále Valdštejnského paláce.

Český červený kříž byl zastoupen prezidentem Markem Juklem, viceprezidentkou Janou Majrichovou, předsedkyní dozorčí rady Jaroslavou Vlčkovou a ředitelem Úřadu ČČK Karolem Čukanem. Program byl bohatý.

Členy, dobrovolníky a zaměstnance ČČK pozdravila choť prezidenta republiky Eva Pavlová, která přítomným především poděkovala za práci pro potřebné. Dobrovolnou práci Červeného kříže ocenila také předsedkyně druhé parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Důležitou částí shromáždění bylo předání ocenění dlouhé řadě těch, kteří svou prací přispívají k plnění poslání Červeného kříže nebo nám svou podporou umožňují pomáhat. Pamětní list převzala Mgr. Pavlína Marcínová, kterou nominoval oblastní spolek ČČK Semily. „Tímto bych chtěla poděkovat všem členům za jejich dobrovolnickou činnost a čas věnovaný druhým.“

Mgr. Pavlína Marcínová, jednatelka ČČK

Více informací ZDE.

Zpráva o činnosti MS ČČK Turnov za rok 2022


V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2022 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 58 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, člen: Mgr. Eva Tížková

Činnosti za rok 2022

Leden
 • Výuka maskování z řad členů ČČK

Únor
 • Výuka maskování z řad členů ČČK

Březen
 • Výuka maskování z řad členů ČČK
 • Podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • Zajištění materiální sbírky pomoci pro Uprchlíky z Ukrajiny
 • Finanční příspěvek Ukrajině na konto ČČK v hodnotě 15 123,-Kč

Duben
 • 2. 4. 2022 Valná hromada oblastního ČČK v Jablonci nad Jizerou – PL a BR
 • 30. 4. 2022 Český ráj dětem – MA

Květen
 • 4. 5. 2022 valná hromada MS ČČK Turnov se nekonala
 • 8. 5. 2022 Májová slavnost k oslavám Dne vítězství
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – zdravotnický dozor
 • 21. 5. 2022 pohár starosty města Turnov – inline závody, zdravotnický dozor – MA, BR, RA, PL
 • 28. – 29. 5. 2022 Staročeské trhy – zdravotnický dozor – GO, PO

Červen
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – zdravotnický dozor
 • 8. 6. 2022 metodické cvičení hasičů Turnov a ČČK Semily – maskování a modelové situace - MA
 • 11. 6. 2022 Den se žlutou ponorkou - zdravotnický dozor a výuka první pomoci BR
 • 14. 6. 2022 školení první pomoci ZŠ Příšovice 1-5 třída - HO
 • 15. 6. 2022 školení PRP zdrav. pracovníků - DD Minkovice - JI
 • Nofest Čtveřín – zdravotnický dozor – Jiřina Dlesková

Srpen
 • 18. 8. Den seniorů v DD Sychrov – zábavné odpoledne pro seniory z Libereckého kraje
 • 21. 8. Atletické závody na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově – 2. národní liga mužů a žen – PL, BR
 • 23. 8. Soutěž v poskytování PRP jednotek hasičů libereckého kraje s mezinárodní účastí – maskování HO, ŠP

Září
 • 17. 9. 2022 Den s T.G.M. – 100 let od návštěvy Turnova – zdravotnický dozor, prezentace spolku
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – republikové finále - zdravotnický dozor
 • Fotbalový klub Turnov – zdravotnický dozor
 • Závody dětí 2. tříd ZŠ Turnov – zdravotnický dozor

Říjen
 • Asociace školních sportovních klubů ČR - zdravotnický dozor
 • Fotbalový klub Turnov – zdravotnický dozor

Listopad
 • 1. 11. – 16. 11. 2022 veřejná sbírka pro Diakonii Broumov
 • 12. 11. 2022 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL, PENNY Turnov – GO, PO
 • 12. 11. 2022 Dětský branný den – JI

Prosinec
 • 19. 12. 2022 – výuka první pomoci ZŠ Kobyly - JI
 • Vyúčtování dotace, účetní uzávěrka roku 2022

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • sbírka pro Ukrajinu, sbírka pro Diakonii Broumov, Potravinová sbírka

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 1. 11. 2022


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2023

Únor
 • 28. 2. 2023 Valná hromada MS ČČK Turnov na SZŠ Turnov od 15:00 do 16:00
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
Duben
 • 1. 4. 2023 účast na valné hromadě OS ČČK Semily od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou - RA, MA
 • výuka maskování pro členy ČČK
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • 29. 4. 2023 zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ - MA
Květen
 • Metodické cvičení hasičů Tunov a ČČK Semily – maskování a modelové situace - MA
 • Soutěž mladých zdravotníků
 • zdravotnický dozor na závodech IV. tříd ZŠ v Sokolovně ve Skálově ulici
 • zajištění zdravotnického dozoru na Staročeských řemeslnických trzích
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • Den dětí s ponorkou - BR
Září
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
 • akce Čistá řeka Jizera, zejména 1. ročníky
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji SZŠ
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK Turnov

V Turnově dne 19. 12. 2022


finanční partner město Turnov


Zpráva o činnosti MS ČČK Turnov za rok 2021

Členská základna

V roce 2021 jsme získali další členy do MS ČČK Turnov a to zejmnéna z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 58 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2021

Leden
 • Zapojení studentů do dobrovolnictví v rámci nouzového stavu a výpomoci v DD Pohoda a KN Liberec cca 40 studentů z řad plnoletých studentů. Průběžně celý rok.

Únor
 • 17.3.2021 valná hromada jako online schůzka přes Teams
 • Testování veřejnosti odbornými učitelkami

Březen
 • Podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost - nepodáno
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí
 • Zajištění ochraných pomůcek pro krajskou nemocnici Liberec a Domov Důchodců Pohoda

Duben
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov

Červen
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Den dětí s ponorkou 12.6.2021 – zdravotnický dozor a výuka první pomoci
 • Nofest – Čtveřín 19.6. 2021 – zdravotnický dozor – Jiřina Dlesková
 • Valná hromada Jablonec nad Jizerou – 19. 6. 2021

Srpen
 • 18. 8. Den seniorů v DD Sychrov – zábavné odpoledne pro seniory z Libereckého kraje
 • 21. 8. Atletické závody na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově – 2. národní liga mužů a žen – PL, BR
 • 23. 8. Soutěž v poskytování PRP jednotek hasičů libereckého kraje s mezinárodní účastí – maskování HO, ŠP

Listopad
 • Kurz maskování pro členy ČČK
 • 20. 11. 2021 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL, PENNY Turnov – GO

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov.

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2022


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2022

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR – dle aktuální epidemiologické situace
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily dle termínu od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou - BR, PL
Duben
 • kurz maskování pro členy ČČK
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR - dle aktuální epidemiologické situace
Květen
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov na SZŠ nebo online schůzka
 • 21. 5 – 29. 5. 2022 zajištění zdravotnického dozoru při oslavách 750. let založení města Turnov – včetně Staročeských řemeslnických trhů 28. 5. – 29. 5. 2022
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 30. 5. 2022 MA, ŠU
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“ 24. 6.
 • Den dětí s ponorkou BR
Září
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
 • akce Čistá řeka Jizera
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji SZŠ
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK Turnov

V Turnově dne 8. 2. 2022


finanční partner město Turnov


 • Starší výroční zprávy (2016 až 2020)