Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Dne 12. 2. 2020 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2019 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 57 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR

Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol

Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou

Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival

Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov

Říjen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka pro Turnov

Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu
V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov

Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2020

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 12. 2. 2020 na SZŠ
 • 16. 2. 2020 školení první pomoci pro trenéry okresního fotbalového svazu Semily
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 25. 4. 2020, dobrovolníci pro „pohádkový les“
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • výuka první pomoci pedagogického sboru na ZŠ Skálova Turnov
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • „Den dětí s ponorkou“ – výuka první pomoci a zdravotnický dozor
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2020, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov


Dne 23. 1. 2019 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2018 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 61 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2018

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 28. 4. 2018
Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Červen
 • zajištění zdravotnického dozoru na hudební akci Michala Davida
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zajištění zdravotnického dozoru a výuka první pomoci - Den dětí s ponorkou 9. 6. 2018
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Říjen
 • zdravotnický dozor ve spolupráci s městem Turnov – 100 let vzniku ČSR
Listopad
 • 10. 11. 2018 Národní potravinová sbírka v obchodních domech Turnov
Prosinec
 • mikulášská besídka na oddělení NP nemocnice Turnov
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Další aktivity
 • 13. 4. 2019 účast na valné hromadě OS ČČK Semily
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • dobrovolnictví
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu

Výuka základů první pomoci

V měsíci dubnu a v květnu jsme zajistili proškolení žáků v první pomoci na základní škole v Novém Boru.

Humanitární sbírky

 • Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov, z důvodu stavby kotelny na SZŠ Turnov a DM (chybějící prostory pro uschování sebraného materiálu).

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili soutěží v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově. K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

Mgr. Lenka Plívová – předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK


Plán činnosti na rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu (možná bude v září, ještě přesně nevíme)
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Říjen
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka pro Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov

 • Starší výroční zprávy (2016, 2017)