Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Zpráva o činnosti MS ČČK Turnov za rok 2022


V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2022 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 58 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, člen: Mgr. Eva Tížková

Činnosti za rok 2022

Leden
 • Výuka maskování z řad členů ČČK

Únor
 • Výuka maskování z řad členů ČČK

Březen
 • Výuka maskování z řad členů ČČK
 • Podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • Zajištění materiální sbírky pomoci pro Uprchlíky z Ukrajiny
 • Finanční příspěvek Ukrajině na konto ČČK v hodnotě 15 123,-Kč

Duben
 • 2. 4. 2022 Valná hromada oblastního ČČK v Jablonci nad Jizerou – PL a BR
 • 30. 4. 2022 Český ráj dětem – MA

Květen
 • 4. 5. 2022 valná hromada MS ČČK Turnov se nekonala
 • 8. 5. 2022 Májová slavnost k oslavám Dne vítězství
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – zdravotnický dozor
 • 21. 5. 2022 pohár starosty města Turnov – inline závody, zdravotnický dozor – MA, BR, RA, PL
 • 28. – 29. 5. 2022 Staročeské trhy – zdravotnický dozor – GO, PO

Červen
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – zdravotnický dozor
 • 8. 6. 2022 metodické cvičení hasičů Turnov a ČČK Semily – maskování a modelové situace - MA
 • 11. 6. 2022 Den se žlutou ponorkou - zdravotnický dozor a výuka první pomoci BR
 • 14. 6. 2022 školení první pomoci ZŠ Příšovice 1-5 třída - HO
 • 15. 6. 2022 školení PRP zdrav. pracovníků - DD Minkovice - JI
 • Nofest Čtveřín – zdravotnický dozor – Jiřina Dlesková

Srpen
 • 18. 8. Den seniorů v DD Sychrov – zábavné odpoledne pro seniory z Libereckého kraje
 • 21. 8. Atletické závody na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově – 2. národní liga mužů a žen – PL, BR
 • 23. 8. Soutěž v poskytování PRP jednotek hasičů libereckého kraje s mezinárodní účastí – maskování HO, ŠP

Září
 • 17. 9. 2022 Den s T.G.M. – 100 let od návštěvy Turnova – zdravotnický dozor, prezentace spolku
 • Asociace školních sportovních klubů ČR – republikové finále - zdravotnický dozor
 • Fotbalový klub Turnov – zdravotnický dozor
 • Závody dětí 2. tříd ZŠ Turnov – zdravotnický dozor

Říjen
 • Asociace školních sportovních klubů ČR - zdravotnický dozor
 • Fotbalový klub Turnov – zdravotnický dozor

Listopad
 • 1. 11. – 16. 11. 2022 veřejná sbírka pro Diakonii Broumov
 • 12. 11. 2022 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL, PENNY Turnov – GO, PO
 • 12. 11. 2022 Dětský branný den – JI

Prosinec
 • 19. 12. 2022 – výuka první pomoci ZŠ Kobyly - JI
 • Vyúčtování dotace, účetní uzávěrka roku 2022

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • sbírka pro Ukrajinu, sbírka pro Diakonii Broumov, Potravinová sbírka

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 1. 11. 2022


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2023

Únor
 • 28. 2. 2023 Valná hromada MS ČČK Turnov na SZŠ Turnov od 15:00 do 16:00
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
Duben
 • 1. 4. 2023 účast na valné hromadě OS ČČK Semily od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou - RA, MA
 • výuka maskování pro členy ČČK
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • 29. 4. 2023 zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ - MA
Květen
 • Metodické cvičení hasičů Tunov a ČČK Semily – maskování a modelové situace - MA
 • Soutěž mladých zdravotníků
 • zdravotnický dozor na závodech IV. tříd ZŠ v Sokolovně ve Skálově ulici
 • zajištění zdravotnického dozoru na Staročeských řemeslnických trzích
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • Den dětí s ponorkou - BR
Září
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
 • akce Čistá řeka Jizera, zejména 1. ročníky
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji SZŠ
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK Turnov

V Turnově dne 19. 12. 2022


finanční partner město Turnov


Zpráva o činnosti MS ČČK Turnov za rok 2021

Členská základna

V roce 2021 jsme získali další členy do MS ČČK Turnov a to zejmnéna z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 58 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2021

Leden
 • Zapojení studentů do dobrovolnictví v rámci nouzového stavu a výpomoci v DD Pohoda a KN Liberec cca 40 studentů z řad plnoletých studentů. Průběžně celý rok.

Únor
 • 17.3.2021 valná hromada jako online schůzka přes Teams
 • Testování veřejnosti odbornými učitelkami

Březen
 • Podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost - nepodáno
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí
 • Zajištění ochraných pomůcek pro krajskou nemocnici Liberec a Domov Důchodců Pohoda

Duben
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov

Červen
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Den dětí s ponorkou 12.6.2021 – zdravotnický dozor a výuka první pomoci
 • Nofest – Čtveřín 19.6. 2021 – zdravotnický dozor – Jiřina Dlesková
 • Valná hromada Jablonec nad Jizerou – 19. 6. 2021

Srpen
 • 18. 8. Den seniorů v DD Sychrov – zábavné odpoledne pro seniory z Libereckého kraje
 • 21. 8. Atletické závody na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově – 2. národní liga mužů a žen – PL, BR
 • 23. 8. Soutěž v poskytování PRP jednotek hasičů libereckého kraje s mezinárodní účastí – maskování HO, ŠP

Listopad
 • Kurz maskování pro členy ČČK
 • 20. 11. 2021 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL, PENNY Turnov – GO

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov.

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2022


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2022

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR – dle aktuální epidemiologické situace
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily dle termínu od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou - BR, PL
Duben
 • kurz maskování pro členy ČČK
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR - dle aktuální epidemiologické situace
Květen
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov na SZŠ nebo online schůzka
 • 21. 5 – 29. 5. 2022 zajištění zdravotnického dozoru při oslavách 750. let založení města Turnov – včetně Staročeských řemeslnických trhů 28. 5. – 29. 5. 2022
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 30. 5. 2022 MA, ŠU
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“ 24. 6.
 • Den dětí s ponorkou BR
Září
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
 • akce Čistá řeka Jizera
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji SZŠ
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK Turnov

V Turnově dne 8. 2. 2022


finanční partner město Turnov


 • Starší výroční zprávy (2016 až 2020)