Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

V úvodu bychom rádi poděkovali vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

Naše řady v roce 2016 se ustálily na počtu 78 členů a to především z řad studentů, učitelů Střední zdravotnické školy v Turnově a zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec a.s. - Panochovy nemocnice Turnov.

 • předseda: Mgr. Miluše Šírová
 • jednatel: MUDr. Daniel Pospíšil
 • pokladník: Tomáš Goroš
 • členové výboru: Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • revizoři: Mgr. Lenka Plívová, Mgr. Eva Rajmová, Adrian Soukup

Zdravotní dozory sportovních a kulturních akcí

V měsíci dubnu jsme zajistili zdravotní dohled na sportovní akci města Turnova „Český ráj dětem‘‘ která se konala na turistické trase Sedmihorky-Radvánovice.

V měsíci květnu jsme tradičně dozorovali jednu z největších mezinárodních kulturně prodejních akcí města Turnova, Turnovské staročeské trhy, dvoudenní akci konající se v městském parku.

V měsíci červnu jsme zajistili zdravotní dozor na dvoudenní akci mistrovství ČR v hokejbalu, která se konala v zimním stadionu v Maškově zahradě.

Na konci školního roku jsme dozorovali vystoupení britské legendární skupiny Smokie v rámci kulturní akce Sedmihorské léto.

Celý rok jsme se pravidelně účastnili různých sportovních akcí, sportovně turistického kurzu, sportovního turnaje, na akci Ochrana člověka za mimořádných situací ve SZŠ Turnov a několika atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.

Dobrovolnictví

Skupina studentů SZŠ Turnov, pobývající na Domově mládeže, již šestým rokem pravidelně navštěvuje klienty – seniory bydlící v Domově důchodců Pohoda a dle jejich zájmů a potřeb společně s nimi tráví volný čas.

Výuka základů první pomoci

V měsíci květnu jsme zajistili proškolení žáků Základní školy Rovensko pod Troskami v poskytování první pomoci v rámci sportovního dne.

V měsících září a říjen bylo ve dvou etapách proškoleno v poskytování základů první pomoci a laické resuscitaci v terénu 24 pracovníků společnosti Spokojený domov, o. p. s. - středisko Mnichovo Hradiště a středisko Turnov.

Humanitární sbírky

Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.

Ve spolupráci se SZŠ Turnov jsme pro občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby občanům z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost) zorganizovali v měsíci listopadu sbírku ošacení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb.

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili na akci Týden mobility, na závodech na in line bruslích, burze středních škol nebo mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově.

K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

V Turnově 7. 2. 2017, v. z. Pospíšil – jednatel MS ČČK Turnov


Plán činnosti na rok 2017

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov, volby orgánů MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro Město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na Sportovně turistickém kurzu
 • zajištění zdravotnického dozoru na kulturně prodejní akci „Turnovské staročeské trhy“
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • dopravně preventivní akce ve spolupráci s Policií Č
Září
 • účast na maskování zranění v terénu v rámci „Týdne mobility“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti

V Turnově dne 7. 2. 2017, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


Výbor MS ČČK Turnov

Dne 7. 2. 2017 proběhla valná hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru, který pracuje nyní ve složení:

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: MUDr. Daniel Pospíšil
 • Členové: Radek Drbohlav, Bc. Pavla Koudelková
 • Předseda revizní komise: Mgr. Pavel Doubrava
 • Členové revizní komise: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup