Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Dětský den s Ponorkou

Volnočasové středisko Žlutá ponorka Turnov ve spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi, pořádá Dětský den s Ponorkou, který se koná dne 10.6.2017 od 14:00 do 18:00. Místo konání park u letního kina Turnov. Více viz ZDE. Jste všichni srdečně zváni.

MSČČK Turnov

Dne 7. 2. 2017 proběhla valná hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru, který pracuje nyní ve složení:

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: MUDr. Daniel Pospíšil
 • Členové: Radek Drbohlav, Bc. Pavla Koudelková
 • Předseda revizní komise: Mgr. Pavel Doubrava
 • Členové revizní komise: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

V úvodu bychom rádi poděkovali vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

Naše řady v roce 2016 se ustálily na počtu 78 členů a to především z řad studentů, učitelů Střední zdravotnické školy v Turnově a zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec a.s. - Panochovy nemocnice Turnov.

 • předseda: Mgr. Miluše Šírová
 • jednatel: MUDr. Daniel Pospíšil
 • pokladník: Tomáš Goroš
 • členové výboru: Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • revizoři: Mgr. Lenka Plívová, Mgr. Eva Rajmová, Adrian Soukup

Zdravotní dozory sportovních a kulturních akcí

V měsíci dubnu jsme zajistili zdravotní dohled na sportovní akci města Turnova „Český ráj dětem‘‘ která se konala na turistické trase Sedmihorky-Radvánovice.

V měsíci květnu jsme tradičně dozorovali jednu z největších mezinárodních kulturně prodejních akcí města Turnova, Turnovské staročeské trhy, dvoudenní akci konající se v městském parku.

V měsíci červnu jsme zajistili zdravotní dozor na dvoudenní akci mistrovství ČR v hokejbalu, která se konala v zimním stadionu v Maškově zahradě.

Na konci školního roku jsme dozorovali vystoupení britské legendární skupiny Smokie v rámci kulturní akce Sedmihorské léto.

Celý rok jsme se pravidelně účastnili různých sportovních akcí, sportovně turistického kurzu, sportovního turnaje, na akci Ochrana člověka za mimořádných situací ve SZŠ Turnov a několika atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.

Dobrovolnictví

Skupina studentů SZŠ Turnov, pobývající na Domově mládeže, již šestým rokem pravidelně navštěvuje klienty – seniory bydlící v Domově důchodců Pohoda a dle jejich zájmů a potřeb společně s nimi tráví volný čas.

Výuka základů první pomoci

V měsíci květnu jsme zajistili proškolení žáků Základní školy Rovensko pod Troskami v poskytování první pomoci v rámci sportovního dne.

V měsících září a říjen bylo ve dvou etapách proškoleno v poskytování základů první pomoci a laické resuscitaci v terénu 24 pracovníků společnosti Spokojený domov, o. p. s. - středisko Mnichovo Hradiště a středisko Turnov.

Humanitární sbírky

Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.

Ve spolupráci se SZŠ Turnov jsme pro občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby občanům z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost) zorganizovali v měsíci listopadu sbírku ošacení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb.

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili na akci Týden mobility, na závodech na in line bruslích, burze středních škol nebo mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově.

K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

V Turnově 7. 2. 2017, v. z. Pospíšil – jednatel MS ČČK Turnov


Plán činnosti na rok 2017

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov, volby orgánů MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro Město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na Sportovně turistickém kurzu
 • zajištění zdravotnického dozoru na kulturně prodejní akci „Turnovské staročeské trhy“
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • dopravně preventivní akce ve spolupráci s Policií Č
Září
 • účast na maskování zranění v terénu v rámci „Týdne mobility“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti

V Turnově dne 7. 2. 2017, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


Výbor MS ČČK Turnov