Domů

Aula (přednáškový sál)

Při kapacitě cca 80 míst se jedná o největší výukový prostor školy. Využíván je především pro pořádání společných školních akcí (ošetřovatelské dny, hromadné prezentace, přednášky a diskuze a další) a výuku s využitím interaktivní tabule. Vybaven je již zmiňovanou interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem, ozvučením, kombinovaným VHS/DVD přehrávačem a mobilní bílou tabulí.
Z důvodu nedostatku místa ve školy se momentálně tento prostor využívá jako kmenová učebna s 30 standardními místy v 15 lavicích. O tento prostor ovšem nechceme přijít. Po výstavbě Centra odborné výuky (COV), která by měla být realizována v letech 2023 - 2024, dojde ke zvýšení budovy o jedno podlaží, zvětšení kapacity budovy a návratu funkce auly do těchto prostor.