Domů

Obory vzdělání

NÁHRADNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Pokud máte zájem o naši školu a termín proběhlého DOD (8. 12. 2017) jste zmeškali nebo Vám z nějakého důvodu nevyhovoval, připravujeme náhradní termín. Předběžně plánujeme prohlídku školy ve 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h v pátek 16. února 2018.

V současné době nabízíme absolventům ZŠ následující obory vzdělání:

Maturitní obory (čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou)
Učební obor Ošetřovatel v tomto školním roce z kapacitních a provozních důvodů nenabízíme a další uchazeče do prvního ročníku budeme přijímat opět v následujícím školním roce 2018/19 (ke vzdělávání od 1. září šk. roku 2019/20).