Domů

Obory vzdělání

NÁHRADNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DOD se konal v pátek 30. listopadu 2018. Potěšil nás návštěvou více než 150 uchazečů o vzdělávání. Pro ty, kterým tento termín nevyhovoval, připravujeme náhradní termín dne otevřených dveří na pátek 8. února 2019 předběžně ve 13.00 - 14.00 - 15.00 hodin. Neváhejte a přijďte!

V současné době nabízíme absolventům ZŠ následující obory vzdělání:

Maturitní obory (čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou) Učební obor (tříleté denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem)