Domů

Obory vzdělání

NÁHRADNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Řádný DOD se konal v pátek 29. listopadu 2019. Všem zájemcům, kteří tento termín z nějakého důvodu neakceptovali, sdělujeme, že náhradní den otevřených dveří předběžně připravujeme na odpoledne 7. února 2020. Prohlídka s úvodním setkáním s ředitelkou školy je plánována ve 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Neváhejte a přijďte! Zdraví nevyjde nikdy z módy!

V současné době nabízíme absolventům ZŠ následující obory vzdělání:

Maturitní obory (čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou) Učební obor (tříleté denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem)