Domů

Projekty

Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

 • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
 • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
 • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

 • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
 • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz
 • Vstup do DRG: http://drg.szsturnov.cz

EU peníze středním školám

 • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

 • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
 • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

 • Termín realizace:
 • Více o projektu:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (Inkluze)

 • Termín realizace:
 • Více o projektu:

Společná cesta k podnikavosti na školách (Firmičky 2)

 • Termín realizace:
 • Více o projektu:

NAKAP 1

 • Termín realizace:
 • Více o projektu:

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.