Domů

Projekty

ERASMUS+

 • Administrací programu Erasmus+ byl pověřen Dům zahraniční spolupráce (národní agentura programu). Naše škola byla vybrána na základě žádosti do Projektu mobility osob, klíčová akce 1 (KA1). Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Naše škola vyšle žáky na stáže do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork a okolí).
 • Název projektu: Jedeme pečovat o druhé
 • Číslo grantové dohody: 2018-1-CZ01-KA102-047504
 • Termín realizace: 10.9.2018 - 9. 9. 2020
 • Více o projektu naleznete v odkazu ZDE.

   Společná cesta k podnikavosti na školách ("FIRMIČKY 2")

   NAKAP LK I

   • Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 SŠ (za současného zapojení ZŠ), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Aktivity naší školy jsou projektové dny pro žáky ZŠ a kroužek podporující žáky SŠ.
   • Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
   • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
   • Termín realizace: 1.7.2018 - 31.8.2020
   • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
   • Více o projektu: v prezentaci ZDE nebo v záložce naplňování KAP ZDE.

    MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SZŠ Turnov nabízí v rámci projektu "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP)" volnočasovou aktivitu pro žáky SŠ s názvem „Kroužek využití senzorů při poznávání procesů v lidském těle“. Informační schůzka proběhla (viz pozvánka ZDE), ale v případě zájmu se můžete zapojit dodatečně. Kroužek probíhá ve středu odpoledne 1 x za 14 dní - konkrétní termíny u Mgr. Marcely Bímové. Účast je ZDARMA.

   Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV)

   • Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osbnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
   • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2022
   • Více o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz

   Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

   Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

   Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

   Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

   Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

   Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

   • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
   • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
   • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
   • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

   EU peníze středním školám

   • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
   • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
   • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

   Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

   • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
   • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
   • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz

   Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

   • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
   • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
   • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

   Projekty jsou spolufinancovány Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.