Domů

Projekty

ERASMUS+

 • Administrací programu Erasmus+ byl pověřen Dům zahraniční spolupráce (národní agentura programu). Naše škola byla vybrána na základě žádosti do Projektu mobility osob, klíčová akce 1 (KA1). Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Naše škola vyšle žáky na stáže do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork a okolí).
 • Název projektu: Jedeme pečovat o druhé
 • Číslo grantové dohody: 2018-1-CZ01-KA102-047504
 • Termín realizace: 10.9.2018 - 9. 9. 2020
 • Více o projektu naleznete v odkazu ZDE.

Společná cesta k podnikavosti na školách ("FIRMIČKY 2")

NAKAP LK I

 • Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 SŠ (za současného zapojení ZŠ), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Aktivity naší školy jsou projektové dny pro žáky ZŠ a kroužek podporující žáky SŠ.
 • Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
 • Termín realizace: 1.7.2018 - 31.8.2020
 • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Více o projektu: v prezentaci ZDE nebo v záložce naplňování KAP ZDE.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV)

 • Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osbnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
 • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2022
 • Více o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz

Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

 • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
 • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

EU peníze středním školám

 • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

 • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
 • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz

Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

 • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
 • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
 • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

Projekty jsou spolufinancovány Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.