Domů

Projekty

Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

 • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
 • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
 • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

 • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
 • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz
 • Vstup do DRG: http://drg.szsturnov.cz

EU peníze středním školám

 • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

 • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
 • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV)

 • Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osbnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
 • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2022
 • Více o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz

Společná cesta k podnikavosti na školách ("FIRMIČKY 2")

 • Obsahem projektu je vzdělávání směřující k podnikavosti. Cílem je zlepšení situace žáků středních škol na trhu práce. Projektu se účastní čeští a polští žáci.
 • Termín realizace: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2020
 • seznam minipodniků
  • školní minipodnik 19 - Agenturadomácí péče
  • školní minipodnik 21 - Senior klub
  • školní minipodnik 22 - Edukační centrum první pomoci
 • Více o projektu: http://www.mikrofirmy.info

NAKAP LK I

 • Jedná se o "naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje". Cílem projektu je především podpora polytechnického vzdělávání, zkvalitnění péče o nadané žáky a podpora čtenářské a matematické gramotnosti. Aktivity naší školy budou navazovat na projekt TechUp po ukončení jeho udržitelnosti, tj. od 1. 9. 2018.
 • Termín realizace: 1.7.2018 - 31.8.2020
 • Více o projektu: v prezentaci ZDE.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.