Domů

Současnost

SZŠ Turnov oslavila v roce 2021 v dobré kondici šedesát let své existence. Za tuto dobu se stala známou a dobře zavedenou součástí vzdělávací nabídky středních škol Libereckého kraje (LK) pro žáky z širokého okolí Turnova, zejména okresů Semily, Jičín a Jablonec n. N., ale i ze sousedních krajů. Zřizovatelem SZŠ Turnov je LK, jedná se tedy o tzv. "státní" školu, na které se neplatí školné.

Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým stavebním úpravám, při kterých byla vyměněna okna včetně meziokenních panelů a rekonstruováno veškeré sociální zařízení.

V letech 2023 - 2024 probíhá v rámci projektu spolufinancovaného z ESF výstavba Centra odborného vzdělávání (COV) formou nástavby na budovu školy. Současně dochází k zateplení pláště, výstavbě bezbariérového přístupu (výtah), instalaci fotovoltaiky na novou střechu a dalším stavebním úpravám. Po dokončení stavby COV a vybavení nových učeben moderními pomůckami a didaktickou technikou dojde ke zvýšení komfortu pro žáky i personál a zlepšení kvality vzdělávání.

Součástí areálu je domov mládeže z roku 1985 s přilehlým víceúčelovým hřištěm, který v roce 2020 prošel rekonstrukci pláště se zateplením. Domov poskytuje ubytování 1. kategorie a probíhá v něm také část zejména odborné výuky. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy nemocnice, což je turnovská pobočka Krajské nemocnice Liberec, a naproti Domovu důchodců Pohoda. Obě tato zařízení jsou našimi nejvýznamnějšími sociálními partnery, v jejichž pracovištích probíhají hodiny praktické výuky žákyň a žáků školy.

V současnosti se na škole vzdělávají žákyně a žáci v oborech: