Maturitní testy pro žáky 4. ročníku ZDARMA


Česká školní inspekce (ČŠI) převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech, a dává vám je k dispozici prostřednictvím mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile.
Aplikace je ZDARMA ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
Využijte pro svoji domácí přípravu k maturitě této speciální nabídky ČŠI!

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
SZŠ Turnov nabízí v rámci projektu NAKAP II (viz záložka Projekty) dvě volnočasové aktivity pro žáky SŠ: Kroužek A s názvem „Poznáváme lidské tělo“ a kroužek B s názvem „Poskytujeme první pomoc a OSE péči“. Oba kroužky budou probíhat odpoledne 1 x týdně - konkrétnější informace poskytnou Mgr. Marcela Bímová (vedoucí kroužku A) a Mgr. Lenka Plívová (vedoucí kroužku B). Účast je ZDARMA.

Veletrh Gaudeamus on-line 2021 pro studenty


Team Veletrhu Gaudemaus připravil jeho on-line verzi, která začíná 19. ledna. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou následně k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě a motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia.

Přednáškové dny budou doplněny on-line prezentací vystavovatelů na portálech Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk, v aplikaci Gaudeamus Guide pro studenty a rodiče a v aplikaci Gaudeamus Advisor pro středoškolské pedagogy. Tyto on-line informační zdroje nabídnou kompletní kontaktní informace, rejstříky studijních oborů, informace o fakultách a přijímacím řízení na všech zúčastněných školách. Návštěvníkům budou také k dispozici vyhledávače studijních oborů, škol a fakult (viz leták).

Pro shlédnutí on-line přednáškových dní je nutná registrace na portálech Gaudeamus (přes tlačítko „Registrace na veletrh“ v pravém horním rohu kterékoliv stránky). Do registračního formuláře stačí zadat platný e-mail. Registrovaným studentům následně bude organizátory zaslána pozvánka ke sledování přednáškových dní.

Pololetní hodnocení a prázdniny


Sdělujeme všem žákům a rodičům, že pololetní hodnocení bylo dnes (28. 1.) zveřejněno ve škole Online - výsledné známky naleznete ve složce "Hodnocení" (poslední sloupec nadepsaný Uz.), případné pochvaly či tresty ve složce "Výchovná opatření". V papírové podobě bude pololetní hodnocení předáno žákům ve formě výpisu až po jejich návratu do školy.

V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny. V týdnu od 1. 2. do 7. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny a učitelé mají nařízenou dovolenou, takže distanční výuka neprobíhá...

více ...
Antigenní testování pro veřejnost v Turnově


Zapojili jsme se do antigenního testování pro veřejnost, které na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále pokračuje. Od pondělí 11. 1. 2021 je zřízeno odběrové místo u zadního vchodu do nemocnice (za heliportem), kde budou odborné učitelky SZŠ provádět odběry každý pracovní den od 8.00 do 10.00. Zájemci se musí objednat přes webové stránky KNL (sekce COVID-19 Informace, testování), kde si vyberou odběrové místo Nemocnice Turnov. Bez objednání nebude odběr proveden.
Od pondělí 8. 2. 2021 pokračuje testování již v režii zdravotnických pracovníků z nemocnice, ale našim odborným učitelkám patří obrovský dík, že testování v Turnově rozběhly.
Přímý odkaz na stránku KNL je ZDE.

  více ...
  DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


  Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

  Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
  Vedení SZŠ Turnov

  více ...
  PF 2021
  Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  Prodloužení vánočních prázdnin


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole, takže jsou o tyto dny prodloužené vánoční prázdniny. Plánované ředitelské volno na 21. a 22. 12. 2020 je proto zrušeno, ale výuka každopádně v těchto dnech neprobíhá.

  více ...
  DOD ZRUŠEN Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
  Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.
  více ...
  VÝZVA TĚLOCVIKÁŘŮ Na konci října, když se rozjíždělo druhé kolo distanční výuky, vyhlásila sekce tělocvikářů výzvu studentům nazvanou „Zmáčkni to!“, která je měla v období online studia aspoň na chvíli odlákat od digitální techniky a poslat je ven, hýbat se. Skutečnost, že naši výzvu vyslyšely skoro čtyři desítky studentů, nám udělala velkou radost.
  Úkol zněl jasně, vyběhni, vyjdi nebo vyjeď na nejbližší kopec či místo, ze kterého je hezky vidět tvoje město či ves a zmáčkni to, tzn. udělej zajímavou fotku, která ukáže ...
  více ...
  Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku

  Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č.1263 se přechází na režim rotační výuky – střídání celých tříd po týdnech v prezenční a distanční výuce. Konkrétně od 7. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 1. skupina: třídy 1.ZL, 2.OS, 2.PS, 2.ZL, 2.MA-SČ a od 14. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 2. skupina: třídy 1.OS, 1.MA-SČ, 1.PS, 3.MA-SČ, 3.PS, 3.ZL.
  Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 je ředitelské volno, takže výuka neprobíhá.

  Ubytování na DM a stravování ve školní jídelně je možné ...

  více ...
  Aktualita 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
  Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy ... (viz více)
  více ...
  PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE V pátek 27. 11. 2020 proběhne „papírové“ přihlašování současných žáků k maturitní zkoušce. Jestliže nebudete tento den přítomni ve škole, bude Vám zaslána předvyplněná přihláška elektronicky na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve ŠkoleOnline. Tu je potřeba dovyplnit, podepsat a doručit do školy (nebo poslat naskenovanou zpět). Tímto vyzýváme také žáky minulých ročníků, kteří mají zájem o konání opravné maturitní zkoušky v jarním termínu 2021, aby se v termínu od 26. 11. do 1. 12. 2020 DOSTAVILI OSOBNĚ do školy k podání přihlášky.
  Vedení školy
  více ...