Den otevřených dveří plánovaný na 4. 12. 2020 se z důvodů epidemie Covid-19 v tomto termínu NEKONÁ. Náhradní termín byl prozatím stanoven na 22. 1. 2021. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

  Aktuální informace 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku


  Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
  Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy pouze dejte škole vědět (telefonicky do sekretariátu na číslo 481 322 723), do kdy bude trvat Vaše absence.
  Ubytování na DM je možné od úterý 24. 11. 2020 od 17.00 h, stravování ve školní jídelně je také možné od 25. 11. 2020, pokud si stravu objednáte. Základní kostrou výuky bude normální rozvrh s možnými změnami, které naleznete ve ŠkoleOnline. Změny rozvrhu jsou momentálně vynuceny zrušením běžné tělesné výchovy a přemístěním praktické výuky do prostor školy. Praktickou výuku nelze konat na pracovištích sociálních partnerů, protože jejich stávající provozní podmínky neumožňují vstup skupiny žáků s učitelkou. Dále se budeme snažit zajistit, aby se různé třídy co nejméně potkávaly např. u oběda.

  PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE


  V pátek 27. 11. 2020 proběhne „papírové“ přihlašování současných žáků k maturitní zkoušce. Jestliže nebudete tento den přítomni ve škole, bude Vám zaslána předvyplněná přihláška elektronicky na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve ŠkoleOnline. Tu je potřeba dovyplnit, podepsat a doručit do školy (nebo poslat naskenovanou zpět). Tímto vyzýváme také žáky minulých ročníků, kteří mají zájem o konání opravné maturitní zkoušky v jarním termínu 2021, aby se v termínu od 26. 11. do 1. 12. 2020 DOSTAVILI OSOBNĚ do školy k podání přihlášky.

  Vedení školy.

  Aktualita - škola 16. 11. 2020 zcela uzavřena

  Sdělujeme všem, že 16. 11. 2020 je budova školy ZCELA UZAVŘENA. Všichni pracovníci mají homeoffice. Pokud plánujete jakoukoliv činnost ve škole, přesuňte ji na jiný den.

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 2. 11. 2020


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že kvůli omezení provozu u sociálních partnerů nelze zorganizovat pravidelné praktické vyučování, takže momentálně nebude zahájeno v žádném oboru. Pokud by se situace u partnerů změnila, budeme aktuálně reagovat.
  Touto mimořádnou situací je vytvořen prostor pro dobrovolné zapojení. Pokud vznikne ze strany zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči akutní potřeba vystřídat vlastní pracovníky, je to příležitost především pro žáky 4. ročníku tímto způsobem praxi nahradit. Současně konstatujeme s potěšením, že již 37 žáků školy se nějakým způsobem zapojilo a pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, a to dokonce i 8 žáků zdravotnického lycea. Máme z Vás radost.
  Přejeme hodně zdraví a vytrvalosti. Vedení SZŠ Turnov

  Aktuální informace 31. 10. 2020 - ŠKOLA DÁL UZAVŘENA


  Vláda ČR prodloužila na svém mimořádném zasedání 30. 10. 2020 platnost veškerých omezení minimálně do 20. 11. 2020. To znamená, že od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční vzdělávání.
  Co se týká praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů, vzhledem k proměnlivé situaci v partnerských zdravotnických a sociálních zařízeních a celkově nejisté době, NEBUDE v pondělí 2. 11. 2020 zahájeno praktické vyučování. Po zjištění situace a zajištění podmínek je možné, že praktické vyučování bude zahájeno od úterý. Očekávejte během pondělí upřesňující informace.
  Děkujeme za pochopení. Vedení SZŠ Turnov

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 20. 10. 2020 - NÁVRAT ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ


  Dne 19. října 2020 došlo ke změně usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 v tom smyslu, že se obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků nelekářských zdravotnických oborů, ale pouze ta, která se realizuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od zítřka tedy opět začíná výuka předmětu OSN třídy 3.PS. Žáci, kteří již pracují jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zůstávají tam. Ubytovaným žákům popřípadě i neubytovaným žákům, kterým nepojedou spoje z praxe a na praxi, je povoleno ubytování na DM. Žáci ostatních oborů nastoupí dle vývoje situace až po podzimních prázdninách. Sociálního oboru se tato úprava netýká a pokračuje v distanční výuce podle rozvrhu.

  Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut


  Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se ZDE.
  Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

  Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete ZDE. V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

  BAROMETR MEZI STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL 2020


  Vyzýváme vás, žáky a žákyně naší školy, k účasti ve třetím ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“ – průzkumu mezi budoucími zdravotními sestrami. Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých zdravotnických škol. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí.
  DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE.

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020 - ŠKOLY UZAVŘENY BEZ VÝJIMKY!


  Informace pro všechny rodiče a žáky - podle nařízení vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 o krizovém řízení dochází od 14. října do 1. listopadu 2020 K ÚPLNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY VČETNĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ, PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY A UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE. Od zítřka tedy přechází veškeré vzdělávání na distanční formu. Žáci ubytovaní na DM dnes ...

  více ...
  AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020 - ŠKOLA UZAVŘENA S VÝJIMKOU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY


  Jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, byla vládou ČR resp. MŠMT ČR nařízeno od 12. října do 23. října celostátní uzavření SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Z tohoto důvodu budou v příštích 14 dnech probíhat prezenčně dle normálního rozvrhu (s drobnými přesuny hodin - viz ŠkolaOnline) pouze výuka těchto předmětů:

  více ...
  AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020 - ŠKOLA V PROVOZU


  Informace pro všechny rodiče a žáky - podle aktualizovaného tzv. "semaforu" jsou v Libereckém kraji 3 okresy zelené (Semily, Česká Lípa, Jablonec n. N.), a proto krajský hygienik rozhodl, že Liberecký kraj jako celek zůstává zelený a všechny střední školy jsou NADÁLE OD 5. 10. 2020 V PROVOZU. Dochází pouze k omezení rizikových aktivit v rámci hudební a dramatické výchovy (vyloučen zpěv) a v rámci tělesné výchovy (vyloučeny sportovní činnosti). Tato skutečnost byla sdělena SŠ dopisem z KHS Liberec, který byl doručen 2.10. 2020.

  více ...
  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DM - ZRUŠENO
  Z důvodu omezení shromažďování uvnitř i venku na maximálně 6 osob je ZRUŠENO slavnostní znovuotevření DM, které mělo proběhnout 19. 10. 2020 ve 14 hodin po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316).
  Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  více ...
  NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK od 18. 9. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
  Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  ŽENA REGIONU - VÝSLEDKY

  Dne 15. 9. 2020 byly v Oblastní galerii Liberec - v budově bývalých městských lázní - vyhlášeny výsledku soutěže ŽENA REGIONU. Paní ředitelka Lenka Nováková se umístila v rámci Libereckého kraje na lichotivém 2. místě.
  Výsledky ... [viz více]

  více ...
  INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ZAČÁTKU 2020/2021 Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v jídelně a domově mládeže, které budou snad ukončeny 5. 9. 2020, nebude v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2020 v provozu školní jídelna. Náhradním způsobem zajistíme v tomto období pouze snídaně a večeře pro ubytované žáky. Bohužel nejsme schopni zajistit žákům výdej obědů. Prosíme, abyste počítali s tím, že obědy si musíte zajistit z vlastních zdrojů.
  Omlouváme se za komplikace, ale průběh stavby - přes veškerou snahu paní ředitelky - nejsme schopni urychlit. Doufáme, že uvedený termín ukončení stavby bude opravdu konečný.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  Upozornění pro žáky ubytované v DM ve šk. roce 2020/2021

  POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


  Vedení SZŠ Turnov

  více ...
  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVANÉ PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

  Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

  více ...
  Vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročník

  VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK - AKTUALIZACE 26. 6. 2020


  Vysvědčení bude vydáváno takto:
  • 1.OS, 1.PS, 2.PS, 2.MA-SČ, 3.ZL v pondělí 29. 6.
  • 1.MA-SČ, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZA, 3.MA-SČ v úterý 30. 6.
   Připomínáme povinnost předložení čestného prohlášení (pokud někdo ve škole vůbec nebyl a tudíž ho doposud nepředložil - formulář ke stažení ZDE)

  více ...