VÝZVA 1

Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.

Vedení SZŠ Turnov


VÝZVA 2

O jakoukoliv dobrovolnickou pomoc v oblasti sociálních služeb žádá zaměstnance krajských organizací také ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík. Text jeho výzvy čtěte ZDE.


VÝZVA 3

Starosta Frýdlantu Ing. Ramzer z pověření krizového štábu Libereckého kraje vyzval ředitelky zdravotnických škol o zaslání seznamu potřebných pracovníků. Úkol jsme samozřejmě splnili a pro informaci zveřejňujeme text výzvy ZDE.

DEN UČITELŮ 28. 3.

Den učitelů je v České republice dnem výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Propagoval, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kladl důraz na individualitu každého dítěte, ale i na spolupráci rodičů a učitelů. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

Přejeme všem učitelům v této těžké době hlavně zdraví a brzký návrat k normálnímu životu a normální práci.
Při této příležitosti vyjádřil své poděkování náměstek LK pro školství Mgr. Petr Tulpa. Celý text jeho poděkování můžete číst ZDE.

UZAVŘENÍ ŠKOLY NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ MZ ČR

MZ ČR vyhlásilo s okamžitou platností uzavření škol (do odvolání). V celému znění uveřejňujeme mimořádné opatření zde:
Mimořádné opatření MZ


NOVĚ STANOVENÉ TERMÍNY

Vážení žáci, v návaznosti na tiskové prohlášení MŠMT ČR (23. 3. 2020) sdělujeme následující interní informace:


Pro žáky posledního ročníku vzdělávání: Plánované termíny uzavření klasifikace v 2.pololetí se ruší. Náhradní termíny a postupy budou stanoveny až po znovuotevření škol.
Pro žáky 3. ročníku: Plánované jarní termíny odletu na ERASMUS+ se s definitivní platností ruší. V jednání zůstávají náhradní termíny, které by připadaly v úvahu v měsících září, říjen.
Pro žáky 4. ročníku: Plánovaný termín odevzdání maturitní práce žáků 4.ZL se s definitivní platností ruší. Nový termín je stanoven takto: "MATURITNÍ PRÁCI ODEVZDEJTE OSOBNĚ NEBO DORUČTE V DEN ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY TJ. V DEN NÁSTUPU DO ŠKOLY."
Ředitelství SZŠ Turnov


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Vážení žáci, o domácí přípravě vás vyučující budou informovat v systému "iŠkola" nebo na třídním emailu.


Pokud si žáci potřebují pro domácí přípravu vyzvednout studijní materiály (sešity, učebnice) ze šatních skříněk ve škole nebo z pokoje na domově mládeže, bude přístup do školy a na DM umožněn tento týden (t.j. 16. 3. - 20. 3.) v dopoledních hodinách. Objednaná strava byla všem žákům odhlášena.


Úřední hodiny po dobu karanténních opatření jsou stanoveny na pondělí 8 - 11 h.

TAKÉ POMÁHÁME


Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do šití obličejových roušek. Vyzýváme touto cestou všechny spolupracovníky, kteří mají možnost šití roušek, aby se k této aktivitě připojili.


Již jsme byli požádáni zřizovatelem o seznamy plnoletých žáků sociálních a zdravotnických oborů. Ti mohou být na základě usnesení vlády (dopis k sociálním službám ZDE; dopis ke zdravotním službám ZDE) povoláni k plnění pracovní povinnosti, aby pomohli zajistit chod zdravotnických a sociálních zařízení a nahradili nemocné, vyčerpané a chybějící pracovníky pracující v těchto oblastech.


Krajský krizový štáb také zřídil e-mailový kontakt dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz, kam se mohou hlásit všichni dobrovolníci (z řad zaměstnanců nebo plnoletých žáků), kteří by chtěli přispět svou silou i časem a pomoci ostatním skrze plnění požadavků, které má na seznamu krizový štáb (pomoc spoluobčanům s donáškou jídla, nákupem apod.). Kraj každou pomoc vřele uvítá.

23. 3. 2020
Na základě aktuálních informací z dnešní tiskové konference ministra školství zveřejňujeme plán MŠMT ČR:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR v původně plánovaném rozsahu, ale pouze v jednom termínu, který bude stanoven cca 14 dní po znovuotevření škol.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR bez písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka v termínu, který bude stanoven cca 21 dní po znovuotevření škol, pokud budou otevřeny do 1. června. V případě otevření škol po 1. červnu bude výsledek MZK stanoven administrativně na základě 3 prospěchů - ve 3. ročníku v pololetí a na konci a ve 4. ročníku v pololetí.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné učňovské zkoušky by měly proběhnout v režimu maturitních zkoušek podle termínu znvuotevření škol, čili může nastat jejich odklad, a nebo nutnost stanovení výsledku z prospěchu.


Celý text tiskové zprávy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
Odpovědi na nejčastější dotazy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
VÝZVA místní skupiny ČERVENÉHO KŘÍŽE

Milí studenti, kolegové, rodiče, milá veřejnosti,
prosíme všechny, kdo šijí látkové roušky a chtějí je věnovat pro dobrou věc, aby je přinesli v pracovní dny od 8. 00 do 12. 00 hod. na Střední zdravotnickou školu v Turnově, 28. října 1390. U hlavního vstupu zazvoňte na sekretariát. Všechny roušky budou předány do nemocnice Turnov a do domova důchodců Pohoda.
Zároveň děkujeme všem, kteří šijí a pomáhají jakkoliv, moc si toho vážíme.
OS ČČK Turnov

více ...
PEČE CELÁ ZEMĚ

Kdo nesledoval tento pořad České televize (běžel o sobotních večerech na programu ČT1) nechť zví, že jednou z účastnic této pečicí show byla naše absolventka oboru zdravotnické lyceum z roku 2015 Anička Klápšťová. A vedla si výborně! Byla třikrát vyhlášena pekařkou týdne a dostala se až do finále, kde ji jen těsně uniklo celkové vítězství. Pekla tak, jakou jsme ji poznali při studiu - byla pečlivá, klidná a precizní. Aničko gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví! (foto facebook ČT)

více ...
OBECNÉ INFORMACE KE KORONAVIRU

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se koronaviru, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje (KHS). Infolinka KHS k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře. Provozní doba: Po, St: 7:30–17:00, Út, Čt: 7:00–15:00, Pá: 7:00–14:30. Mimo provozní dobu KHS je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ) denně na číslech: 724 810 106 a 725 191 367.


Dále zveřejňujeme užitečné odkazy:
ZDE informace o koronaviru na stránce KHS LK
ZDE informace k vyhlášení nouzového stavu na stránce MŠMT ČR
ZDE "V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření" na stránce EDULK

Dále zde uveřejňujeme materiály KHS a SZÚ k individuálním opatřením, kterými může přispět každý jednotlivec k prevenci šíření nákazy. Kliknutím na následující odkazy se Vám příslušné materiály zobrazí:
Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Zakrývejte si ústa ...

více ...
LYŽAŘSKÉ VÝCVIKOVÉ ZÁJEZDY ZRUŠENY Sdělujeme všem dotčeným pedagogům, rodičům a žákům 1. ročníku, že lyžařské zájezdy pro všechny třídy byly kvůli mimořádnému opatření MZ ČR zrušeny. Zálohy budou vráceny v plné výši.
Další informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy a v iškole podle toho, jak se je budeme sami dozvídat.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Exkurze 4.SČ k J. A. Komenskému

Dne 27.2. jsme se s nadšením vydali do Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze, s paní učitelkou Soukeníkovou, v rámci našeho předmětu pedagogika. Exkurzi jsme zahájili tím, že jsme dostali pracovní sešity s úkoly k vyplnění. A pak...

více ...
ŠKOLNÍ PLES Tradiční společenská akce každého roku proběhla 10. ledna 2020 v kulturním domě Střelnice. Všechny 3 třídy poslední ročníku vzdělávání se prezentovaly nástupem, maturitním videem a samozřejmě slavnostním šerpováním. Došlo k setkání absolventů, učitelů a přátel školy a nechybělo ani půlnoční překvapení. Děkujeme všem zúčastněným včele s třídními učitelkami za obrovskou práci věnovanou přípravě plesu i jeho zdárnému průběhu. Plakát akce rozkliknete vpravo. více ...
Setkání s ministryní proběhlo v Pohodě

Ve středu 5.2. se žáci čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost účastnili neformálního setkání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která navštívila domov důchodců Pohoda v době učební praxe našich žáků. Paní ministryně debatovala...

více ...
Černá kavárna

Dne 15. 1. 2020 se třída 3. OS zúčastnila zážitkového programu „Černé kavárny“ při Domově dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Jde o program, který informuje o životě lidí se zrakovým handicapem. ...

více ...
Florbalové středoškolky ukázaly potenciál chlapců a přinesly skvělé stříbro děvčat

Adventní čas přinesl jako každoročně kromě mikulášské nadílky i florbalová klání chlapců a děvčat středních škol v rámci semilského okresu.

V hale TJ Turnov se nejdříve 11. prosince představili chlapci a rekordní účast 11 škol dávala předpoklady nelítostné sportovní řeže...

více ...
ÚSPĚCH V ANKETĚ

S velkým potěšením oznamujeme, že v hodnocení projektu "StředníRoku 2018/2019" patří naše škola z pohledu studentů a absolventů k TOP středním školám v České republice! V letošním hodnocení jsme se umístili na 3. místě v kategorii Liberecký kraj ...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT