VÝSLEDEK 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (byl zveřejněn 10. 6. ve 13.30 hod; byl doplněn 15. 6.)


Na následujícím odkazu je zveřejněný výsledek přijímacího řízení v anonymizované podobě (pod kódem z informačního dopisu - číslo před lomítkem v "Naše značka"): VÝSLEDEK 2. KOLO

ODBORNÁ PRAXE 3. ROČNÍKŮ


Od 31. 5. 2021 začíná čtyřtýdenní odborná praxe žáků 3.PS a 3.MA-SČ.
Upozorňujeme, že všichni žáci se musí při vstupu na pracoviště prokázat dokladem o negativním antigenním nebo PCR testu, o ukončeném očkování nebo prodělaném onemocnění.
Škola nabízí provedení antigenního testu těmto žákům 3. ročníku na DM v neděli 30. května od 15.00 hodin a při změně pracoviště žáků oboru masér v neděli 13. června od 15.00 hodin tamtéž.


Momentálně používáme AG testy SEJOY - pro návod a videomanuál klikni na obrázky.
Případné další testování probíhá již na pracovišti a v režimu pracoviště na odborné praxi.
Vedení SZŠ Turnov

MATURITNÍ ZKOUŠKY


Upozorňujeme všechny žáky na platnost protiepidemických opatření při konání maturitních zkoušek. Všichni žáci vstupují do školy se zakrytými ústy a nosem, při vstupu provádějí dezinfekci rukou a musí se prokázat dokladem o negativním antigenním nebo PCR testu, o ukončeném očkování nebo prodělaném onemocnění. Pokud se neprokáží, musí se podrobit antigennímu samotestování. Proto vyzýváme všechny žáky, aby se dostavili do školy vždy s půlhodinovým předstihem před plánovaným zahájením aktivit zkoušky.
Od pondělí 24. 5. 2021 začínají maturitní zkoušky psaním didaktických testů (DT). Všem přihlášeným žákům (i těm, kterým je DT uznán na základě odpracovaných 160 hodin při zvládání epidemie) byla odeslána pozvánka ze systému Certis.
Od pondělí 31. 5. 2021 následuje týden praktické části MZK. Definitivní harmonogramy praktických MZK budou známy a oznámeny po losování 21. 5.

Od 7. 6. 2021 začíná ústní část MZK. Harmonogramy jednotlivých tříd naleznete na následujících odkazech:


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATURITNÍCH OBORŮ BYLY ZVEŘEJNĚNY 19. 5. VE 12.30 HODIN

Vážení uchazeči o vzdělávání na SZŠ Turnov,
přečtěte si DOPIS, kterým Vám radí další postup ředitelka SZŠ Turnov. (Formulář pro odvolání ZDE.)

Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení v anonymizované podobě (pod kódem z pozvánky - číslo před lomítkem v "Naše značka"):


Vzhledem k přebytku uchazečů do všech oborů nemáme v této chvíli žádnou informaci o 2. kole přijímacího řízení. Případné 2. kolo bude otevřené až po uzavření 1. kola, tj. po vyřešení možných odvolání proti nepřijetí žáků umístěných pod čarou a po odevzdání všech zápisových lístků.

NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE - AKTUALITY OD 5. 5.


Protože se podařilo vyjednat návrat třídy 3.PS do nemocnice a 3.MA do nemocnice a do DD Pohoda, nastávají v důsledku toho další změny. Podrobný rozpis byl dotčeným žákům rozeslán 29. 4. 2021 e-mailem resp. zprávou ve ŠkoleOnline. Z novinek uvádíme nejdůležitější:
Praktická výuka třídy 3.PS bude probíhat od 5. 5. 2021 v turnovské nemocnici.
Praktická výuka tříd 1.OS a 3.SČ bude probíhat zpět ve dnech podle normálního rozvrhu.
Bude obnovena výuka masáží 1.MA ve čtvrtek 2 hodiny a 2.MA v pátek 6 hodin (přesunuto).
Bude obnovena výuka ošetřovatelství 1.PS v úterý 2 hodiny.

NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE


Na základě opatření MŠMT ČR se od 26. 4. 2021 vrací k praktické výuce třídy 1.OS, 2.OS, 2.PS, 3.PS, 3.MA-SČ a 4.MA-SČ. Praktická výuka 4.ZA již probíhá od 15. 2. 2021 a pokračuje ve stávající podobě v turnovské nemocnici. Ostatní třídy budou vyučovány v odborných učebnách školy, protože naši sociální partneři další výuku v jejich prostorách prozatím neumožňují. Kvůli kapacitě odborných učeben dojde k přesunu výuky UPR oproti standardnímu rozvrhu u třídy 3.SČ ze čtvrtka na pondělí a výuky ODV u třídy 1.OS z pátku na úterý. Při nástupu se budou žáci testovat antigenními samotesty na koronavirus COVID-19 nebo doloží osvobození od testování (buď po prodělaném onemocnění doloží max. 90 dní starý první pozitivní test, nebo doloží negativní test od poskytovatele zdravotních služeb max. 48 h starý, nebo doloží ukončené očkování min. 14 dní).
Podrobnosti naleznete v e-mailové zprávě a v oznámení ve Škole Online - dotčeným žákům zasláno minulý týden. Veškeré naše postupy se řídí manuály a metodickými doporučeními MŠMT ČR a jsou v souladu se závaznými opatřeními vydanými MŠMT ČR a MZ ČR - aktuality ZDE.
Vedení SZŠ Turnov

ÚPRAVA MATURITNÍCH ZKOUŠEK 10. 3. 2021 a 15. 3. 2021


MŠMT ČR představilo dne 10. 3. 2021 na tiskové konferenci další úpravy maturitních zkoušek. SZŠ Turnov již prozíravě zareagovala na dříve vyhlášené změny posunutím termínů profilových částí MZK. Nové úpravy nejsou s plánem SZŠ Turnov v zásadním rozporu a byly do školního harmonogramu zapracovány (viz Pro žáky).
MŠMT ČR vydalo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy s konkrétním popisem všech úprav a změn maturitní zkoušky. Na jeho základě vydáváme dokument: Aktuálně platná pravidla a termíny konání maturitní zkoušky.
Na stránku MŠMT ČR se dostanete kliknutím na obrázek.

INFORMACE PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU

INFORMACE PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU


Na facebooku byla pro zájemce o studium medicíny založena skupina (Přijímačky na medicínu 2022 SK & CZ), ve které na jednom místě naleznete potřebné informace, jako jsou např. termíny podání přihlášek, DOD nebo podmínky přijetí. Pokud máte vážný zájem, zapojte se do této komunity.
Naber správný kurz a přidej se! (klikni na obrázek)

více ...
Den Země 2021 - VÝZVA


VÝZVA pro všechny žáky: Ukliďte v okolí svého bydliště sami, s rodinou, ve dvojicích či skupinkách - jak situace a aktuální opatření dovolí. Své „úlovky“ vyfoťte a pošlete emailem na bimova(at)szsturnov.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky! [viz více nebo klikni na obrázky]

více ...
Maturitní testy pro žáky 4. ročníku ZDARMA Česká školní inspekce (ČŠI) převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech, a dává vám je k dispozici prostřednictvím mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile.
Aplikace je ZDARMA ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace ... [viz více]
více ...
POTRAVINOVÁ SBÍRKA


Vyzýváme všechny žáky, zaměstnance či veřejnost k zapojení do potravinové sbírky - ať už v roli dobrovolníků, nebo jako dárci potravin. Veškeré informace získáte zvětšením (rozkliknutím) obrázků.
Děkujeme všem za projevenou solidaritu.

více ...
Veletrh Gaudeamus on-line 2021 pro studenty

Team Veletrhu Gaudemaus připravil jeho on-line verzi, která začíná 19. ledna. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou následně k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě a motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia. Pro další informace klikni na obrázek nebo viz "více".

více ...
DEN UČITELŮ 28.3.

DEN UČITELŮ 28. 3.


Blahopřejeme všem pedagogickým pracovníkům ke Dni učitelů a děkujeme jim za jejich nelehkou práci v době distančního vzdělávání.
Vedení SZŠ Turnov

více ...
Pololetní hodnocení a prázdniny


Sdělujeme všem žákům a rodičům, že pololetní hodnocení bylo dnes (28. 1.) zveřejněno ve škole Online - výsledné známky naleznete ve složce "Hodnocení" (poslední sloupec nadepsaný Uz.), případné pochvaly či tresty ve složce "Výchovná opatření". V papírové podobě bude pololetní hodnocení předáno žákům ve formě výpisu až po jejich návratu do školy.

V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny. V týdnu od 1. 2. do 7. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny a učitelé mají nařízenou dovolenou, takže distanční výuka neprobíhá...

více ...
Antigenní testování pro veřejnost v Turnově


Zapojili jsme se do antigenního testování pro veřejnost, které na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále pokračuje. Od pondělí 11. 1. 2021 je zřízeno odběrové místo u zadního vchodu do nemocnice (za heliportem), kde budou odborné učitelky SZŠ provádět odběry každý pracovní den od 8.00 do 10.00. Zájemci se musí objednat přes webové stránky KNL (sekce COVID-19 Informace, testování), kde si vyberou odběrové místo Nemocnice Turnov. Bez objednání nebude odběr proveden.
Od pondělí 8. 2. 2021 pokračuje testování již v režii zdravotnických pracovníků z nemocnice, ale našim odborným učitelkám patří obrovský dík, že testování v Turnově rozběhly.
Přímý odkaz na stránku KNL je ZDE.

  více ...
  DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


  Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

  Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
  Vedení SZŠ Turnov

  více ...
  PF 2021
  Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...