NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK


Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

Vedení SZŠ Turnov

ŽENA REGIONU - VÝSLEDKY


Dne 15. 9. 2020 byly v Oblastní galerii Liberec - v budově bývalých městských lázní - vyhlášeny výsledku soutěže ŽENA REGIONU. Paní ředitelka Lenka Nováková se umístila v rámci Libereckého kraje na lichotivém 2. místě.
Výsledky z jednotlivých krajů můžete vidět ZDE.
Reportáž z předávání si můžete přečíst ZDE.

Jménem paní ředitelky děkuji všem, kteří jste ji podpořili svým hlasem! Pavel Doubrava, zástupce ředitelky školy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA MLÁDEŽE


Dne 19. 10. 2020 ve 14 hodin proběhne slavnostní znovuotevření DM po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316) za účasti zástupců zřizovatele školy, realizátora projektu a dalších hostů.
V rámci projektu došlo hlavně k zateplení obvodového pláště, zateplení ploché střechy a k výměně doposud nevyměněných otvorových výplní budov domova mládeže a školní jídelny. Tím došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ZAČÁTKU 2020/2021 Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v jídelně a domově mládeže, které budou snad ukončeny 5. 9. 2020, nebude v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2020 v provozu školní jídelna. Náhradním způsobem zajistíme v tomto období pouze snídaně a večeře pro ubytované žáky. Bohužel nejsme schopni zajistit žákům výdej obědů. Prosíme, abyste počítali s tím, že obědy si musíte zajistit z vlastních zdrojů.
Omlouváme se za komplikace, ale průběh stavby - přes veškerou snahu paní ředitelky - nejsme schopni urychlit. Doufáme, že uvedený termín ukončení stavby bude opravdu konečný.

Vedení SZŠ Turnov
více ...
Upozornění pro žáky ubytované v DM ve šk. roce 2020/2021

POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


Vedení SZŠ Turnov

více ...
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVANÉ PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

více ...
Vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročník

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK - AKTUALIZACE 26. 6. 2020


Vysvědčení bude vydáváno takto:
  • 1.OS, 1.PS, 2.PS, 2.MA-SČ, 3.ZL v pondělí 29. 6.
  • 1.MA-SČ, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZA, 3.MA-SČ v úterý 30. 6.
    Připomínáme povinnost předložení čestného prohlášení (pokud někdo ve škole vůbec nebyl a tudíž ho doposud nepředložil - formulář ke stažení ZDE)

více ...
Informace pro žáky 3. ročníku maturitních oborů Sdělujeme všem žákům 3. ZA, 3. MA-SČ a 3.ZL, že odb. praxe (4 týdenní resp. 2 týdenní) je v letošním školním roce zrušena pro všechny obory.
Toto rozhodnutí je v souladu s většinovým názorem v Asociaci ředitelů zdravotnických škol ČR. Nikdo nikam nenastupujete a ani nemusíte nikam nic oznamovat. Škola všechny nasmlouvané sociální partnery informovala a vaši neúčast omluvila.
Místo odborné praxe pokračujete v distanční výuce.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Informace pro žáky a rodiče posledního ročníku - poslední aktualizace 11. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci posledního ročníku,
nově zveřejňujeme Informace o provozu školy, hygienických opatřeních a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve škole a v DM po 11. 5. 2020 ZDE.

Pro informaci zveřejňujeme odkaz na celý Metodický balíček, který 2. 5. 2020 vydalo Ministerstvo školství a který se Vás týká v částech "střední školy a konzervatoře" a "domovy mládeže/internáty". (odkaz na metodický balíček ZDE).
Bezprostředně se Vás týkají ...

více ...
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ


Vážení žáci, o domácí přípravě vás vyučující budou průběžně informovat v systému "iŠkola" nebo na třídním emailu.

více ...
Stavíme a vylepšujeme!

Ani během koronavirové krize nezahálíme a když nemůžeme normálně učit, alespoň budujeme. Na domově mládeže probíhá velká stavební akce - zateplení fasády včetně rekonstrukce rozvodů a pláště v jídelně. Naproti domovu mládeže jsme po několikaletém boji ...

více ...
21. 04. 2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Standardní ubytování na DM v tomto školním roce bylo ukončeno. Žádáme všechny ubytované žáky na DM, aby si v příštím týdnu, tj. od pondělí 27. 4. do čtvrtka 30. 4. vystěhovali osobní věci z DM (pokud tak již neučinili). Věci lze z pokojů vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hodin (za respektování hygienických opatření).

Úplata za ubytování žáků na DM za měsíc březen 2020 je ve výši 50%. Od 1. 4. do 30. 6. se úplata za ubytování na DM nehradí. Prosíme proto, pokud to bude možné, o zrušení trvalých příkazů. Na konci tohoto období bude provedeno vyúčtování a přeplatek za ubytování bude vrácen na váš účet.

více ...
Pomozte zachránit lidské životy

Nemocnice Liberec se potýká s nedostatkem krve. Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem. Více informací o podmínkách dárcovství a aktuálních potřebách naleznete na stránce KNL nebo přímo ZDE.
Děkujeme všem členům ČČK a širší veřejnosti, kterým není lidské zdraví lhostejné.
Pomozte zachránit lidské životy a darujte krev.
Místní skupina ČČK Turnov

více ...