Domů

Aktivity

Škola pořádá kromě kurzů stanovených v ŠVP (harmonizační dny, lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších a sportovně turistický kurz v Českém ráji, ekologický kurz) i další akce. Nejvíce nadstandardních aktivit vyvíjí škola v oblasti odborných předmětů a péče o zdraví.

Průběžně několikrát v roce nabízíme veřejnosti měření krevního tlaku, cholesterolu a nácvik první pomoci. Zajišťujeme zdravotnickou službu při konání lehkoatletických závodů a spolupracujeme s domem s pečovatelskou službou a penzionem pro seniory.


Ve 3. a 4. ročníku počítáme s těmito vzdělávacími programy:
 • Ošetřování chronicky a dlouhodobě nemocných
 • Zavádění a ošetřování žilních vstupů
 • Návštěva poskytovatele sociálních služeb "Domov Pod Skalami" - Kurovodice
 • Moderní terapie ošetřování ran
 • Návštěva výjezdového střediska ZZS Libereckého kraje - pracoviště Turnov
 • Pracovní seminář s firmou Tyfloservis zabývající se používáním pomůcek a komunikace se zrakově postiženými
 • přednáška "Odběry krve - Monovety" - firma Sarsted
 • Návštěva chráněné dílny Focus Turnov
 • Exkurze do Dětského centra Turnov a do MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Ke stálým akcím školy patří:
 • školní kolo soutěže prvních ročníků ve stlaní lůžek
 • mezinárodní soutěž PPP (předlékařská první pomoc)
 • vánoční turnaj v odbíjené
 • sportovní turnaj v basketbalu a vybíjené

Podle zájmu je možné pro studenty otevřít:
 • Masérský kurz
 • Vodácký kurz
 • Aerobik
 • Kurz řízení motorových vozidel

Naše studentky se podílejí na významných charitativních akcích:
 • Květinový den - organizuje Liga proti rakovině
 • Emil - akci zaštiťuje Český paralympijský výbor
 • Bílá pastelka - pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, hlavním spolupořadatelem je Tyfloservis, o.p.s.
 • Srdíčkový den - občanské sdružení "Život dětem"
 • Červená stužka - mezinárodní den boje proti AIDS

Škola je zapojena do projektu vyCOOLse!:


Škola je zapojena do projektu "Výchova k občanství"