Domů

Aktivity

Škola pořádá kromě kurzů stanovených v ŠVP (harmonizační dny, lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších a sportovně turistický kurz v Českém ráji, ekologický kurz) i další akce. Nejvíce nadstandardních aktivit vyvíjí škola v oblasti odborných předmětů a péče o zdraví.


Ve 3. a 4. ročníku počítáme s těmito vzdělávacími programy:
 • Ošetřování chronicky a dlouhodobě nemocných
 • Zavádění a ošetřování žilních vstupů
 • Návštěva poskytovatele sociálních služeb "Domov Pod Skalami" - Kurovodice
 • Moderní terapie ošetřování ran
 • Návštěva výjezdového střediska ZZS Libereckého kraje - pracoviště Turnov
 • Pracovní seminář s firmou Tyfloservis zabývající se používáním pomůcek a komunikace se zrakově postiženými
 • přednáška "Odběry krve - Monovety" - firma Sarsted
 • Návštěva chráněné dílny Focus Turnov
 • Exkurze do Dětského centra Turnov a do MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Ke stálým akcím školy patří:
 • školní kolo soutěže prvních ročníků ve stlaní lůžek
 • mezinárodní soutěž PPP (předlékařská první pomoc)
 • vánoční turnaj v odbíjené
 • sportovní turnaj ve vybíjené a softbalu (basketbalu)
 • (Kurz řízení motorových vozidel - výuka autoškoly Jech na DM)

Naše studentky se podílejí na významných charitativních akcích:
 • Květinový den (Český den proti rakovině) - pořadatel sbírky "Liga proti rakovině Praha z.s."
 • sbírka Dejte šanci dětem ulice - organizuje Projekt Šance, o.s.
 • sbírka Bílá pastelka - pořadatelem "Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s." (s organizací pomáhá Tyfloservis, o.p.s.)
 • Srdíčkové dny (jaro - podzim) - organizuje "Život dětem, o.p.s."
 • veřejná sbírka Červená stužka - organizuje "Česká společnost AIDS POMOC, z.s."