Domů

Zdravotnické lyceum (78-42-M/04)

Stručná charakteristika oboru:
  • obor určený pro absolventy ZŠ
  • čtyřleté denní vzdělávání
  • zakončené maturitní zkouškou
  • absolvent není zdravotnický pracovník
  • zdravotnická specializace je doplněna širokým všeobecným záběrem
  • obor je přípravou na další studium - proto je orientovaný převážně na teoretickou výuku; praktická výuka je realizována formou cvičení, exkurzí a 14 denní praxí v reálném provozu zdravotnického zařízení (na konci 3. ročníku)
  • vhodný především pro studijní typy uchazečů, kteří se budou určitě po maturitě dále vzdělávat na vyšších nebo vysokých školách se zdravotnickým, sociálním či přírodovědným zaměřením
Více informací o aktuálním oboru 78-42-M/04: