Domů

Ošetřovatel (53-41-H/01)

Stručná charakteristika oboru:
  • obor určený pro absolventy ZŠ
  • tříleté denní vzdělávání
  • zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
  • absolvent je zdravotnický pracovník dle zákona o nelékařských zdrav. povoláních
  • velmi prakticky orientovaný obor vzdělání s rozsáhlou praxí ve zdravotnických zařízeních
  • vhodný především pro výrazně prakticky orientované uchazeče, kteří se chtějí věnovat přímé ošetřovatelské péči ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
Více informací o aktuálním oboru 53-41-H/01: