Domů

Masér (53-41-M/04 ve zdravotnictví) - novinka od 1. 9. 2018

Stručná charakteristika oboru:
  • obor určený pro absolventy ZŠ
  • čtyřleté denní vzdělávání
  • zakončené maturitní zkouškou
  • absolvent je zdravotnický pracovník dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdrav. povoláních - v souladu s novelou tohoto zákona (9/2017) došlo k transformaci oboru "masér sportovní a rekondiční" na obor "masér ve zdravotnictví" včetně úpravy kompetencí absolventa
  • výuka propojuje teoretickou výuku, praktická cvičení a praxi v reálném prostředí zdravotnických a sociálních zařízení
  • obor je určen pro uchazeče, kteří se zajímají o fungování lidského těla, o zdravý životní styl a jsou dostatečně fyzicky zdatní k provádění masáže; obor je vhodný i pro zrakově handicapované
  • absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Uplatnění může nalézt také ve studiích, fitness a welness centrech, sportovních klubech, lázeňských zařízeních a ve vlastních provozovnách.
  • absolvent se může dále vzdělávat na vyšších nebo vysokých školách zejména se zdravotnickým zaměřením; jako vhodný se jeví například bakalářský obor fyzioterapie
Více informací o novém oboru 53-41-M/04: