Domů

Masér (53-41-M/04 ve zdravotnictví) - novinka od 1. 9. 2018

Stručná charakteristika oboru:
  • obor určený pro absolventy ZŠ
  • čtyřleté denní vzdělávání
  • zakončené maturitní zkouškou - žáci tohoto oboru NEBUDOU MUSET KONAT státní maturitní zkoušku Z MATEMATIKY
  • absolvent je zdravotnický pracovník dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdrav. povoláních - v souladu s novelou tohoto zákona (9/2017) došlo k transformaci oboru "masér sportovní a rekondiční" na obor "masér ve zdravotnictví" včetně úpravy kompetencí absolventa
  • výuka kombinuje teoretickou výuku s praktickým nácvikem dovedností různých typů masáže, rekondice a rehabilitace
  • obor je určen pro uchazeče, kteří se zajímají o fungování lidského těla, o zdravý životní styl a jsou dostatečně fyzicky zdatní k provádění masáže; obor je vhodný i pro zrakově handicapované
  • absolvent je připraven pro práci maséra na ŽL, ve studiích, fitness a welness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, ve sféře sociálních služeb včetně domovů pro seniory a nově i ve zdravotnických zařízeních
  • absolvent se může dále vzdělávat na vyšších nebo vysokých školách zejména se zdravotnickým zaměřením; jako vhodný se jeví například bakalářský obor fyzioterapie
Více informací o novém oboru 53-41-M/04: