Domů

Přijímací řízení

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se konají přijímací zkoušky na všech SŠ v ČR jednotně ve dnech 14. 4. 2020 (úterý - 1. termín) a 15. 4. 2020 (středa - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak jsou totožné (pořadí škol v přihlášce určuje, kde se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky musí být doručeny do školy do 1. března 2020.

Informace pro cizince Výňatek ze školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 odst. 4 Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

§ 60b odst. 5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Praktická sestra

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy tj. 30 žáků - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
 • výsledek přijímacích testů CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů)
Masér

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem SČ, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru MA maximálně 16 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
 • výsledek přijímacích testů CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů)
Sociální činnost

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem MA, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru SČ při naplnění oboru MA maximálně 14 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
 • výsledek přijímacích testů CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů)
Zdravotnické lyceum

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 30 žáků, max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
 • výsledek přijímacích testů CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů)

Pro učební obor ošetřovatel se konají přijímací pohovory na naší školu ve dnech 16. 4. 2020 (čtvrtek - 1. termín) a 17. 4. 2020 (pátek - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak jsou totožné (pořadí škol v přihlášce určuje, kde se zúčastníte přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu).

Ošetřovatel

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 20 žáků, max. lze získat 130 bodů. V případě nízkého počtu zájemců si vyhrazujeme právo třídu neotevřít.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
 • výsledek pohovoru (pouze v 1. kole - lze získat max. 20 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 50 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 50 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 5, - 10 bodů)