Domů

Přijímací řízení

Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

  Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se po úpravě Opatřením obecné povahy MŠMT ČR z 15. 3. 2021 konají přijímací zkoušky na všech SŠ v LK jednotně ve dnech 3. 5. 2021 (pondělí - 1. termín) a 4. 5. 2021 (úterý - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak jsou totožné (pořadí škol v přihlášce určuje, kde se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky musí být doručeny do školy do 1. března 2021.

  Informace pro cizince Výňatek ze školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

  § 20 odst. 4 Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

  § 60b odst. 5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

  Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

  Praktická sestra

  Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy tj. 26 žáků - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

  • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů) - pokud počet přijatých přihlášek bude nižší nebo roven zde vyhlášenému počtu přijímaných, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o jejím nekonání. Dodatek po 8. 3. 2021 - přijímací zkouška se koná.
  • prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
  • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
  • chování v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů)
  Masér

  Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem SČ, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru MA maximálně 16 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

  • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů) - pokud počet přijatých přihlášek bude nižší nebo roven zde vyhlášenému počtu přijímaných, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o jejím nekonání. Dodatek po 8. 3. 2021 - přijímací zkouška se koná.
  • prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
  • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
  • chování v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů)
  Sociální činnost

  Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem MA, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru SČ maximálně 14 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

  • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů) - pokud počet přijatých přihlášek bude nižší nebo roven zde vyhlášenému počtu přijímaných, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o jejím nekonání. Dodatek po 8. 3. 2021 - přijímací zkouška se koná.
  • prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
  • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
  • chování v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů)
  Zdravotnické lyceum

  Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 26 žáků, max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

  • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (nutná podmínka)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů) - pokud počet přijatých přihlášek bude nižší nebo roven zde vyhlášenému počtu přijímaných, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o jejím nekonání. Dodatek po 8. 3. 2021 - přijímací zkouška se koná.
  • prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
  • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
  • chování v 1. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 5, - 10 bodů)

  Učební obor Ošetřovatel v tomto školním roce z kapacitních a provozních důvodů nebudeme otvírat a další uchazeče do prvního ročníku budeme přijímat opět v následujícím školním roce 2021/22 (ke vzdělávání od 1. září šk. roku 2022/23).