Domů

Přijímací řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na webu 28. 4. 2023 v 15.00 h. Pokud byly po patnácté hodině stránky nedostupné, jednalo se o přetížení serveru poskytovatele vinou velkého počtu žádostí o přístup.
Momentálně probíhá proces odvolacího řízení. Jeho délka závisí na rychlosti odevzdávání zápisových lístků resp. oznamování o jejich neodevzdání. Prosíme, abyste se řídili DOPISEM, kterým se na vás obrací ředitelka SZŠ Turnov.
Poznámka: ZATÍM NEPLÁNUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Tiskopis pro případné odvolání neleznete ZDE.


Na následujících odkazech jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se konají přijímací zkoušky na všech SŠ v LK jednotně ve dnech 13. 4. 2023 (čtvrtek - 1. termín) a 14. 4. 2023 (pátek - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak musí být naprosto totožné (pořadí škol, jak je uvedete v přihlášce, určuje, kde se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky doručte do školy nejpozději 1. března 2023.
Další informace o JPZ a zkušební testy JPZ získáte na odkazu (klikněte na obrázek).
Vedení SZŠ Turnov

Informace pro cizince
Výňatek ze školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 odst. 4 Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

§ 60b odst. 5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Informace pro cizince z Ukrajiny - s dočasnou ochranou
Podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina) ve znění pozdějších předpisů, MŠMT ČR určuje:

(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

(4) Společně s žádostí podle odstavce 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (tj. Ukrajincem s dočasnou ochranou)

Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Praktická sestra

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy tj. 26 žáků - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Masér

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem SČ, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru MA maximálně 16 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Sociální činnost

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem MA, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru SČ maximálně 14 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Zdravotnické lyceum

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 26 žáků, max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)

Pro učební obor ošetřovatel se konají přijímací pohovory na naší školu ve dnech 24. 4. 2023 (pondělí - 1. termín) a 25. 4. 2023 (úterý - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak musí být naprosto totožné (pořadí škol, jak je uvedete v přihlášce, určuje, kde se zúčastníte přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky doručte do školy nejpozději 1. března 2023.

Ošetřovatel

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 12 žáků, max. lze získat 130 bodů. V případě nízkého počtu zájemců si vyhrazujeme právo třídu neotevřít.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek pohovoru (pouze v 1. kole - lze získat max. 20 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 50 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 50 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 7, - 10 bodů)