Domů

Odborné učebny

Odborné učebny mají standardní kapacitu 15 míst a slouží především k výuce předmětu Ošetřovatelství, případně dalších odborných předmětů. Vybaveny jsou cvičnými lůžky, nejrůznějšími modely a zdravotnickými pomůckami, cvičným pracovištěm sestry atd. Z technického vybavení disponují počítačem s přístupem na internet, velkoplošnou televizí a přehrávačem VHS.