Domů

Sociální činnost (75-41-M/01)

Stručná charakteristika oboru:
  • obor určený pro absolventy ZŠ
  • čtyřleté denní vzdělávání
  • zakončené maturitní zkouškou
  • výuka propojuje teoretickou výuku, praktická cvičení a učební praxi v reálném prostředí sociálních zařízení
  • obor je určen pro uchazeče, kteří jsou empatičtí, nejsou jim lhostejní jakkoliv znevýhodnění spoluobčané, vidí smysl života v pomoci druhým
  • absolvent je připraven pro práci v sociálních službách; má kompetence zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální potřeby klientů, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc, může provozovat vázanou živnost "hlídání dětí do 3 let"
  • absolvent se může dále vzdělávat na vyšších nebo vysokých školách především sociálních směrů a stát se sociálním pracovníkem
Více informací o aktuálním oboru 75-41-M/01: