Domů

Kombinovaná odborná / ICT učebna

Učebna má kapacitu 16 žáků a je využívána jak pro výuku odborných předmětů, tak pro výuku ICT resp. tematického celku Informatika v ošetřovatelství. Pro potřeby odborné výuky slouží speciálně pro předmět pečovatelství v oboru sociální činnost. Je vybavena pečovatelským polohovacím lůžkem, křeslem pro seniory a dalšími modely a pomůckami. Pro potřeby výuky ICT je s pomocí ESF vybavena 16 notebooky, dataprojektorem a projekčním plátnem. Na noteboocích je mimo standardní softwarové výbavy nainstalován cvičný nemocniční informační systém a systém pro vykazování zdravotní péče dle metodiky DRG.