Domů

Všeobecné učebny

Všechny všeobecné učebny jsou vybaveny moderními dvoumístnými školními lavicemi pro celkem 30 žáků. Technické zázemí zahrnuje počítač s připojením na internet, dataprojektor, projekční plátno, ozvučení, zpětný projektor a bílou tabuli. K dispozici jsou navíc 2 mobilní vizualizéry s možností připojení k PC v kterékoli z učeben dle aktuální potřeby.