Domů

Maturitní zkoušky - Zdravotnické lyceum

Součásti maturitní zkoušky v oboru Zdravotnické lyceum:
 • společná část maturitní zkoušky
  • zkouška z českého jazyka a literatury (1 dílčí zkouška - didaktický test)
  • zkouška z cizího jazyka (1 dílčí zkouška - didaktický test) nebo z matematiky (didaktický test)
  (Poznámka: Je možné konat navíc dobrovolnou zkouška z cizího jazyka nebo matematiky, pokud se daná zkouška nekoná povinně.)
 • profilová část maturitní zkoušky
  • zkouška z českého jazyka a literatury (2 dílčí zkoušky - písemná práce a ústní zkouška)
  • zkouška z cizího jazyka (ANJ, NEJ; 2 dílčí zkoušky - písemná práce a ústní zkouška)
  • vypracování a obhajoba maturitní odborné práce (max. 30 minut)
  • ústní zkouška z biologie (15 minut)
  • ústní zkouška z volitelného předmětu (15 minut, MAT *, FYZ, CHE, PSY, ZSV, ICT)
* Výběr MAT je možný v případě, že nebyla zvolena jako předmět společné části maturitní zkoušky.

Maturitní odborné práce Maturita z českého jazyka a literatury Maturita profilová Harmonogram klíčových bodů školního roku 2022/2023
 • 25. 10. 2022 - Zveřejnění témat maturitních odborných prací
 • 28. 11. 2022 - Odevzdání závazné přihlášky k maturitní zkoušce
 • 31. 3. 2023 - nejzazší termín odevzdání seznamu četby k MZK (všechny 4. ročníky)
 • 3. 4. 2023 - Písemná práce z CJL
 • 4. 4. 2023 - písemné práce profilové části MZK z 1. cizího jazyka (ANJ)
 • 5. 4. 2023 - písemné práce profilové části MZK z 2. cizího jazyka (NEJ)
 • 11. 4. 2023 - nejzazší termín odevzdání maturitní práce
 • 26. 4. 2023 - Závěrečná pedagogická rada o 4.ZL
 • 28. 4. 2023 - Konečný termín uzavření 2. pololetí pro připuštění k maturitní zkoušce v jarním termínu
 • 28. 4. 2023 - Poslední zvonění + Vydání vysvědčení 4.ZL + vydání posudku maturitní práce
 • 2. - 3. 5. 2023 - Řádný termín na didaktické testy z CJL, ANJ, MAT
 • 4. - 15. 5. 2023 - Volno k přípravě na ústní části maturitní zkoušky ("Svatý týden")
 • 16. - 22. 5. 2023 - Ústní MZK