Domů

Ročníkové práce

V oboru Zdravotnické lyceum 78-42-M/04, který probíhá podle školního vzdělávacího programu, je součástí vzdělávání zpracování ročníkových prací z různých předmětů. Tyto práce mají za cíl naučit žáky především samostatně pracovat s informačními zdroji a zpracovávat získané informace do podoby odborné práce. Získané znalosti a zkušenosti jsou v závěru vzdělávání zúročeny v maturitní odborné práci, která má již ucelenější charakter a větší rozsah (a je povinnou součástí profilové části maturitní zkoušky).

Předměty (obory) ročníkových prací:

 • 1. ročník
  • Biologie (1. pololetí)
  • Výchova ke zdraví (2. pololetí)
 • 2. ročník
  • Základy společenských věd (1. pololetí)
  • První pomoc (2. pololetí)
 • 3. ročník
  • Psychologie (1. pololetí)
  • Klinická propedeutika (1. pololetí)
  • Chemie (2. pololetí)
 • 4. ročník
  • Matematika (1. pololetí)
  • Informační a komunikační technologie (1. pololetí)

Témata ročníkových prací:

Konkrétní témata a případnou specifikaci způsobu zpracování ročníkových prací mají v kompetenci vyučující předmětů, v rámci nichž je ročníková práce zpracovávána.

Materiály ke stažení: