Domů

Harmonogram školního roku 2021/2022

září
 • 1. 9. 2021 - zahájení výuky školního roku 2021/2022
 • 2. a 3. 9. 2021 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 3. 9. 2021 - podzimní termín praktické MZK
 • 6. 9. 2021 - podzimní termín ústní MZK
 • 6. 9. 2021 exkurze na Úřad práce SM - 4.ZL
 • 7. 9. 2021 - exkurze na Úřad práce SM - 4.PS
 • 8. 9. 2021 - exkurze na Úřad práce SM - 4.MA-SČ
 • 9. 9. 2021 - exkurze na Úřad práce SM - 3.OS
 • 13. 9. 2021 - 3.PS+3.SČ+4.SČ (NE)BLÁZNI TURNOVE! (film + beseda)
 • 20. až 24. 9. 2021 - STK 3. ročníků (Prackov)
 • 22. 9. 2021 školení v rámci projektu "Ochrana měkkých cílů" (Doverville) - pro učitele (bez žáků)
 • 27. 9. 2021 - ředitelské volno
 • 28. 9. 2021 - státní svátek (Den české státnosti)
 • 30. 9. 2021 - 3.MA - slavnostní zahájení praxe (MAE)
říjen
 • 1. 10. 2021 - 3.SČ - slavnostní zahájení praxe (UPR)
 • 4. 10. 2021 - 2.PS - slavnostní zahájení praxe (OSN)
 • 14. - 16.10. 2021 - EDUCA MY JOB Liberec
 • 15. a 16.10. 2021 - Burza škol Jičín
 • 26. 10. 2021 - zveřejnění témat maturitních prací - 4. ZL
 • 28. 10. 2021 - státní svátek (* ČSR)
 • 27.10. a 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny
listopad
 • 1. - 3. 11. 2021 - EKO kurz 3.ZL
 • 1. - 12. 11. 2021 - čtrnáctidenní odborné praxe 4. ročníků (mimo ZL) + 3.OS
 • 9. 11. 2021 Burza Semily (Golf)
 • 16. 11. 2021 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ
 • v období od1/2 XI. do 1/2 XII. char. sbírka Červená stužka - ČSAP (DM)
 • 17. 11. 2021 - státní svátek (Den boje za svob. a demokracii)
 • 25. 11. 2021 - přihlášení k MZK (všechny 4. ročníky) a přihlášení tématu maturitních prací (4. ZL)
prosinec
 • 3. 12. 2021 - Den otevřených dveří - prohlídka v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 22. 12. 2021 - tradiční sportovní vánoční turnaj
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny
 • 24. 12. 2021 - 26. 12. 2021 - svátky vánoční
 • 1.1. 2020 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
leden
 • 3. 1. 2022 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 7. 1. 2022 - 1. ples SZŠ - KD Střelnice
 • 14. 1. 2022 - 2. ples SZŠ - KD Střelnice
 • 21. 1. 2022 - náhradní Den otevřených dveří - prohlídka 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 25. 1. 2022 - Gaudeamus Praha (všechny 3. ročníky)
 • 26. 1. 2022 - pololetní pedagogická rada
 • 31. 1. 2022 - předání výpisu pololetního vysvědčení
únor
 • 4. 2. 2022 - jednodenní pololetní prázdniny
 • 14. 2. - 20. 2. 2022 - jarní prázdniny
březen
 • 11. 3. 2022 - Planeta Země 3000 - Magický Senegal (všechny ZL)
 • LVZ (pro všechny třídy 1. ročníku)
 • charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. MA-SČ) - jarní
duben
 • 6. 4. 2022 - písemné práce profilové části MZK z CJL
 • 7. 4. 2022 - písemné práce profilové části MZK z ANJ a NEJ
 • ZMĚNA - z 8. 4. 2022 posunuto na 11. 4. 2022 - odevzdání odborné maturitní práce (4.ZL)
 • 12. a 13. 4. 2022 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů - 1. a 2. termín 1. kola
 • 14. 4. 2022 - velikonoční prázdniny
 • 15. 4. 2022 - Velký pátek
 • 18. 4. 2022 - Pondělí velikonoční
 • 21. 4. 2022 - čtvrtletní pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • 27. 4. 2022 - závěrečná pedagogická rada 4. roč.
 • 29. 4. 2022 - 4. ročníky poslední zvonění + vydání vysvědčení + 4.ZL předání posudku odborné maturitní práce
květen
 • 1. 5. 2022 - Svátek práce
 • 2. - 6. 5. 2022 - didaktické testy společné části MZK (CJL, ANJ, NEJ, MAT)
 • 8. 5. 2022 - odlet žáků na ERASMUS+ (vybraní žáci 3. ročníku)
 • 8. 5. 2022 - Den vítězství
 • 9. 5. 2022 - zahájení odborné praxe 3. PS a 3. MA-SČ
 • 9. 5. - 13. 5. 2022 - praktická MZK 4.PS a 4. MA-SČ
 • 16. - 20. 5. 2022 ústní MZK 4. ZL
 • 23. - 27. 5. 2022 - ústní MZK 4. PS
 • 26. 5. 2022 - závěrečná pedag. rada o 3.OS
 • 30. 5. - 3. 6. 2022 - ústní MZK 4. MA-SČ
červen
 • 1. 6. 2022 - písemná ZZK 3.OS
 • 2. a 3. 6. 2022 - praktická ZZK 3.OS
 • 3. 6. 2022 - ukončení odborné praxe 3.PS a 3.MA-SČ
 • 5. 6. 2022 - přílet z ERASMUS+ (vybraní žáci 3. ročníku)
 • 6. 6. 2022 - zahájení odborné praxe 3.ZL a 2.OS
 • 16. 6. 2022 - ústní ZZK 3.OS
 • 17. 6. 2022 - poslední zvonění 3.OS (jen v případě zájmu třídy)
 • 17. 6. 2022 - ukončení odborné praxe 3.ZL a 2.OS
 • 24. 6. 2022 - tradiční soutěž v poskytování PPP
 • 27. 6. 2022 - OČMS + závěrečná pedagogická rada
 • 28. 6. činnost s třídními učiteli
 • 29. 6. tradiční sportovní turnaj
 • 30. 6. 2021 - předání vysvědčení
červenec
 • 1.7. - 31. 8. 2022 - hlavní prázdniny