Domů

Harmonogram školního roku 2022/2023

září
 • 1. 9. 2022 - zahájení výuky školního roku 2022/2023
 • 5. a 6. 9. 2022 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 6. a 7. 9. 2022 - podzimní termíny praktické MZK (obory PS a MA)
 • 8. a 9. 9. 2022 - podzimní termíny písemné MZK (CJL a ANJ)
 • 5. 9. 2022 exkurze z Úřadu práce SM - 4.ZL
 • 6. 9. 2022 - exkurze z Úřadu práce SM - 4.MA-SČ
 • 7. 9. 2022 - exkurze z Úřadu práce SM - 4.PS
 • 12. 9. 2022 - 3.OS+3.PS+3.SČ+4.PS+4.SČ+4.ZL (NE)BLÁZNI TURNOVE! (přednášky)
 • 13. 9. 2022 - exkurze z Úřadu práce SM - 3.OS;
 • 13. 9. 2022 - exkurze do partnerské školy v Nieskách (SRN) - 3.ZL
 • 14. a 15. 9. 2022 - podzimní termíny ústní MZK - všechny mat. obory
 • 15. 9. 2022 - podzimní termín jednotné ZZK - obor OS
 • 19. 9. 2022 zahájení pxe 4.PS+4.MA, 21. 9. 2022 zahájení pxe 4.SČ
 • 19. až 23. 9. 2022 - STK 3. ročníků (Prackov)
 • 18. až 25. 9. 2022 - jazykově poznávací zájezd do Anglie (výběr ročníků)
 • 28. 9. 2022 - státní svátek (Den české státnosti)
 • 29. a 30. 9. 2022 - ředitelské volno
říjen
 • 4. 10. 2022 char. sbírka podzimní Srdíčkový den - Život dětem (2.MA-SČ)
 • 4. 10. 2022 zahájení praxe 3.OS (ODV)
 • 4. 10. 2022 slavnostní zahájení praxe 3.MA (MAE)
 • 5. 10. 2022 zahájení praxe 3.PS (OSN)
 • 7. 10. 2022 slavnostní zahájení praxe 3.SČ (UPR)
 • 10. 10. 2022 slavnostní zahájení praxe 2.PS (OSN)
 • 11. 10. 2022 char. sbírka Bílá pastelka - 2.ZL
 • 13. - 15.10. 2022 EDUCA MY JOB Liberec
 • 14. a 15.10. 2022 Burza škol Jičín
 • 17.10. - 20. 10. 2022 EKO kurz - 3.ZL
 • 25. 10. 2022 zveřejnění témat maturitních prací - 4. ZL
 • 26.10. a 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2022 státní svátek (* ČSR)
listopad
 • 31. 10. - 11. 11. 2022 - čtrnáctidenní odborná praxe 4.PS a 4.MA-SČ
 • 8. 11. 2022 Burza Semily (Golf)
 • 15. 11. 2022 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ a třídní schůzky
 • v období od1/2 XI. do 1/2 XII. char. sbírka Červená stužka - ČSAP (DM)
 • 17. 11. 2022 - státní svátek (Den boje za svob. a demokracii)
 • 18. 11. 2022 - ředitelské volno
 • 28. 11. 2022 - přihlášení k MZK (všechny 4. ročníky) a přihlášení tématu maturitních prací (4. ZL)
prosinec
 • 2. 12. 2022 - základní Den otevřených dveří - prohlídka v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 22. 12. 2022 - tradiční sportovní vánoční turnaj v odbíjené (hala TJ)
 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 - vánoční prázdniny
 • 24. 12. 2022 - 26. 12. 2022 - svátky vánoční
 • 1.1. 2023 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
leden
 • 1.1. 2023 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
 • 3. 1. 2023 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 6. 1. 2023 - 1. ples SZŠ - KD Střelnice
 • 13. 1. 2023 - 2. ples SZŠ - KD Střelnice
 • 20. 1. 2023 - náhradní Den otevřených dveří odpoledne - prohlídka 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 24. - 26. 1. 2023 - Gaudeamus Praha (všechny 3. ročníky ???)
 • 25. 1. 2023 - pololetní pedagogická rada
 • 31. 1. 2023 - předání výpisu pololetního vysvědčení
únor
 • 3. 2. 2023 - jednodenní pololetní prázdniny
 • 20. - 26. 2. 2023 - jarní prázdniny
březen
 • 13. 3. 2023 - Planeta Země 3000 - Magický Senegal (všechny ZL)
 • 17. 3. 2023 - Matematický klokan (ZL)
 • 19. - 24. 3. 2023 - LVZ 1. ročníku - Rokytnice n. J.
 • ??? - charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. MA-SČ) - jarní
 • 31. 3. 2023 - nejzazší termín odevzdání seznamu četby k MZK (všechny 4. ročníky)
duben
 • 3. 4. 2023 - písemné práce profilové části MZK z CJL
 • 4. 4. 2023 - písemné práce profilové části MZK z 1. cizího jazyka (ANJ)
 • 5. 4. 2023 - písemné práce profilové části MZK z 2. cizího jazyka (NEJ)
 • 6. 4. 2023 - velikonoční prázdniny
 • 7. 4. 2023 - Velký pátek
 • 10. 4. 2023 - Pondělí velikonoční
 • 11. 4. 2023 - nejzazší termín odevzdání odborné maturitní práce (4.ZL)
 • 13. a 14. 4. 2023 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů - 1. a 2. termín 1. kola
 • 20. 4. 2023 - čtvrtletní pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • 24. a 25. 4. 2023 - přijímací pohovory do 1. ročníku oboru ošetřovatel - 1. a 2. termín 1. kola
 • 26. 4. 2023 - závěrečná pedagogická rada 4. roč.
 • 28. 4. 2023 - vydání vysvědčení všem 4. ročníkům + 4.ZL předání posudku odborné maturitní práce + poslední zvonění
květen
 • 1. 5. 2023 - Svátek práce
 • 2. - 5. 5. 2023 - didaktické testy společné části MZK (CJL, ANJ, NEJ, MAT)
 • 7. 5. 2023 - odlet žáků na ERASMUS+ (vybraní žáci 3. ročníku)
 • 8. 5. 2023 - Den vítězství
 • 9. 5. 2023 - zahájení odborné praxe 3. PS a 3. MA-SČ
 • 9. 5. - 12. 5. 2023 - praktická MZK 4.PS a 4. MA-SČ
 • 10. 5. a 11. 5. 2023 - náhradní termín jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů
 • ??? - charitativní sbírka Květinový den - Liga proti rakovině (1.ZL)
 • 16. - 22. 5. 2023 ústní MZK 4. ZL
 • 23. - 26. 5. 2023 - ústní MZK 4. PS
 • 26. 5. 2023 - závěrečná pedag. rada o 3.OS
 • 29. 5. - 2. 6. 2023 - ústní MZK 4. MA-SČ
 • 31. 5. 2023 - vydání vysvědčení 3.OS + poslední zvonění
červen
 • 1. 6. 2023 - písemná JZZK 3.OS
 • 5. a 6. 6. 2023 - praktická JZZK 3.OS
 • 4. 6. 2023 - přílet z ERASMUS+ (vybraní žáci 3. ročníku)
 • 5. 6. 2023 - ukončení odborné praxe 3.PS a 3.MA-SČ
 • 7. 6. 2023 - zahájení odborné praxe 3.ZL
 • 19. 6. 2023 - ústní JZZK 3.OS
 • 20. 6. 2023 - ukončení odborné praxe 3.ZL
 • 26. 6. 2023 - tradiční soutěž v poskytování PPP
 • 27. 6. 2023 - OČMS + závěrečná pedagogická rada
 • 28. 6. 2023 - činnost s třídními učiteli
 • 29. 6. 2023 - tradiční sportovní turnaj v softbalu
 • 30. 6. 2023 - předání vysvědčení
červenec
 • 1.7. - 31. 8. 2023 - hlavní prázdniny