Domů

Seznam povinné a doporučené studijní literatury pro školní rok 2016/2017

  Elektronické učebnice

  zdarma!

  • naše škola se zapojila do projektu vytváření e-učebnic (konkrétně PhDr. Tehníková)
  • učebnice jsou dostupné na adrese www.inscriptum.cz
  • učebnice pro naši školu jsou především v sekci "zdravotnictví"

  Český jazyk a literatura

  povinná

  • ADÁMKOVÁ Petra a kol. Komunikace v českém jazyce pro střední školy: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-228-9.
  • ČELIŠOVÁ Olga a kol. Komunikace v českém jazyce pro střední školy: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-229-6.
  • HÁNOVÁ, Eva a kol. Odmaturuj z literatury 1. 3., rozš. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-7358-016-0.

  doporučená

  • HAVLÍČKOVÁ, Iveta a kol. Odmaturuj z literatury 2: Nejen obsahy českých a světových literárních děl. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-83-9.
  • ČECH, Vlastimil a kol. Odmaturuj z literatury: Testy. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-101-5.
  • MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka: Rozšířené vydání doplněné o praktickou část. 3., dopl. vyd. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 80-7358-082-9.
  • ADÁMKOVÁ Petra a kol. Přehled středoškolského učiva českého jazyka. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-235-7.
  • ADÁMKOVÁ Petra a kol. MATURITA 2015 z českého jazyka. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-219-7.
  • ČUŘÍK, Jaroslav a kol. Český jazyk a komunikace pro střední školy: Komplexní opakování a příprava k maturitě: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-201-2.

  Základy společenských věd

  povinná

  • DVOŘÁK Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-243-2.

  doporučená

  • DVOŘÁK Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Testy 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-118-3.