Domů

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY 1. KOLA


  Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete 15. 5. 2024 v systému DiPSy. Kromě toho jsou tento den také zveřejněny cca od 7:30 h vyvěšením na dveřích budovy školy (úřední deska) a na webové stránce školy na tomto místě:
 • Výsledky - obor masér ve zdravotnictví - ZDE
 • Výsledky - obor ošetřovatel - ZDE
 • Výsledky - obor praktická sestra - ZDE
 • Výsledky - obor sociální činnost - ZDE
 • Výsledky - obor zdravotnické lyceum - ZDE

  Současně zveme všechny přijaté uchazeče na schůzku budoucích prvních ročníků, která se koná ve středu 12. 6. 2024 od 15.00 hodin (viz pozvánka - klik na obrázek).

  Vedení SZŠ Turnov

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se konají přijímací zkoušky na všech SŠ v LK (v ČR) jednotně ve dnech 12. 4. 2024 (pátek - 1. termín) a 15. 4. 2024 (pondělí - 2. termín). Podle nové vyhlášky o přijímání, účinné od 1. 1. 2024, podáváte přihlášku online na 3 školy resp. v tištěné podobě 3 totožné přihlášky na 3 školy s jednoznačným určením priority jednotlivých škol. Přihlášky se musí vyplnit nebo doručit na SŠ nově v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024. Podrobnější informace a aktuality získáte a vyplnit přihlášku můžete na webové stránce www.prihlaskynastredni.cz.

Pomoc s vyplněním přihlášky nebo se získáním formuláře přihlášky ze systému vám poskytnou výchovní poradci ZŠ po 1. února 2024. Další informace o podobě samotné zkoušky (JPZ) a zkušební testy JPZ získáte na odkazu (klikněte na obrázek).
Vedení SZŠ Turnov

Informace pro cizince
Výňatek ze školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 odst. 4 Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

§ 60b odst. 5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Informace pro cizince z Ukrajiny - s dočasnou ochranou
Podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina) ve znění pozdějších předpisů, MŠMT ČR určuje:

(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

(4) Společně s žádostí podle odstavce 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (tj. Ukrajincem s dočasnou ochranou)

Případné ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Praktická sestra

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy tj. 26 žáků - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Masér

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem SČ, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru MA maximálně 16 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Sociální činnost

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy společně s oborem MA, tj. dohromady 30 žáků; žáků oboru SČ maximálně 14 - max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)
Zdravotnické lyceum

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 26 žáků, max. lze získat 130 bodů, hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT (lze získat max. 100 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 2,50 lze získat 10 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování v 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat (resp. ztratit) 0, - 7, - 10 bodů)

Pro učební obor ošetřovatel se konají přijímací pohovory na naší školu ve dnech 22. 4. 2024 (pondělí - 1. termín) a 23. 4. 2024 (úterý - 2. termín). Podle připravovaného návrhu budete podávat 3 totožné přihlášky s jednoznačným určením priority jednotlivých škol. Přihlášky se mají údajně doručovat na SŠ nově nejpozději do 20. února 2024. Nová vyhláška o přijímání má být schválená s účinností od 1. 1. 2024, takže až poté žádejte konkrétnější informace po výchovných poradcích svých škol.

Ošetřovatel

Uchazeči budou přijímáni do naplnění 1 třídy, tj. 12 žáků, max. lze získat 130 bodů. V případě nízkého počtu zájemců si vyhrazujeme právo třídu neotevřít.

 • zdravotní stav potvrzený na přihlášce (dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - nutná podmínka)
 • výsledek strukturovaného pohovoru (lze získat max. 80 bodů)
 • prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 20 až 0 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (za průměr 1,00 až 3,00 lze získat 20 až 0 bodů)
 • doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách (lze získat max. 10 bodů)
 • chování ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 7, - 10 bodů) a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (lze získat 0, - 7, - 10 bodů)