Den otevřených dveří plánovaný na 4. 12. 2020 se z důvodů epidemie Covid-19 v tomto termínu NEKONÁ. Náhradní termín byl prozatím stanoven na 22. 1. 2021. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

  Aktuální informace 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku


  Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
  Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy pouze dejte škole vědět (telefonicky do sekretariátu na číslo 481 322 723), do kdy bude trvat Vaše absence.
  Ubytování na DM je možné od úterý 24. 11. 2020 od 17.00 h, stravování ve školní jídelně je také možné od 25. 11. 2020, pokud si stravu objednáte. Základní kostrou výuky bude normální rozvrh s možnými změnami, které naleznete ve ŠkoleOnline. Změny rozvrhu jsou momentálně vynuceny zrušením běžné tělesné výchovy a přemístěním praktické výuky do prostor školy. Praktickou výuku nelze konat na pracovištích sociálních partnerů, protože jejich stávající provozní podmínky neumožňují vstup skupiny žáků s učitelkou. Dále se budeme snažit zajistit, aby se různé třídy co nejméně potkávaly např. u oběda.

  PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE


  V pátek 27. 11. 2020 proběhne „papírové“ přihlašování současných žáků k maturitní zkoušce. Jestliže nebudete tento den přítomni ve škole, bude Vám zaslána předvyplněná přihláška elektronicky na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve ŠkoleOnline. Tu je potřeba dovyplnit, podepsat a doručit do školy (nebo poslat naskenovanou zpět). Tímto vyzýváme také žáky minulých ročníků, kteří mají zájem o konání opravné maturitní zkoušky v jarním termínu 2021, aby se v termínu od 26. 11. do 1. 12. 2020 DOSTAVILI OSOBNĚ do školy k podání přihlášky.

  Vedení školy.

  Aktualita - škola 16. 11. 2020 zcela uzavřena

  Sdělujeme všem, že 16. 11. 2020 je budova školy ZCELA UZAVŘENA. Všichni pracovníci mají homeoffice. Pokud plánujete jakoukoliv činnost ve škole, přesuňte ji na jiný den.

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 2. 11. 2020


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že kvůli omezení provozu u sociálních partnerů nelze zorganizovat pravidelné praktické vyučování, takže momentálně nebude zahájeno v žádném oboru. Pokud by se situace u partnerů změnila, budeme aktuálně reagovat.
  Touto mimořádnou situací je vytvořen prostor pro dobrovolné zapojení. Pokud vznikne ze strany zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči akutní potřeba vystřídat vlastní pracovníky, je to příležitost především pro žáky 4. ročníku tímto způsobem praxi nahradit. Současně konstatujeme s potěšením, že již 37 žáků školy se nějakým způsobem zapojilo a pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, a to dokonce i 8 žáků zdravotnického lycea. Máme z Vás radost.
  Přejeme hodně zdraví a vytrvalosti. Vedení SZŠ Turnov

  Aktuální informace 31. 10. 2020 - ŠKOLA DÁL UZAVŘENA


  Vláda ČR prodloužila na svém mimořádném zasedání 30. 10. 2020 platnost veškerých omezení minimálně do 20. 11. 2020. To znamená, že od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční vzdělávání.
  Co se týká praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů, vzhledem k proměnlivé situaci v partnerských zdravotnických a sociálních zařízeních a celkově nejisté době, NEBUDE v pondělí 2. 11. 2020 zahájeno praktické vyučování. Po zjištění situace a zajištění podmínek je možné, že praktické vyučování bude zahájeno od úterý. Očekávejte během pondělí upřesňující informace.
  Děkujeme za pochopení. Vedení SZŠ Turnov

  AKTUÁLNÍ INFORMACE 20. 10. 2020 - NÁVRAT ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ


  Dne 19. října 2020 došlo ke změně usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 v tom smyslu, že se obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků nelekářských zdravotnických oborů, ale pouze ta, která se realizuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od zítřka tedy opět začíná výuka předmětu OSN třídy 3.PS. Žáci, kteří již pracují jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zůstávají tam. Ubytovaným žákům popřípadě i neubytovaným žákům, kterým nepojedou spoje z praxe a na praxi, je povoleno ubytování na DM. Žáci ostatních oborů nastoupí dle vývoje situace až po podzimních prázdninách. Sociálního oboru se tato úprava netýká a pokračuje v distanční výuce podle rozvrhu.

  Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut


  Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se ZDE.
  Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

  Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete ZDE. V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

  BAROMETR MEZI STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL 2020


  Vyzýváme vás, žáky a žákyně naší školy, k účasti ve třetím ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“ – průzkumu mezi budoucími zdravotními sestrami. Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých zdravotnických škol. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí.
  DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE.

  Informace pro žáky 3. ročníku maturitních oborů Sdělujeme všem žákům 3. ZA, 3. MA-SČ a 3.ZL, že odb. praxe (4 týdenní resp. 2 týdenní) je v letošním školním roce zrušena pro všechny obory.
  Toto rozhodnutí je v souladu s většinovým názorem v Asociaci ředitelů zdravotnických škol ČR. Nikdo nikam nenastupujete a ani nemusíte nikam nic oznamovat. Škola všechny nasmlouvané sociální partnery informovala a vaši neúčast omluvila.
  Místo odborné praxe pokračujete v distanční výuce.
  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  Informace pro žáky a rodiče posledního ročníku - poslední aktualizace 11. 5. 2020

  Vážení rodiče a žáci posledního ročníku,
  nově zveřejňujeme Informace o provozu školy, hygienických opatřeních a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve škole a v DM po 11. 5. 2020 ZDE.

  Pro informaci zveřejňujeme odkaz na celý Metodický balíček, který 2. 5. 2020 vydalo Ministerstvo školství a který se Vás týká v částech "střední školy a konzervatoře" a "domovy mládeže/internáty". (odkaz na metodický balíček ZDE).
  Bezprostředně se Vás týkají ...

  více ...
  DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

  DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ


  Vážení žáci, o domácí přípravě vás vyučující budou průběžně informovat v systému "iŠkola" nebo na třídním emailu.

  více ...
  Stavíme a vylepšujeme!

  Ani během koronavirové krize nezahálíme a když nemůžeme normálně učit, alespoň budujeme. Na domově mládeže probíhá velká stavební akce - zateplení fasády včetně rekonstrukce rozvodů a pláště v jídelně. Naproti domovu mládeže jsme po několikaletém boji ...

  více ...
  21. 04. 2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

  Standardní ubytování na DM v tomto školním roce bylo ukončeno. Žádáme všechny ubytované žáky na DM, aby si v příštím týdnu, tj. od pondělí 27. 4. do čtvrtka 30. 4. vystěhovali osobní věci z DM (pokud tak již neučinili). Věci lze z pokojů vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hodin (za respektování hygienických opatření).

  Úplata za ubytování žáků na DM za měsíc březen 2020 je ve výši 50%. Od 1. 4. do 30. 6. se úplata za ubytování na DM nehradí. Prosíme proto, pokud to bude možné, o zrušení trvalých příkazů. Na konci tohoto období bude provedeno vyúčtování a přeplatek za ubytování bude vrácen na váš účet.

  více ...
  Pomozte zachránit lidské životy

  Nemocnice Liberec se potýká s nedostatkem krve. Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem. Více informací o podmínkách dárcovství a aktuálních potřebách naleznete na stránce KNL nebo přímo ZDE.
  Děkujeme všem členům ČČK a širší veřejnosti, kterým není lidské zdraví lhostejné.
  Pomozte zachránit lidské životy a darujte krev.
  Místní skupina ČČK Turnov

  více ...
  VÝZVY K POMOCI

  VÝZVA 1

  Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.

  VÝZVA 2

  O jakoukoliv dobrovolnickou pomoc v oblasti sociálních služeb žádá zaměstnance krajských organizací také ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík dopisem adresovaným paní ředitelce.

  VÝZVA 3

  Starosta Frýdlantu Ing. Ramzer z pověření krizového štábu Libereckého kraje vyzval ředitelky zdravotnických škol o zaslání seznamu potřebných pracovníků. Úkol jsme samozřejmě splnili.
  více ...
  TAKÉ POMÁHÁME


  Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

  Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
  KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


  Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do ...

  více ...
  Pozvánka na virtuální DOD Zveme vás na první virtuální den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 28. 4. 2020 ve 14.00 hod.
  Na této unikátní online akci se můžete setkat s ...
  více ...
  DEN UČITELŮ

  Den učitelů je v České republice dnem výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).
  Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Propagoval, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kladl důraz na ...

  více ...