PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se konají přijímací zkoušky na všech SŠ v ČR jednotně ve dnech 14. 4. 2020 (úterý - 1. termín) a 15. 4. 2020 (středa - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak jsou totožné (pořadí škol v přihlášce určuje, kde se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky musí být doručeny do školy do 1. března 2020. Podrobnosti a kritéria přijímacího řízení naleznete vlevo v záložce "Pro uchazeče - Přijímací řízení".

ŠKOLNÍ PLES

Tradiční společenskou akcí každého roku je ples maturantů a absolventů školy, který úspěšně proběhl 10. ledna v prostorách kulturního domu Střelnice. Všechny 3 třídy poslední ročníku vzdělávání se prezentovaly nástupem, maturitním videem a samozřejmě slavnostním šerpováním. Došlo k setkání absolventů, učitelů a přátel školy a nechybělo ani půlnoční překvapení. Děkujeme všem zúčastněným včele s třídními učitelkami za obrovskou práci věnovanou přípravě plesu i jeho zdárnému průběhu. Plakát akce rozkliknete vpravo.

Volejbalové stříbro pro turnovskou zdrávku!

21. listopadu se v semilské hale opět po roce sešly volejbalové týmy středních škol semilského okresu, aby poměřily své síly pod vysokou sítí. Stejně jako loni se turnaje středních škol ve volejbale dívek účastnilo 5 mužstev, tedy vlastně „ženstev“ :-) ...

více ...
OXymorón postoupil do krajského kola

Dne 5. listopadu se v prostorách naší školní jídelny uskutečnil souboj křížků a koleček - tradiční turnaj v Pišqworkách, kterého se zúčastnilo celkem 15 týmu z celého okresu (včetně našich dvou týmů třídy 2. ZL - "Invicta" a "OXymorón").

Už od rána panovala napjatá atmosféra, jak to vše celé dopadne. Soupeři byli silní a ...

více ...
Okresní kolo v basketbalu

V úterý 12. 11. 2019 se v Jilemnici konalo okresní kolo v basketbalu středních škol a učilišť. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů: Gymnázium Turnov, OAHŠ Turnov, Gymnázium Jilemnice, Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, ISŠ Semily a my, ...

více ...
Studijní cesta do Finska v rámci Globálního rozvojového vzdělávání

Témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV), vzdělávání pro udržitelný rozvoj a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mají v České republice ve školních vzdělávacích programech (ŠVP) základních a středních škol ...

více ...
Sbírka pro Diakonii Broumov

Třída 3. SČ si Vás dovoluje pozvat na charitativní sbírku ve spolupráci s Diakonií Broumov. Sbírka se uskuteční v prostorách domova mládeže SZŠ Turnov ve dnech 13., 14., 20. a 21. 11. 2019 v odpoledních hodinách. Můžete přinést nepotřebný textil, obuv, lůžkoviny, knihy, menší elektrospotřebiče a další. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Předem děkujeme za Vaši pomoc!

více ...
BESEDA SE ZAJÍMAVÝM HOSTEM

V pondělí 4. 11. 2019 navštívil naši školu pan Martin Hornych, lektor, který spolupracoval i např. s Domem světla. Pro naše žáky realizoval preventivní besedu na téma Drogy, virus HIV a AIDS. Hovořil na základě svých vlastních zkušeností a zkušeností svých známých, tudíž jeho vyprávění bylo velmi autentické.

více ...
Projekt KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Naše škola se zapojila do projektu "Kraje pro bezpečný internet".

Cílem projektu je upozorňovat žáky na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

více ...
Bílá pastelka – již 20. ročník

Ve středu 16. října 2019 se žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum aktivně zúčastnily v Turnově celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Děkujeme všem, kteří si zakoupili pastelku a přispěli tím na pomoc nevidomým a slabozrakým.

více ...
ZÁJEZD V PŘÍŠTÍM ROCE

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole Turnov ve spolupráci s cestovní kanceláří KRISTOF pořádá ve dnech 20. - 27. 9. 2020 jazykově-poznávací pobyt ve Velké Británii.

Navštívíme spolu místa na jižním pobřeží Anglie. Ubytováni budeme v rodišti Agathy Christie Torquay, kde žáci ...

více ...
Zdravý zoubek již po šestnácté!

Stalo se již tradicí, že v měsících říjnu a listopadu žáci naší školy chodí do mateřských školek a 1. a 2. tříd základních škol. Zde na velkém modelu ukazují dětem, jak si správně čistit zoubky a jaké používat kartáčky ...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT