KDE NÁS NAJDETE - PREZENTACE ŠKOLY

V podzimním období se již tradičně koná mnoho prezentačních akcí (burz škol, veletrhů vzdělávání), kde se představují především střední školy zájemcům o vzdělávání z řad žáků 9. tříd ZŠ. Stánek naší školy můžete vidět a získat aktuální informace na těchto akcích:

 • 5. 10. AMOS Jablonec nad Nisou (v Eurocentru)
 • 11. - 13. 10. EDUCA Liberec (v Home Credit Areně)
 • 19. - 20.10. prezentace SŠ a zaměstnavatelů Jičín (v Masarykově divadle)
 • 6. 11. Českolipská burza škol (v KD Crystal)
 • 8. 11. burza škol Turnov (v OA, HŠ a SOŠ v Alešově ulici)
 • Přijďte nás navštívit, přijďte k nám studovat, protože zdraví nevyjde nikdy z módy!

  SRDÍČKOVÝ DEN

  Dne 20. září 2018 proběhl podzimní "SRDÍČKOVÝ DEN" ve prospěch společnosti Život dětem o.p.s. Žáci třídy 2.ZA nabízeli srdíčka, přívěsky, magnetky, kávu atp. výměnou za finanční příspěvek 30 - 40 Kč. Výtěžek sbírky bude využit na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, na úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti. Děkujeme třídě, třídní učitelce a všem přispěvatelům za projevenou solidaritu.

  STK druhého ročníku

  Sportovně-turistický kurz všech tříd druhého ročníku se uskuteční 14. 5. - 18. 5. 2018 v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. K nahlédnutí případně ke stažení zde naleznete informace a seznam potřeb a nutná potvrzení.

  více ...
  Testování PISA 2018

  Naše škola byla ČŠI náhodně vybrána k účasti v mezinárodním projektu PISA 2018. V pondělí 23. 4. 2018 a v úterý 24. 4. 2018 budou testováni vybraní žáci naší školy (ročník narození 2002) ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti formou dvou cca hodinových testů na počítači. Následně vyplní ještě žákovský dotazník. [číst více]

  více ...
  Centrum pro integraci cizinců Liberec

  Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost účastnily odborné exkurze v Centru pro integraci cizinců Libereckého kraje. Zřizovatelem centra je Ministerstvo vnitra ČR. Integrační centrum (dále jen IC) nabízí široké spektrum služeb pro cizince, kteří v ČR žijí legálně.

  [číst více]
  více ...
  Velikonoční dílna na oddělení následné péče

  Dne 26. 3. 2018 jsme se žáky 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel zorganizovali velikonoční dílnu na ONP turnovské nemocnice. Zazpívali jsme si lidové písně a ochutnali dobré kafíčko s domácími koláčky. Studenti společně s pacienty vytvořili velikonoční dekorace, které pomohou zútulnit prostory oddělení. Velice děkujeme primáři MUDr. Pospíšilovi a staniční sestře Kamile Louthánové za trpělivost a podporu. Dále děkujeme všem žákům, kteří přiložili ruku k dílu.

  odborná učitelka Pavlína Marcínová

  více ...
  MATEMATICKÝ KLOKAN

  V pátek 16. března 2018 se uskutečnila na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2018. Přihlásilo se 16 odvážlivců, aby zjistili své matematické dovednosti. V logických úlohách kategorie Student (3. a 4. ročník) si nejlépe vedli: 1. místo Nazar Dovžanin, 2. místo ... [číst více]

  více ...
  Regionální kolo PSY olympiády

  Již potřinácté se naše škola zúčastnila regionálního kola psychologické olympiády, tentokrát v Děčíně. Žáci naší školy Patrik Suchánek a Nela Kolaříková si na vlastní kůži vyzkoušeli prezentaci své práce na regionální úrovni v konkurenci žáků sedmi středních zdravotnických škol. Mezi 14 soutěžícími se našlo mnoho zajímavých a originálních prací, které ...

  [číst více]
  více ...
  1.OS slavnostně zahájila

  Ve čtvrtek 22. února 2018 v aule školy proběhlo slavnostní zahájení odborného výcviku (ODV) 1. ročníku oboru ošetřovatel. Žáci sice mají tento předmět od začátku školního roku, ale teprve nyní překračují pověstný Rubikon a jdou na praxi do reálného nemocničního prostředí v Panochově nemocnici Turnov - Krajské nemocnici Liberec.

  Úvodní slovo patřilo odborné učitelce Šárce Červinkové, ... [číst více]

  více ...
  Psychologická olympiáda

  Dne 21. 2. 2018 proběhlo školní kolo Psychologické olympiády. Letos se do soutěžního klání zapojilo 6 studentů z 2. a 3. ročníku. V určeném tématu "Kam kráčíme" nejvíce zaujala porotu a 1. místo získala Nela Kolaříková z 3.ZL. Druhou - postupovou pozici - vybojoval žák z třídy 2.ZA-SČ Patrik Suchánek a na bronzovém stupínku se umístila Zuzana Berkovcová z 3.ZL. Všem studentům děkujeme za jejich ochotu a snahu získat nové zkušenosti při prezentaci vlastních prací a postupujícím přejeme hodně úspěchů v regionálním kole.

  učitelé SZŠ Turnov

  více ...
  TRVALÁ ZMĚNA ROZVRHU NA 2. POLOLETÍ 2017/2018

  Sdělujeme všem, že pro 2. pololetí (od 5.2.2018) platí upravený rozvrh. Změny se týkají především třídy 1.OS v souvislosti se zahájením výuky ODV ve čtvrtek od 10.00 do 13.00 v reálných podmínkách zdravotnického zařízení. Konkrétně dochází k těmto změnám:

  * v 1.OS přesun ODV z PÁ (4. h) na ČT (4. h), přesun SOS z ČT (7. h) na ÚT (7. h), přesun ZSV z ČT (3. h) na PÁ (6. h), přesun CJL z ČT (4. h) na PÁ (5. h) a přesun SOM v PÁ z 5. h na 4. h

  * v 1.MA-SČ vzájemný přesun předmětů SOM a FYZ mezi 4. a 5. h

  více ...
  Zrušení lyžařského zájezdu pro první ročníky

  S lítostí oznamujeme, že jsme nuceni zrušit lyžařský výcvikový zájezd (LVZ), který se měl uskutečnit v termínu od 4. 3. 2018 do 10. 3. 2018 v horském hotelu Lovčenka v Rokytnici n. J. Již vybrané zálohy samozřejmě vrátíme a uděláme vše pro to, aby v příštím školním roce proběhl náhradní LVZ.

  Podrobnější informace naleznete ve sdělení v on-line studijním průkazu.

  Omlouváme se a děkujeme za pochopení!

  více ...

   

  ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
  SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
  Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
  Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT