ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Na následujících odkazech zveřejňujeme postupně rámcové harmonogramy ústních maturitních zkoušek:


Vedení SZŠ Turnov

Školní projekt Obaly? Odpady!


Žáci 1. a 2. ročníků všech oborů (+ 3.OS) během března a dubna řešili zadané úkoly z problematiky nakládání s odpady. Každá třída byla rozdělena do 5 skupin a v hodinách ZSV, VYZ, BIO, EKL či CHE se snažili ve spolupráci se svými vyučujícími získat potřebné informace, které pak zpracovali formou plakátů a v hodinách ICT vytvořili prezentace. Výsledky své práce každá skupina prezentovala v rámci projektového dne.
Skupiny Běžní občané se pokusili vyznat ve třídění odpadů (druhy kontejnerů, co do nich patří či naopak nepatří). Detektivové porovnali životní cyklus skleněné a plastové láhve, pátrali jak a kde probíhá jejich recyklace. Zaměstnanci firmy zpracovávající plasty zjistili, jak taková firma funguje a jakými způsoby se plasty recyklují. Novináři poznali systém značení obalů dle materiálů a pro spolužáky z nich vytvořili pexeso. Nejradikálnější byli Ekologičtí aktivisté, kteří se snažili prosadit svůj návrh, jak se obejít bez obalů a snížit tak množství odpadů.
V průběhu projektu žáci získali nejenom nové informace o obalech a odpadech, ale rozšířili si své schopnosti a dovednosti – formulovat myšlenky a prosazovat své nápady, komunikovat a spolupracovat ve skupinách, vyjadřovat se k řešení problémů a různým způsobem zpracovat získané informace (plakát, komiks, film, článek, …. ).
Na závěr celého projektu si všichni zúčastnění mohli ověřit získané znalosti v kvízu.
Mgr. Marcela Bímová, koordinátor EVVO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny zde 29. 4. 2022 po 12.30 h. Omlouváme se za dočasnou nedostupnost stránek, která byla zapříčiněna přetížením serveru poskytovatele. Postupujte, prosím, podle pokynů v DOPISU, kterým se na vás obrací ředitelka SZŠ Turnov. Tiskopis pro odvolání neleznete ZDE.


Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:
Vedení SZŠ Turnov
PODĚKOVÁNÍ Místní skupina Českého červeného kříže by ráda poděkovala všem, kteří nejsou lhostejní k druhým a neváhají pomoci lidem v těžké životní situaci.
Na půdě školy se ... (viz více)
více ...
TAKÉ NAŠE ŠKOLA CHCE POMÁHAT
Celý svět sleduje s obavami dění na Ukrajině. Ve válkou zmítané Ukrajině se ocitá v nesnázích i civilní obyvatelstvo, k jejichž osudu ani my ve škole nezůstáváme lhostejní. Proto Místní skupina Českého červeného kříže vyhlašuje materiální sbírku pro Ukrajinu, do které se mohou zapojit nejen zaměstnanci a žáci školy, ale i jejich přátelé a širší veřejnost. Tato sbírka je určena ukrajinským utečencům. Více informací viz leták (klikni).
Děkujeme moc všem za pomoc.
více ...
POMOC UKRAJINĚ! Výzva - staňte se dobrovolníkem!

POMOC UKRAJINĚ! Výzva - staňte se dobrovolníkem!

Zveřejňujeme výzvu Oblastního spolku ČČK Semily.
(Klikni na obrázek pro otevření letáku.)

více ...
Testování v novém roce 2022 V období od 3.1. do 16.1. bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testování všech žáku a zaměstnanců, tj. nově se musí testovat všichni žáci i zaměstnanci včetně těch s dokončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě po prodělané nemoci. Od 17.1. by mělo probíhat testování ... více ...
Setkání u vánočního stromečku

Setkání u vánočního stromečku

Ve čtvrtek před Vánoci o velké přestávce jsme symbolicky zakončili kalendářní rok setkáním u vánočního stromečku, kde nám žáci 1. SČ a 2. SČ spolu s paní učitelkou Formáčkovou zahráli a zazpívali několik koled a vánočních písní. Děkujeme za příjemné chvíle.

více ...
Portrét – Autoportrét aneb tip na výstavu Na podzim loňského roku vyhlásilo Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech výtvarnou soutěž pro amatérské výtvarníky na téma Portrét – Autoportrét. Za SZŠ Turnov se jí zúčastnila Sára Petráčková ze 4.SČ, jejíž dva kresebné portréty (klikni na obrázek) jsou aktuálně k vidění v ... více ...
Ředitelské volno Na podkladu reálného dění (např. omezení provozu u sociálních partnerů, vysoká dlouhodobá absence v řadách pedagogických pracovníků, nejistota v zajištění dopravních spojů) rozhodla ředitelka školy udělit žákům SZŠ Turnov na dny 20. - 22. 12. 2021 ředitelské volno. Využijte toto volno především k odpočinku, načerpání nových sil a také k samostudiu. Prezenční výuka pokračuje v pondělí 3. 1. 2022 po vánočních prázdninách. více ...
PF 2022 Děkujeme všem svým sociálním partnerům za trvalou přízeň a věříme v pokračující výbornou spolupráci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotnických a sociálních pracovníků i v následujícím roce 2022. Přejeme všem pracovníkům, žákům, rodičům a spolupracovníkům dobrý nový rok.
Vaše SZŠ Turnov
více ...
ŠKOLA ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ Dne 28. 10. 2021, u příležitosti oslavy státního svátku vzniku samostatné Československé republiky, převzala ředitelka Lenka Nováková z rukou starosty Tomáše Hockeho pro školu "cenu obce" za rok 2021 za pomoc obyvatelům regionu v době vrcholící pandemie koronaviru. Celou zprávu ze slavnostního večera si můžete přečíst v Turnovsku v akci.
více ...
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠEN!!!

Z důvodů eskalující epidemiologické situace je DOD, plánovaný na pátek 3. 12. 2021, s okamžitou platností zrušen. Prozatímní náhradní termín je stanoven na pátek 21. 1. 2022. Informace o možnostech vzdělávání jsme již poskytovali na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech; případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Je nám to líto a omlouváme se, ale jakožto zdravotnická škola se nemůžeme chovat nezodpovědně.

více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.