VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Sdělujeme všem žákům, rodičům a zákonným zástupcům, že se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy nepřipojují ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Volby do Školské rady při SZŠ Turnov

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 při příležitosti konání schůze SRPŠ a rodičovských schůzek od 16.00 h proběhnou i volby do školské rady, kdy zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí dva členy z nominovaných kandidátů. Do pátku 25. 10. 2019 je nutné předložit návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Tento návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou. Návrh lze předložit písemně ředitelce školy, paní Mgr. Lence Novákové (info@szsturnov.cz).

ŽLOUTENKA

Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění žloutenkou typu A v Libereckém kraji, zveřejňujeme zde materiály Krajské hygienické stanice Liberec, které slouží ke zvýšení informovanosti veřejnosti o této nemoci. Můžete se poučit o příznacích, průběhu a prevenci onemocnění a v neposlední řadě také můžete svojí informovaností zabránit šíření paniky a hysterie. Vpravo se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ LETÁK a zde se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ DOPIS.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

se koná v pátek 29. listopadu 2019. Prohlídka školy s připraveným programem je naplánována v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 -14.00 - 15.00 hodin. Neváhejte a přijďte! Zdraví nevyjde nikdy z módy!

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR a Knihovny Václava Havla

V úterý dne 11. června 2019 jsme v rámci ZSV vyrazili na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Knihovny Václava Havla v Praze. Exkurze se zúčastnily třídy 2. ZL a část třídy 3. ZA-SČ.

Nejprve jsme se zastavili ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR, kde proběhlo hromadné focení…

více ...
NIESKY 2019

V rámci spolupráce s partnerskou školou jsme ve čtvrtek 23. května vyrazili na dvoudenní pobyt do Niesek. Brzy ráno jsme se vydali vlakem na cestu přes Trojmezí a cesta nám díky skvělé náladě uběhla velice rychle. V Německu nás čekalo milé překvapení v podobě čekajících žáků partnerské školy, kteří nás vřele přivítali a pomohli nám se zavazadly. Tímto začalo naše společné dvoudenní dobrodružství.

více ...
Soutěž v úpravě lůžek

Soutěž v úpravě lůžek patří na naší škole již k dlouholeté tradici. V pátek 24. 5. 2019 se této akce se zaujetím zúčastnili žákyně a žáci prvního ročníku nového oboru praktická sestra. Během soutěže byla pohodová atmosféra a nechybělo ani ...

více ...
PROJEKT ERASMUS+ 2.

10.6.2019

Zakončení stáže v Corku

Svoji měsíční stáž v Irsku zakončila naše osmičlenná skupina studentů SZŠ Turnov velmi úspěšně. K mnohdy nejlepšímu hodnocení přidali naši zaměstnavatelé slova uznání ...

více ...
KVĚTINOVÝ DEN Ve středu 15. května 2019 proběhla sbírka "Český den proti rakovině", tentokrát s tématem "Prevence nádorových onemocnění plic". V ulicích Turnova jste si mohli zakoupit od žáků prvního ročníku oboru Zdravotnické lyceum žlutý kvítek měsíčku lékařského - letos se stužkou meruňkové barvy. Příspěvek za ... více ...
PROJEKT ERASMUS+ 1.

31.5.2019

Čas v České republice a v Irsku je sice o hodinu posunutý, ale jinak by měl v obou zemích běžet stejně rychle. Čas je ovšem veličina relativní a 14 dní v irském Corku uteklo jako voda, a to jistě nejenom mě, ale určitě i našim studentům, kteří...

více ...
Poděkování za účast na akci „Český ráj dětem“

V sobotu dne 27. 4. 2019 se několik studentů - členů i nečlenů místní skupiny Červeného kříže - aktivně zapojilo do akce „Český ráj dětem“. I přes nepřízeň počasí se na trasu pohádkového lesa vydalo cca 1000 účastníků. Studenti naší školy měli ...

více ...
Aktivizace klientů turnovského FOCUSu

Během měsíce března a dubna studentky 4. ročníku oboru sociální činnost (SČ) aktivizovaly nadmíru úspěšně ve výtvarné dílně klienty turnovské chráněné dílny FOCUS. Spolupráce nad rámec běžné výuky a praxe vznikla z iniciativy zmíněné neziskové organizace, jejímž jménem nás oslovila paní Bc. Klára Zajícová. FOCUS ...

více ...
„Firmičky“ získaly diplom

V pondělí 15. 4. 2019 se 6 studentů ze SZŠ Turnov v rámci projektu „Firmičky“ zúčastnilo společného ratingu firmiček v polské Lubani. Na veletrhu podnikání, kde úspěšně prezentovali své služby a nabízeli originálně zhotovené produkty, získali v početné konkurenci více než padesáti školních minipodniků z České republiky a Polska, jednu ze tří cen ...

více ...
PŘEPIŠTE DĚJINY!!!

Aneb obrovský úspěch kluků na okresním turnaji v sálové kopané! V úterý 16.4. 2019 se v městské sportovní hale TJ Turnov konal okresní turnaj středních škol v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů: Gymnázium Turnov, OAHŠ Turnov, ISŠ Turnov, ISŠ Lomnice n. P., ISŠ Vysoké n. J., ISŠ Semily a my, tedy SZŠ Turnov. [číst více]

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT