VÝZVA 1

Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.

Vedení SZŠ Turnov


VÝZVA 2

O jakoukoliv dobrovolnickou pomoc v oblasti sociálních služeb žádá zaměstnance krajských organizací také ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík. Text jeho výzvy čtěte ZDE.


VÝZVA 3

Starosta Frýdlantu Ing. Ramzer z pověření krizového štábu Libereckého kraje vyzval ředitelky zdravotnických škol o zaslání seznamu potřebných pracovníků. Úkol jsme samozřejmě splnili a pro informaci zveřejňujeme text výzvy ZDE.

DEN UČITELŮ 28. 3.

Den učitelů je v České republice dnem výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Propagoval, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kladl důraz na individualitu každého dítěte, ale i na spolupráci rodičů a učitelů. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

Přejeme všem učitelům v této těžké době hlavně zdraví a brzký návrat k normálnímu životu a normální práci.
Při této příležitosti vyjádřil své poděkování náměstek LK pro školství Mgr. Petr Tulpa. Celý text jeho poděkování můžete číst ZDE.

UZAVŘENÍ ŠKOLY NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ MZ ČR

MZ ČR vyhlásilo s okamžitou platností uzavření škol (do odvolání). V celému znění uveřejňujeme mimořádné opatření zde:
Mimořádné opatření MZ


NOVĚ STANOVENÉ TERMÍNY

Vážení žáci, v návaznosti na tiskové prohlášení MŠMT ČR (23. 3. 2020) sdělujeme následující interní informace:


Pro žáky posledního ročníku vzdělávání: Plánované termíny uzavření klasifikace v 2.pololetí se ruší. Náhradní termíny a postupy budou stanoveny až po znovuotevření škol.
Pro žáky 3. ročníku: Plánované jarní termíny odletu na ERASMUS+ se s definitivní platností ruší. V jednání zůstávají náhradní termíny, které by připadaly v úvahu v měsících září, říjen.
Pro žáky 4. ročníku: Plánovaný termín odevzdání maturitní práce žáků 4.ZL se s definitivní platností ruší. Nový termín je stanoven takto: "MATURITNÍ PRÁCI ODEVZDEJTE OSOBNĚ NEBO DORUČTE V DEN ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY TJ. V DEN NÁSTUPU DO ŠKOLY."
Ředitelství SZŠ Turnov


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Vážení žáci, o domácí přípravě vás vyučující budou informovat v systému "iŠkola" nebo na třídním emailu.


Pokud si žáci potřebují pro domácí přípravu vyzvednout studijní materiály (sešity, učebnice) ze šatních skříněk ve škole nebo z pokoje na domově mládeže, bude přístup do školy a na DM umožněn tento týden (t.j. 16. 3. - 20. 3.) v dopoledních hodinách. Objednaná strava byla všem žákům odhlášena.


Úřední hodiny po dobu karanténních opatření jsou stanoveny na pondělí 8 - 11 h.

TAKÉ POMÁHÁME


Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do šití obličejových roušek. Vyzýváme touto cestou všechny spolupracovníky, kteří mají možnost šití roušek, aby se k této aktivitě připojili.


Již jsme byli požádáni zřizovatelem o seznamy plnoletých žáků sociálních a zdravotnických oborů. Ti mohou být na základě usnesení vlády (dopis k sociálním službám ZDE; dopis ke zdravotním službám ZDE) povoláni k plnění pracovní povinnosti, aby pomohli zajistit chod zdravotnických a sociálních zařízení a nahradili nemocné, vyčerpané a chybějící pracovníky pracující v těchto oblastech.


Krajský krizový štáb také zřídil e-mailový kontakt dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz, kam se mohou hlásit všichni dobrovolníci (z řad zaměstnanců nebo plnoletých žáků), kteří by chtěli přispět svou silou i časem a pomoci ostatním skrze plnění požadavků, které má na seznamu krizový štáb (pomoc spoluobčanům s donáškou jídla, nákupem apod.). Kraj každou pomoc vřele uvítá.

23. 3. 2020
Na základě aktuálních informací z dnešní tiskové konference ministra školství zveřejňujeme plán MŠMT ČR:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR v původně plánovaném rozsahu, ale pouze v jednom termínu, který bude stanoven cca 14 dní po znovuotevření škol.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR bez písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka v termínu, který bude stanoven cca 21 dní po znovuotevření škol, pokud budou otevřeny do 1. června. V případě otevření škol po 1. červnu bude výsledek MZK stanoven administrativně na základě 3 prospěchů - ve 3. ročníku v pololetí a na konci a ve 4. ročníku v pololetí.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné učňovské zkoušky by měly proběhnout v režimu maturitních zkoušek podle termínu znvuotevření škol, čili může nastat jejich odklad, a nebo nutnost stanovení výsledku z prospěchu.


Celý text tiskové zprávy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
Odpovědi na nejčastější dotazy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
FIRMIČKY běží již druhý rok

Dne 9. 12. 2019 se vybraní žáci ze SZŠ Turnov zúčastnili (v rámci projektu Firmičky - Společná cesta k podnikavosti na školách) společného ratingu firmiček v polském Boleslawci. Zástupci všech účastníků projektu představili svoji činnost a předali si navzájem své zkušenosti. ...

více ...
Návštěva SZŠ v Topoľčanech

V rámci získávání nových kontaktů a informací jsme se v pondělí 7. října vydali s paní ředitelkou Lenkou Novákovou na třídenní pobyt na Slovensko do Topoľčan k nové partnerské zdravotnické škole. Hned ráno jsme vyrazili vlakem z Turnova směr ...

více ...
Přihlášení k maturitní zkoušce - JARO 2020

Vyzýváme všechny bývalé žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2020, aby se dostavili do školy nejpozději do pondělí 2. 12. 2019 k podání přihlášky. Bez podání přihlášky do tohoto data nelze v jarním termínu přistoupit k maturitní zkoušce. Vedení SZŠ Turnov

více ...
Projektový den pro ZŠ - Zdravá výživa

V pátek 29. listopadu 2019 navštívili naši školu žáci 6. ročníku ZŠ Žižkova Turnov. V rámci projektu NAKAP absolvovali čtyři hodiny projektového vyučování na téma Zdravý životní styl. Naše vyučující ...

více ...
BOBŘÍK INFORMATIKY

Celorepubliková soutěž v počítačové gramotnosti Bobřík informatiky se letos konala 11. a 12. listopadu. Naši žáci se soutěže zúčastnili poprvé. Soutěžili ve dvou kategoriích, Senior – 3. a 4. ročníky, Junior – 1. a 2. ročníky. Soutěže se zúčastnily třídy Zdravotnického lycea ...

více ...
VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy se nepřipojili ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Pracovníci SZŠ Turnov

více ...
Volejbalové stříbro pro turnovskou zdrávku!

21. listopadu se v semilské hale opět po roce sešly volejbalové týmy středních škol semilského okresu, aby poměřily své síly pod vysokou sítí. Stejně jako loni se turnaje středních škol ve volejbale dívek účastnilo 5 mužstev, tedy vlastně „ženstev“ :-) ...

více ...
OXymorón postoupil do krajského kola

Dne 5. listopadu se v prostorách naší školní jídelny uskutečnil souboj křížků a koleček - tradiční turnaj v Pišqworkách, kterého se zúčastnilo celkem 15 týmu z celého okresu (včetně našich dvou týmů třídy 2. ZL - "Invicta" a "OXymorón").

Už od rána panovala napjatá atmosféra, jak to vše celé dopadne. Soupeři byli silní a ...

více ...
Okresní kolo v basketbalu

V úterý 12. 11. 2019 se v Jilemnici konalo okresní kolo v basketbalu středních škol a učilišť. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů: Gymnázium Turnov, OAHŠ Turnov, Gymnázium Jilemnice, Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, ISŠ Semily a my, ...

více ...
Studijní cesta do Finska v rámci Globálního rozvojového vzdělávání

Témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV), vzdělávání pro udržitelný rozvoj a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mají v České republice ve školních vzdělávacích programech (ŠVP) základních a středních škol ...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT