Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou stanoveny na každou STŘEDU od 8.00 h do 14.00 h.

Zvoňte u hlavního vchodu a čekejte, případně zvonění opakujte. Prosíme o trpělivost, pracovníci školy se mohou pohybovat po budově.

Děkujeme za pochopení. SZŠ Turnov

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU


Sdělujeme všem žákům, kteří se chtějí hlásit k opravné nebo náhradní zkoušce v podzimním maturitním termínu, že přihlašování probíhá od úterý 30. 6. 2020 do pátku 3. 7. 2020 v čase 7:30 - 14:30 h. Na všechny chybějící části zkoušky se musíte znovu přihlásit, přijďte do školy podepsat přihlášku!
POZOR! POSLEDNÍ VÝZVA! Prodlužujeme možnost přihlášení do středy 8. 7. 2020 ve stejném čase. Kdo se nepřihlásí, nemůže v podzimním termínu konat maturitní zkoušku!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - aktualizace 30. 6. 2020 po náhradním termínu


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přečtěte si DOPIS, kterým Vám radí další postup ředitelka SZŠ Turnov. Vzhledem k přebytku uchazečů do všech oborů nemáme v této chvíli žádnou informaci o 2. kole přijímacího řízení. Případné 2. kolo bude otevřené až po uzavření 1. kola, tj. po vyřešení případných žádostí o nové rozhodnutí žáků umístěných pod čarou a odevzdání všech zápisových lístků.


Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:
Na následujícím odkazu je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

Upozornění pro žáky ubytované v DM pro školní rok 2020/2021


Sdělujeme hromadně, že všichni žáci SZŠ Turnov a Škoda Auto, kteří byli ubytováni ve šk. roce 2019/2020 a řádně odevzdali přihlášku k ubytování, jsou pro šk. rok 2020/2021 přijati k ubytování.


POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


Vedení SZŠ Turnov

DEN UČITELŮ

Den učitelů je v České republice dnem výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Propagoval, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kladl důraz na ...

více ...
Zájezd s CK Kristof - aktualizace 21. 4. 2020

Aktualizace 21. 4. 2020:
Na základě většinového názoru rodičů a nepředvídatelného vývoje situace ve Velké Británii byl plánovaný zájezd s CK Kristof do Anglie - Torquay ZRUŠEN. Storno poplatek činí 1000,- Kč. Omlouváme se za způsobené ztráty a komplikace způsobené vyšší mocí.
Vedení SZŠ Turnov.


Jednáme s CK Kristof ohledně zájezdu do Anglie - Torquay (paní učitelka Kamila Panušková).
Škola chce zájezd stornovat bez odkladně, což znamená ...

více ...
Aktuální informace z 23. 3. 2020


Na základě aktuálních informací z dnešní tiskové konference ministra školství zveřejňujeme plán MŠMT ČR:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR v původně plánovaném rozsahu, ale pouze v jednom termínu, který bude stanoven cca 14 dní po znovuotevření škol.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR bez písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka v termínu, který bude stanoven cca 21 dní po znovuotevření škol, pokud budou otevřeny do 1. června. V případě otevření škol po 1. červnu bude výsledek MZK stanoven administrativně na základě 3 prospěchů - ve 3. ročníku v pololetí a na konci a ve 4. ročníku v pololetí.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné učňovské zkoušky by měly proběhnout v režimu maturitních zkoušek podle termínu znvuotevření škol, čili může nastat jejich odklad, a nebo nutnost stanovení výsledku z prospěchu.


Celý text tiskové zprávy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
Odpovědi na nejčastější dotazy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
více ...
VÝZVA místní skupiny ČERVENÉHO KŘÍŽE

Milí studenti, kolegové, rodiče, milá veřejnosti,
prosíme všechny, kdo šijí látkové roušky a chtějí je věnovat pro dobrou věc, aby je přinesli v pracovní dny od 8. 00 do 12. 00 hod. na Střední zdravotnickou školu v Turnově, 28. října 1390. U hlavního vstupu zazvoňte na sekretariát. Všechny roušky budou předány do nemocnice Turnov a do domova důchodců Pohoda.
Zároveň děkujeme všem, kteří šijí a pomáhají jakkoliv, moc si toho vážíme.
OS ČČK Turnov

více ...
PEČE CELÁ ZEMĚ

Kdo nesledoval tento pořad České televize (běžel o sobotních večerech na programu ČT1) nechť zví, že jednou z účastnic této pečicí show byla naše absolventka oboru zdravotnické lyceum z roku 2015 Anička Klápšťová. A vedla si výborně! Byla třikrát vyhlášena pekařkou týdne a dostala se až do finále, kde ji jen těsně uniklo celkové vítězství. Pekla tak, jakou jsme ji poznali při studiu - byla pečlivá, klidná a precizní. Aničko gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví! (foto facebook ČT)

více ...
OBECNÉ INFORMACE KE KORONAVIRU

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se koronaviru, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje (KHS). Infolinka KHS k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře. Provozní doba: Po, St: 7:30–17:00, Út, Čt: 7:00–15:00, Pá: 7:00–14:30. Mimo provozní dobu KHS je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ) denně na číslech: 724 810 106 a 725 191 367.


Dále zveřejňujeme užitečné odkazy:
ZDE informace o koronaviru na stránce KHS LK
ZDE informace k vyhlášení nouzového stavu na stránce MŠMT ČR
ZDE "V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření" na stránce EDULK

Dále zde uveřejňujeme materiály KHS a SZÚ k individuálním opatřením, kterými může přispět každý jednotlivec k prevenci šíření nákazy. Kliknutím na následující odkazy se Vám příslušné materiály zobrazí:
Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Zakrývejte si ústa ...

více ...
LYŽAŘSKÉ VÝCVIKOVÉ ZÁJEZDY ZRUŠENY Sdělujeme všem dotčeným pedagogům, rodičům a žákům 1. ročníku, že lyžařské zájezdy pro všechny třídy byly kvůli mimořádnému opatření MZ ČR zrušeny. Zálohy budou vráceny v plné výši.
Další informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy a v iškole podle toho, jak se je budeme sami dozvídat.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Exkurze 4.SČ k J. A. Komenskému

Dne 27.2. jsme se s nadšením vydali do Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze, s paní učitelkou Soukeníkovou, v rámci našeho předmětu pedagogika. Exkurzi jsme zahájili tím, že jsme dostali pracovní sešity s úkoly k vyplnění. A pak...

více ...
ŠKOLNÍ PLES Tradiční společenská akce každého roku proběhla 10. ledna 2020 v kulturním domě Střelnice. Všechny 3 třídy poslední ročníku vzdělávání se prezentovaly nástupem, maturitním videem a samozřejmě slavnostním šerpováním. Došlo k setkání absolventů, učitelů a přátel školy a nechybělo ani půlnoční překvapení. Děkujeme všem zúčastněným včele s třídními učitelkami za obrovskou práci věnovanou přípravě plesu i jeho zdárnému průběhu. Plakát akce rozkliknete vpravo. více ...
Setkání s ministryní proběhlo v Pohodě

Ve středu 5.2. se žáci čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost účastnili neformálního setkání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která navštívila domov důchodců Pohoda v době učební praxe našich žáků. Paní ministryně debatovala...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT