STK 3. ročníku


Sportovně-turistický kurz všech tříd třetího ročníku se uskuteční od 20. 9. do 24. 9. 2021 v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. Předběžné informace o této akci byly sděleny žákům vyučujícími tělesné výchovy již na konci minulého školního roku a konkrétně byly upřesněny v minulém týdnu. K nahlédnutí případně ke stažení ZDE naleznete rámcový program STK a ZDE nutná potvrzení a seznam potřeb.

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJIL NÁMĚSTEK HEJTMANA


Dne 1. 9. 2021 navštívil školu náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Zbyněk Miklík, radní pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Pohovořil s paní ředitelkou o rozvoji školy a poté si v jejím doprovodu prohlédl školu. Pozdravil žáky prvního ročníku a popřál všem úspěšný nadcházející školní rok. Současně představil záměr výstavby Centra odborného výcviku formou nástavby na škole, který Liberecký kraj připravuje a podporuje.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Ve středu 1. 9. 2021 zahájíme v 7.50h nový školní rok 2021/2022. Den začíná povinným testováním, které se bude opakovat 6. a 9. 9. 2021. Testování se nemusí podrobit ten, kdo se jednoznačně prokáže ukončeným očkováním, prodělanou nemocí ne déle než před 180 dny nebo testem (např. z předchozího dne na DM).
Ve všech třídách byly o prázdninách vybroušeny a nalakovány parkety. Proto prosíme všechny žáky o používání přezůvek od prvního dne, abychom neničili vynaložené náklady a úsilí.

Na DM zahajujeme provoz příjezdem ubytovaných o den dříve, tj. 31. 8. 2021 od 14.00h. I zde začínáme při příjezdu povinným testováním, které se bude opakovat 5. a 9. 9. 2021. Testování se nemusí podrobit ten, kdo se jednoznačně prokáže ukončeným očkováním, prodělanou nemocí ne déle než před 180 dny nebo testem (např. při příjezdu v pondělí testem ze školy).
Na domově mládeže byla o prázdninách v suterénu zřízena a vybavena botníky nová místnost na přezouvání, protože v DM se budeme nově pohybovat pouze po přezutí, abychom pečovali o společný majetek a udrželi ho stále hezký. Proto prosíme všechny ubytované, aby si pořídili přezůvky i na DM.

Stále dodržujeme aktuálně platná hygienická opatření. Základem je dezinfekce rukou při vstupu, dodržování rozestupů a zakrytí úst a nosu ve společných prostorách.

Těšíme se na nový začátek. Vedení SZŠ Turnov.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA


Vyzýváme všechny žáky, zaměstnance či veřejnost k zapojení do potravinové sbírky - ať už v roli dobrovolníků, nebo jako dárci potravin. Veškeré informace získáte zvětšením (rozkliknutím) obrázků.
Děkujeme všem za projevenou solidaritu.

více ...
Veletrh Gaudeamus on-line 2021 pro studenty

Team Veletrhu Gaudemaus připravil jeho on-line verzi, která začíná 19. ledna. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou následně k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě a motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia. Pro další informace klikni na obrázek nebo viz "více".

více ...
DEN UČITELŮ 28.3.

DEN UČITELŮ 28. 3.


Blahopřejeme všem pedagogickým pracovníkům ke Dni učitelů a děkujeme jim za jejich nelehkou práci v době distančního vzdělávání.
Vedení SZŠ Turnov

více ...
Pololetní hodnocení a prázdniny


Sdělujeme všem žákům a rodičům, že pololetní hodnocení bylo dnes (28. 1.) zveřejněno ve škole Online - výsledné známky naleznete ve složce "Hodnocení" (poslední sloupec nadepsaný Uz.), případné pochvaly či tresty ve složce "Výchovná opatření". V papírové podobě bude pololetní hodnocení předáno žákům ve formě výpisu až po jejich návratu do školy.

V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny. V týdnu od 1. 2. do 7. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny a učitelé mají nařízenou dovolenou, takže distanční výuka neprobíhá...

více ...
Antigenní testování pro veřejnost v Turnově


Zapojili jsme se do antigenního testování pro veřejnost, které na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále pokračuje. Od pondělí 11. 1. 2021 je zřízeno odběrové místo u zadního vchodu do nemocnice (za heliportem), kde budou odborné učitelky SZŠ provádět odběry každý pracovní den od 8.00 do 10.00. Zájemci se musí objednat přes webové stránky KNL (sekce COVID-19 Informace, testování), kde si vyberou odběrové místo Nemocnice Turnov. Bez objednání nebude odběr proveden.
Od pondělí 8. 2. 2021 pokračuje testování již v režii zdravotnických pracovníků z nemocnice, ale našim odborným učitelkám patří obrovský dík, že testování v Turnově rozběhly.
Přímý odkaz na stránku KNL je ZDE.

  více ...
  DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


  Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

  Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
  Vedení SZŠ Turnov

  více ...
  PF 2021
  Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  Prodloužení vánočních prázdnin


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole, takže jsou o tyto dny prodloužené vánoční prázdniny. Plánované ředitelské volno na 21. a 22. 12. 2020 je proto zrušeno, ale výuka každopádně v těchto dnech neprobíhá.

  více ...
  DOD ZRUŠEN Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
  Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.
  více ...
  VÝZVA TĚLOCVIKÁŘŮ Na konci října, když se rozjíždělo druhé kolo distanční výuky, vyhlásila sekce tělocvikářů výzvu studentům nazvanou „Zmáčkni to!“, která je měla v období online studia aspoň na chvíli odlákat od digitální techniky a poslat je ven, hýbat se. Skutečnost, že naši výzvu vyslyšely skoro čtyři desítky studentů, nám udělala velkou radost.
  Úkol zněl jasně, vyběhni, vyjdi nebo vyjeď na nejbližší kopec či místo, ze kterého je hezky vidět tvoje město či ves a zmáčkni to, tzn. udělej zajímavou fotku, která ukáže ...
  více ...