Antigenní testování pro veřejnost nově i v Turnově


Zapojili jsme se do antigenního testování pro veřejnost, které na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále pokračuje. Od pondělí 11. 1. 2021 je zřízeno odběrové místo u zadního vchodu do nemocnice (za heliportem), kde budou odborné učitelky SZŠ provádět odběry každý pracovní den od 8.00 do 10.00. Zájemci se musí objednat přes webové stránky KNL (sekce COVID-19 Informace, testování), kde si vyberou odběrové místo Nemocnice Turnov. Bez objednání nebude odběr proveden.
Přímý odkaz na stránku KNL je ZDE.

  DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


  Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

  Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
  Vedení SZŠ Turnov

  Prodloužení vánočních prázdnin


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole, takže jsou o tyto dny prodloužené vánoční prázdniny. Plánované ředitelské volno na 21. a 22. 12. 2020 je proto zrušeno, ale výuka každopádně v těchto dnech neprobíhá.

  Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

  Vedení SZŠ Turnov

  Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
  Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

   Veletrh Gaudeamus on-line 2021 pro studenty


   Team Veletrhu Gaudemaus připravil jeho on-line verzi, která začíná 19. ledna. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou následně k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě a motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia.

   Přednáškové dny budou doplněny on-line prezentací vystavovatelů na portálech Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk, v aplikaci Gaudeamus Guide pro studenty a rodiče a v aplikaci Gaudeamus Advisor pro středoškolské pedagogy. Tyto on-line informační zdroje nabídnou kompletní kontaktní informace, rejstříky studijních oborů, informace o fakultách a přijímacím řízení na všech zúčastněných školách. Návštěvníkům budou také k dispozici vyhledávače studijních oborů, škol a fakult (viz leták).

   Pro shlédnutí on-line přednáškových dní je nutná registrace na portálech Gaudeamus (přes tlačítko „Registrace na veletrh“ v pravém horním rohu kterékoliv stránky). Do registračního formuláře stačí zadat platný e-mail. Registrovaným studentům následně bude organizátory zaslána pozvánka ke sledování přednáškových dní.

   AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020

   AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020 - ŠKOLA V PROVOZU


   Informace pro všechny rodiče a žáky - podle aktualizovaného tzv. "semaforu" jsou v Libereckém kraji 3 okresy zelené (Semily, Česká Lípa, Jablonec n. N.), a proto krajský hygienik rozhodl, že Liberecký kraj jako celek zůstává zelený a všechny střední školy jsou NADÁLE OD 5. 10. 2020 V PROVOZU. Dochází pouze k omezení rizikových aktivit v rámci hudební a dramatické výchovy (vyloučen zpěv) a v rámci tělesné výchovy (vyloučeny sportovní činnosti). Tato skutečnost byla sdělena SŠ dopisem z KHS Liberec, který byl doručen 2.10. 2020.

   více ...
   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DM - ZRUŠENO
   Z důvodu omezení shromažďování uvnitř i venku na maximálně 6 osob je ZRUŠENO slavnostní znovuotevření DM, které mělo proběhnout 19. 10. 2020 ve 14 hodin po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316).
   Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
   více ...
   NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK od 18. 9. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
   Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

   Vedení SZŠ Turnov
   více ...
   ŽENA REGIONU - VÝSLEDKY

   Dne 15. 9. 2020 byly v Oblastní galerii Liberec - v budově bývalých městských lázní - vyhlášeny výsledku soutěže ŽENA REGIONU. Paní ředitelka Lenka Nováková se umístila v rámci Libereckého kraje na lichotivém 2. místě.
   Výsledky ... [viz více]

   více ...
   INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ZAČÁTKU 2020/2021 Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v jídelně a domově mládeže, které budou snad ukončeny 5. 9. 2020, nebude v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2020 v provozu školní jídelna. Náhradním způsobem zajistíme v tomto období pouze snídaně a večeře pro ubytované žáky. Bohužel nejsme schopni zajistit žákům výdej obědů. Prosíme, abyste počítali s tím, že obědy si musíte zajistit z vlastních zdrojů.
   Omlouváme se za komplikace, ale průběh stavby - přes veškerou snahu paní ředitelky - nejsme schopni urychlit. Doufáme, že uvedený termín ukončení stavby bude opravdu konečný.

   Vedení SZŠ Turnov
   více ...
   Upozornění pro žáky ubytované v DM ve šk. roce 2020/2021

   POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


   Vedení SZŠ Turnov

   více ...
   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVANÉ PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

   Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

   více ...
   Vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročník

   VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK - AKTUALIZACE 26. 6. 2020


   Vysvědčení bude vydáváno takto:
   • 1.OS, 1.PS, 2.PS, 2.MA-SČ, 3.ZL v pondělí 29. 6.
   • 1.MA-SČ, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZA, 3.MA-SČ v úterý 30. 6.
    Připomínáme povinnost předložení čestného prohlášení (pokud někdo ve škole vůbec nebyl a tudíž ho doposud nepředložil - formulář ke stažení ZDE)

   více ...
   Informace pro žáky 3. ročníku maturitních oborů Sdělujeme všem žákům 3. ZA, 3. MA-SČ a 3.ZL, že odb. praxe (4 týdenní resp. 2 týdenní) je v letošním školním roce zrušena pro všechny obory.
   Toto rozhodnutí je v souladu s většinovým názorem v Asociaci ředitelů zdravotnických škol ČR. Nikdo nikam nenastupujete a ani nemusíte nikam nic oznamovat. Škola všechny nasmlouvané sociální partnery informovala a vaši neúčast omluvila.
   Místo odborné praxe pokračujete v distanční výuce.
   Vedení SZŠ Turnov
   více ...
   Informace pro žáky a rodiče posledního ročníku - poslední aktualizace 11. 5. 2020

   Vážení rodiče a žáci posledního ročníku,
   nově zveřejňujeme Informace o provozu školy, hygienických opatřeních a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve škole a v DM po 11. 5. 2020 ZDE.

   Pro informaci zveřejňujeme odkaz na celý Metodický balíček, který 2. 5. 2020 vydalo Ministerstvo školství a který se Vás týká v částech "střední školy a konzervatoře" a "domovy mládeže/internáty". (odkaz na metodický balíček ZDE).
   Bezprostředně se Vás týkají ...

   více ...