Den Země 2021 - VÝZVA


Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v současnosti probíhá každoročně v mnoha zemích světa.
Naše škola tradičně uklízí přidělenou část Turnova v blízkosti školy. Letos můžete vyjádřit svůj aktivní postoj k životnímu prostředí pouze individuálně - vyslyšte výzvu a připojte se tak k akci vyhlášené Českým svazem ochránců přírody „Den Země – ukliďme svět od odpadků“. (Další informace můžete získat kliknutím na obrázky.)

VÝZVA pro všechny žáky: Ukliďte v okolí svého bydliště sami, s rodinou, ve dvojicích či skupinkách - jak situace a aktuální opatření dovolí. Své „úlovky“ vyfoťte a pošlete emailem na bimova(at)szsturnov.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky!

POTRAVINOVÁ SBÍRKA


Vyzýváme všechny žáky, zaměstnance či veřejnost k zapojení do potravinové sbírky - ať už v roli dobrovolníků, nebo jako dárci potravin. Veškeré informace získáte zvětšením (rozkliknutím) obrázků.
Děkujeme všem za projevenou solidaritu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - změna termínů


    Jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se na naší škole konají do všech oborů. Byly ale rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 10. 3. 2021 přesunuty z důvodů epidemie Covid-19 na pozdější dobu. Původně plánované termíny 12.4. a 13. 4. neplatí - nové termíny jsou 3. a 4. května 2021 (pro podrobný rozpis klikněte na obrázek).
    Pozvánku s veškerými informacemi obdržíte 14 dní před termínem zkoušek.

    Vzhledem k epidemiologické situaci byly letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

ÚPRAVA MATURITNÍCH ZKOUŠEK 10. 3. 2021 a 15. 3. 2021


MŠMT ČR představilo dne 10. 3. 2021 na tiskové konferenci další úpravy maturitních zkoušek. SZŠ Turnov již prozíravě zareagovala na dříve vyhlášené změny posunutím termínů profilových částí MZK. Nové úpravy nejsou s plánem SZŠ Turnov v zásadním rozporu a byly do školního harmonogramu zapracovány (viz Pro žáky).
MŠMT ČR vydalo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy s konkrétním popisem všech úprav a změn maturitní zkoušky. Na jeho základě vydáváme dokument: Aktuálně platná pravidla a termíny konání maturitní zkoušky.
Na stránku MŠMT ČR se dostanete kliknutím na obrázek.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
SZŠ Turnov nabízí v rámci projektu NAKAP II (viz záložka Projekty) dvě volnočasové aktivity pro žáky SŠ: Kroužek A s názvem „Poznáváme lidské tělo“ a kroužek B s názvem „Poskytujeme první pomoc a OSE péči“. Oba kroužky budou probíhat odpoledne 1 x týdně - konkrétnější informace poskytnou Mgr. Marcela Bímová (vedoucí kroužku A) a Mgr. Lenka Plívová (vedoucí kroužku B). Účast je ZDARMA.

Maturitní testy pro žáky 4. ročníku ZDARMA


Česká školní inspekce (ČŠI) převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech, a dává vám je k dispozici prostřednictvím mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile.
Aplikace je ZDARMA ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
Využijte pro svoji domácí přípravu k maturitě této speciální nabídky ČŠI!

Aktualita 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy ... (viz více)
více ...
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE V pátek 27. 11. 2020 proběhne „papírové“ přihlašování současných žáků k maturitní zkoušce. Jestliže nebudete tento den přítomni ve škole, bude Vám zaslána předvyplněná přihláška elektronicky na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve ŠkoleOnline. Tu je potřeba dovyplnit, podepsat a doručit do školy (nebo poslat naskenovanou zpět). Tímto vyzýváme také žáky minulých ročníků, kteří mají zájem o konání opravné maturitní zkoušky v jarním termínu 2021, aby se v termínu od 26. 11. do 1. 12. 2020 DOSTAVILI OSOBNĚ do školy k podání přihlášky.
Vedení školy
více ...
Aktuality 30.10. - 16. 11.

Aktualita - škola 16. 11. 2020 zcela uzavřena

Sdělujeme všem, že 16. 11. 2020 je budova školy ZCELA UZAVŘENA. Všichni pracovníci mají homeoffice. Pokud plánujete jakoukoliv činnost ve škole, přesuňte ji na jiný den.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2. 11. 2020


Sdělujeme všem žákům a učitelům, že kvůli omezení provozu u sociálních partnerů nelze zorganizovat pravidelné praktické vyučování, takže momentálně nebude zahájeno v žádném oboru. Pokud by se situace u partnerů změnila, budeme aktuálně reagovat.
Touto mimořádnou situací je vytvořen prostor pro dobrovolné zapojení. Pokud vznikne ze strany zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči akutní potřeba vystřídat vlastní pracovníky, je to příležitost především pro žáky 4. ročníku tímto způsobem praxi nahradit. Současně konstatujeme s potěšením, že již 37 žáků školy se nějakým způsobem zapojilo a pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, a to dokonce i 8 žáků zdravotnického lycea. Máme z Vás radost.
Přejeme hodně zdraví a vytrvalosti. Vedení SZŠ Turnov

Aktuální informace 31. 10. 2020 - ŠKOLA DÁL UZAVŘENA


Vláda ČR prodloužila na svém mimořádném zasedání 30. 10. 2020 platnost veškerých omezení minimálně do 20. 11. 2020. To znamená, že od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční vzdělávání.
Co se týká praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů, vzhledem k proměnlivé situaci v partnerských zdravotnických a sociálních zařízeních a celkově nejisté době, NEBUDE v pondělí 2. 11. 2020 zahájeno praktické vyučování. Po zjištění situace a zajištění podmínek je možné, že praktické vyučování bude zahájeno od úterý. Očekávejte během pondělí upřesňující informace.
Děkujeme za pochopení. Vedení SZŠ Turnov

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 20. 10. 2020


UMOŽNĚN NÁVRAT ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ


Dne 19. října 2020 došlo ke změně usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 v tom smyslu, že se obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků nelekářských zdravotnických oborů, ale pouze ta, která se realizuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od zítřka tedy opět začíná výuka předmětu OSN třídy 3.PS. Žáci, kteří již pracují jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zůstávají tam. Ubytovaným žákům popřípadě i neubytovaným žákům, kterým nepojedou spoje z praxe a na praxi, je povoleno ubytování na DM. Žáci ostatních oborů nastoupí dle vývoje situace až po podzimních prázdninách. Sociálního oboru se tato úprava netýká a pokračuje v distanční výuce podle rozvrhu.

více ...
Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci ... více ...
BAROMETR MEZI STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL 2020 Vyzýváme vás, žáky a žákyně naší školy, k účasti ve třetím ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“ – průzkumu mezi budoucími zdravotními sestrami. Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých zdravotnických škol. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí.
DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE.
více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020 - ŠKOLY UZAVŘENY BEZ VÝJIMKY!


Informace pro všechny rodiče a žáky - podle nařízení vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 o krizovém řízení dochází od 14. října do 1. listopadu 2020 K ÚPLNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY VČETNĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ, PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY A UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE. Od zítřka tedy přechází veškeré vzdělávání na distanční formu. Žáci ubytovaní na DM dnes ...

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020 - ŠKOLA UZAVŘENA S VÝJIMKOU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY


Jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, byla vládou ČR resp. MŠMT ČR nařízeno od 12. října do 23. října celostátní uzavření SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Z tohoto důvodu budou v příštích 14 dnech probíhat prezenčně dle normálního rozvrhu (s drobnými přesuny hodin - viz ŠkolaOnline) pouze výuka těchto předmětů:

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020 - ŠKOLA V PROVOZU


Informace pro všechny rodiče a žáky - podle aktualizovaného tzv. "semaforu" jsou v Libereckém kraji 3 okresy zelené (Semily, Česká Lípa, Jablonec n. N.), a proto krajský hygienik rozhodl, že Liberecký kraj jako celek zůstává zelený a všechny střední školy jsou NADÁLE OD 5. 10. 2020 V PROVOZU. Dochází pouze k omezení rizikových aktivit v rámci hudební a dramatické výchovy (vyloučen zpěv) a v rámci tělesné výchovy (vyloučeny sportovní činnosti). Tato skutečnost byla sdělena SŠ dopisem z KHS Liberec, který byl doručen 2.10. 2020.

více ...
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DM - ZRUŠENO
Z důvodu omezení shromažďování uvnitř i venku na maximálně 6 osob je ZRUŠENO slavnostní znovuotevření DM, které mělo proběhnout 19. 10. 2020 ve 14 hodin po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316).
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
více ...