NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK


Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

Vedení SZŠ Turnov

ŽENA REGIONU - VÝSLEDKY


Dne 15. 9. 2020 byly v Oblastní galerii Liberec - v budově bývalých městských lázní - vyhlášeny výsledku soutěže ŽENA REGIONU. Paní ředitelka Lenka Nováková se umístila v rámci Libereckého kraje na lichotivém 2. místě.
Výsledky z jednotlivých krajů můžete vidět ZDE.
Reportáž z předávání si můžete přečíst ZDE.

Jménem paní ředitelky děkuji všem, kteří jste ji podpořili svým hlasem! Pavel Doubrava, zástupce ředitelky školy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA MLÁDEŽE


Dne 19. 10. 2020 ve 14 hodin proběhne slavnostní znovuotevření DM po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316) za účasti zástupců zřizovatele školy, realizátora projektu a dalších hostů.
V rámci projektu došlo hlavně k zateplení obvodového pláště, zateplení ploché střechy a k výměně doposud nevyměněných otvorových výplní budov domova mládeže a školní jídelny. Tím došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

VÝZVY K POMOCI

VÝZVA 1

Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.

VÝZVA 2

O jakoukoliv dobrovolnickou pomoc v oblasti sociálních služeb žádá zaměstnance krajských organizací také ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík dopisem adresovaným paní ředitelce.

VÝZVA 3

Starosta Frýdlantu Ing. Ramzer z pověření krizového štábu Libereckého kraje vyzval ředitelky zdravotnických škol o zaslání seznamu potřebných pracovníků. Úkol jsme samozřejmě splnili.
více ...
TAKÉ POMÁHÁME


Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do ...

více ...
Pozvánka na virtuální DOD Zveme vás na první virtuální den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 28. 4. 2020 ve 14.00 hod.
Na této unikátní online akci se můžete setkat s ...
více ...
DEN UČITELŮ

Den učitelů je v České republice dnem výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Propagoval, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kladl důraz na ...

více ...
Zájezd s CK Kristof - aktualizace 21. 4. 2020

Aktualizace 21. 4. 2020:
Na základě většinového názoru rodičů a nepředvídatelného vývoje situace ve Velké Británii byl plánovaný zájezd s CK Kristof do Anglie - Torquay ZRUŠEN. Storno poplatek činí 1000,- Kč. Omlouváme se za způsobené ztráty a komplikace způsobené vyšší mocí.
Vedení SZŠ Turnov.


Jednáme s CK Kristof ohledně zájezdu do Anglie - Torquay (paní učitelka Kamila Panušková).
Škola chce zájezd stornovat bez odkladně, což znamená ...

více ...
Aktuální informace z 23. 3. 2020


Na základě aktuálních informací z dnešní tiskové konference ministra školství zveřejňujeme plán MŠMT ČR:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR v původně plánovaném rozsahu, ale pouze v jednom termínu, který bude stanoven cca 14 dní po znovuotevření škol.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR bez písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka v termínu, který bude stanoven cca 21 dní po znovuotevření škol, pokud budou otevřeny do 1. června. V případě otevření škol po 1. červnu bude výsledek MZK stanoven administrativně na základě 3 prospěchů - ve 3. ročníku v pololetí a na konci a ve 4. ročníku v pololetí.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné učňovské zkoušky by měly proběhnout v režimu maturitních zkoušek podle termínu znvuotevření škol, čili může nastat jejich odklad, a nebo nutnost stanovení výsledku z prospěchu.


Celý text tiskové zprávy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
Odpovědi na nejčastější dotazy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
více ...
VÝZVA místní skupiny ČERVENÉHO KŘÍŽE

Milí studenti, kolegové, rodiče, milá veřejnosti,
prosíme všechny, kdo šijí látkové roušky a chtějí je věnovat pro dobrou věc, aby je přinesli v pracovní dny od 8. 00 do 12. 00 hod. na Střední zdravotnickou školu v Turnově, 28. října 1390. U hlavního vstupu zazvoňte na sekretariát. Všechny roušky budou předány do nemocnice Turnov a do domova důchodců Pohoda.
Zároveň děkujeme všem, kteří šijí a pomáhají jakkoliv, moc si toho vážíme.
OS ČČK Turnov

více ...
PEČE CELÁ ZEMĚ

Kdo nesledoval tento pořad České televize (běžel o sobotních večerech na programu ČT1) nechť zví, že jednou z účastnic této pečicí show byla naše absolventka oboru zdravotnické lyceum z roku 2015 Anička Klápšťová. A vedla si výborně! Byla třikrát vyhlášena pekařkou týdne a dostala se až do finále, kde ji jen těsně uniklo celkové vítězství. Pekla tak, jakou jsme ji poznali při studiu - byla pečlivá, klidná a precizní. Aničko gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví! (foto facebook ČT)

více ...
OBECNÉ INFORMACE KE KORONAVIRU

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se koronaviru, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje (KHS). Infolinka KHS k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře. Provozní doba: Po, St: 7:30–17:00, Út, Čt: 7:00–15:00, Pá: 7:00–14:30. Mimo provozní dobu KHS je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ) denně na číslech: 724 810 106 a 725 191 367.


Dále zveřejňujeme užitečné odkazy:
ZDE informace o koronaviru na stránce KHS LK
ZDE informace k vyhlášení nouzového stavu na stránce MŠMT ČR
ZDE "V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření" na stránce EDULK

Dále zde uveřejňujeme materiály KHS a SZÚ k individuálním opatřením, kterými může přispět každý jednotlivec k prevenci šíření nákazy. Kliknutím na následující odkazy se Vám příslušné materiály zobrazí:
Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Zakrývejte si ústa ...

více ...
LYŽAŘSKÉ VÝCVIKOVÉ ZÁJEZDY ZRUŠENY Sdělujeme všem dotčeným pedagogům, rodičům a žákům 1. ročníku, že lyžařské zájezdy pro všechny třídy byly kvůli mimořádnému opatření MZ ČR zrušeny. Zálohy budou vráceny v plné výši.
Další informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy a v iškole podle toho, jak se je budeme sami dozvídat.
Vedení SZŠ Turnov
více ...