Domů

Miniexkurze do Galerie Granát

Kombinace teoretické výuky se zážitky je vítaným zpestřením výuky. Proto si třída 1.OS ve středu 29. 5. 2024 udělala příjemnou procházku do Galerie Granát a téma kulturních institucí doplnila prohlídkou tohoto pro region charakteristického místa. Žáci se zde dověděli, jak se těží ... a zpracovávají české granáty a během praktické ukázky sledovali jednotlivé kroky potřebné k výrobě šperků.
Těm šťastnějším, vybaveným orlím zrakem, se dokonce podařilo najít několik drobných kousků surového českého granátu, takže jim kromě vzpomínek zůstalo i něco na památku.

Dodatek: Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se podobné akce v Galerii Granát zúčastnila také třída 2.OS, jak můžete dohledat v přiložených fotografiích.

PhDr. Svetlana Havlíčková, vyučující základů společenských věd