Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou stanoveny na každou STŘEDU od 8.00 h do 14.00 h.

Zvoňte u hlavního vchodu a čekejte, případně zvonění opakujte. Prosíme o trpělivost, pracovníci školy se mohou pohybovat po budově.

Děkujeme za pochopení. SZŠ Turnov

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU


Sdělujeme všem žákům, kteří se chtějí hlásit k opravné nebo náhradní zkoušce v podzimním maturitním termínu, že přihlašování probíhá od úterý 30. 6. 2020 do pátku 3. 7. 2020 v čase 7:30 - 14:30 h. Na všechny chybějící části zkoušky se musíte znovu přihlásit, přijďte do školy podepsat přihlášku!
POZOR! POSLEDNÍ VÝZVA! Prodlužujeme možnost přihlášení do středy 8. 7. 2020 ve stejném čase. Kdo se nepřihlásí, nemůže v podzimním termínu konat maturitní zkoušku!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - aktualizace 30. 6. 2020 po náhradním termínu


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přečtěte si DOPIS, kterým Vám radí další postup ředitelka SZŠ Turnov. Vzhledem k přebytku uchazečů do všech oborů nemáme v této chvíli žádnou informaci o 2. kole přijímacího řízení. Případné 2. kolo bude otevřené až po uzavření 1. kola, tj. po vyřešení případných žádostí o nové rozhodnutí žáků umístěných pod čarou a odevzdání všech zápisových lístků.


Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:
Na následujícím odkazu je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

Upozornění pro žáky ubytované v DM pro školní rok 2020/2021


Sdělujeme hromadně, že všichni žáci SZŠ Turnov a Škoda Auto, kteří byli ubytováni ve šk. roce 2019/2020 a řádně odevzdali přihlášku k ubytování, jsou pro šk. rok 2020/2021 přijati k ubytování.


POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


Vedení SZŠ Turnov

Vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročník

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK - AKTUALIZACE 26. 6. 2020


Vysvědčení bude vydáváno takto:
  • 1.OS, 1.PS, 2.PS, 2.MA-SČ, 3.ZL v pondělí 29. 6.
  • 1.MA-SČ, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZA, 3.MA-SČ v úterý 30. 6.
    Připomínáme povinnost předložení čestného prohlášení (pokud někdo ve škole vůbec nebyl a tudíž ho doposud nepředložil - formulář ke stažení ZDE)

více ...
Informace pro žáky 3. ročníku maturitních oborů Sdělujeme všem žákům 3. ZA, 3. MA-SČ a 3.ZL, že odb. praxe (4 týdenní resp. 2 týdenní) je v letošním školním roce zrušena pro všechny obory.
Toto rozhodnutí je v souladu s většinovým názorem v Asociaci ředitelů zdravotnických škol ČR. Nikdo nikam nenastupujete a ani nemusíte nikam nic oznamovat. Škola všechny nasmlouvané sociální partnery informovala a vaši neúčast omluvila.
Místo odborné praxe pokračujete v distanční výuce.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Informace pro žáky a rodiče posledního ročníku - poslední aktualizace 11. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci posledního ročníku,
nově zveřejňujeme Informace o provozu školy, hygienických opatřeních a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve škole a v DM po 11. 5. 2020 ZDE.

Pro informaci zveřejňujeme odkaz na celý Metodický balíček, který 2. 5. 2020 vydalo Ministerstvo školství a který se Vás týká v částech "střední školy a konzervatoře" a "domovy mládeže/internáty". (odkaz na metodický balíček ZDE).
Bezprostředně se Vás týkají ...

více ...
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ


Vážení žáci, o domácí přípravě vás vyučující budou průběžně informovat v systému "iŠkola" nebo na třídním emailu.

více ...
Stavíme a vylepšujeme!

Ani během koronavirové krize nezahálíme a když nemůžeme normálně učit, alespoň budujeme. Na domově mládeže probíhá velká stavební akce - zateplení fasády včetně rekonstrukce rozvodů a pláště v jídelně. Naproti domovu mládeže jsme po několikaletém boji ...

více ...
21. 04. 2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Standardní ubytování na DM v tomto školním roce bylo ukončeno. Žádáme všechny ubytované žáky na DM, aby si v příštím týdnu, tj. od pondělí 27. 4. do čtvrtka 30. 4. vystěhovali osobní věci z DM (pokud tak již neučinili). Věci lze z pokojů vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hodin (za respektování hygienických opatření).

Úplata za ubytování žáků na DM za měsíc březen 2020 je ve výši 50%. Od 1. 4. do 30. 6. se úplata za ubytování na DM nehradí. Prosíme proto, pokud to bude možné, o zrušení trvalých příkazů. Na konci tohoto období bude provedeno vyúčtování a přeplatek za ubytování bude vrácen na váš účet.

více ...
Pomozte zachránit lidské životy

Nemocnice Liberec se potýká s nedostatkem krve. Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem. Více informací o podmínkách dárcovství a aktuálních potřebách naleznete na stránce KNL nebo přímo ZDE.
Děkujeme všem členům ČČK a širší veřejnosti, kterým není lidské zdraví lhostejné.
Pomozte zachránit lidské životy a darujte krev.
Místní skupina ČČK Turnov

více ...
VÝZVY K POMOCI

VÝZVA 1

Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.

VÝZVA 2

O jakoukoliv dobrovolnickou pomoc v oblasti sociálních služeb žádá zaměstnance krajských organizací také ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík dopisem adresovaným paní ředitelce.

VÝZVA 3

Starosta Frýdlantu Ing. Ramzer z pověření krizového štábu Libereckého kraje vyzval ředitelky zdravotnických škol o zaslání seznamu potřebných pracovníků. Úkol jsme samozřejmě splnili.
více ...
TAKÉ POMÁHÁME


Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do ...

více ...
Pozvánka na virtuální DOD Zveme vás na první virtuální den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 28. 4. 2020 ve 14.00 hod.
Na této unikátní online akci se můžete setkat s ...
více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT