JARNÍ PRÁZDNINY


V souladu s informací MŠMT ČR "Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", Č.j.: MSMT-12071/2022, oznamujeme, že jarní prázdniny na naší škole proběhnou v termínu 20. 2. – 26. 2. 2023.
Užijte si prázdniny podle svých představ a při aktivním odpočinku dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.
Vyučování pokračuje v pondělí 27. 2. 2023.

Lyžařský výcvikový zájezd 1. ročníku


Milí rodiče a žáci,
protože se přiblížil lyžařský výcvikový zájezd, který se koná ve dnech 19. - 24. 3. 2023, zveřejňujeme LETÁK (klikni) se všemi zásadními informacemi a také důležitá ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ (klikni), bez kterých žáci nemohou odjet na výcvik. Prohlášení budou vybírána při nástupu do autobusu vedoucím LVZ. Těm, kteří nemají možnost si čestná prohlášení vytisknout, budou ještě předána v papírové podobě v týdnu před odjezdem!

S pozdravem SKOL, Dalibor Jandík, vedoucí LVZ

Klokan 2023 V pátek 17. března 2023 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan 2023. V letošním roce se přihlásilo 16 odvážlivců (7 děvčat a 9 chlapců), aby zjistili své matematické dovednosti. V kategorii Junior (1. a 2. ročník středních škol) se zúčastnilo 10 žáků, nejvíce z oboru Praktická sestra, a v kategorii Student (3. a 4. ročník středních škol) 4 žáci.
Nejlepšími řešiteli jsou za kategorii Junior ... [číst více]
více ...
Exkurze v CIPS Ve středu 8. 3. 2023 navštívily žákyně 4.SČ Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje ve Vratislavicích nad Nisou. Exkurzí nás provázela vedoucí centra Mgr. Alena Ježková a odborná konzultantka pro domácí násilí Mgr. Andrea Hermanová, které nás ... více ...
Plesy SZŠ Po letech strádání kvůli covidové pandemii proběhly dva pátky po sobě (6. 1. 2023 a 13. 1. 2023) plesy naší školy věnované hlavně prezentaci žáků posledního ročníku vzdělávání. Můžeme konstatovat, že vstupenky i štěstíčka byly téměř vyprodány, žákyně a žáci (včetně třídních učitelek) byli ošerpováni a věříme, že ... více ...
PF 2023 Všem sociálním partnerům školy, spolupracujícím firmám, žákům, rodičům a pracovníkům školy přejeme příjemně strávené vánoční svátky v kruhu svých blízkých, v roce 2023 samozřejmě hlavně zdraví a také (klikni na PF).
Vedení SZŠ
více ...
Předání výtěžku sbírky „Pozvedněte slabé“ V úterý 28. 2. 2023 jsme se zúčastnily na základě pozvání Nadace Euronisa slavnostního předání výtěžku veřejné sbírky podpořeným organizacím.
Byla to pro nás nová zkušenost - předání proběhlo ...
více ...
Exkurze v Antropologickém muzeu Dne 13.2.2023 se žáci 1.ZL zúčastnili odborné exkurze v Antropologickém muzeu v Praze. Žáci se dozvěděli informace ze života Dr. Aleše Hrdličky, porovnávali kostry lidoopů či zkoumali mumie, které byly v muzeu vystaveny. Exkurze obohatila žáky o nové informace a byla vhodným zpestřením teoretické výuky.

Světlana Havlíčková, třídní učitelka 1.ZL a Škodová Zuzana, učitelka BIO
více ...
BIO olympiáda Ve středu 8.2.2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády: "Život není fér!", kterého se zúčastnilo 8 žáků ze 4.ZL a 1 žákyně ze 3. ZL. Biologická olympiáda probíhala přes tři vyučovací hodiny, přičemž měla žáky prověřit, jak jsou zdatní v propojování teoretické a praktické výuky. Součásti testu bylo ... více ...
Bronzové ocenění DofE našim žákyním V pátek 10. 2. 2023 se čtyři žákyně naší školy staly úspěšnými absolventkami bronzové úrovně programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Jmenovitě Zuzana Svačinková, Tereza Haňáková, Veronika Hakenová a Jitka Dumková v uplynulých měsících pod vedením ... více ...
PSY olympiáda na téma „Jak jsem překonal sám sebe“ – školní kolo Ve středu 8. 2. 2023 se na naší škole pořádalo školní kolo psychologické olympiády. Každoroční akce se opět vydařila, neboť všechny předložené práce žáků a žákyň třetích ročníků, resp. i jedné žákyně druhého ročníku, byly osobní zpovědí každého z nich. Vyučující psychologie tak měly možnost ... více ...
Proběhlo 2. kolo studentských voleb V dnech 18. - 19. 1. jsme byli jednou ze 17 škol v rámci Libereckého kraje a jednou z 350 škol v celé České republice, které pokračovaly v projektu "Jednoho světa na školách" a zorganizovaly druhé kolo studentských prezidentských voleb.
Navzdory nevlídným ...
více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.