Domů

Měsíček lékařský proti rakovině ...

Dne 15. 5. 2024 třída 1.ZL organizovala tradiční charitativní sbírku Český den proti rakovině, jejímž symbolem je žlutý kvítek měsíčku lékařského. Sbírka byla letos zaměřena na prevenci rakoviny prsu, která je nejčastějším druhem rakoviny u žen. Novinkou letošní sbírky byla možnost ... platby přes QR kód. Do terénu vyrazilo třináct dvojic a jedna trojice. Sbírka byla velice úspěšná, podařilo se prodat více než 1300 kytiček. Cílem sbírky není jenom vybrat peníze, ale hlavně předat široké veřejnosti důležité informace o včasném záchytu rakoviny prsu (více informací na www.mamo.cz).

Děkujeme všem dárcům a třídě 1. ZL za organizaci sbírky, vysokou účast a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lucie Ferencová, třídní učitelka