Domů

Návštěva SZŠ v Topoľčanech

V rámci získávání nových kontaktů a informací jsme se v pondělí 7. října vydali s paní ředitelkou Lenkou Novákovou na třídenní pobyt na Slovensko do Topoľčan k nové partnerské zdravotnické škole. Hned ráno jsme vyrazili vlakem z Turnova směr ... Kolín, kde jsme měli přestoupit na mezinárodní vlakový spoj. I přeš pozdní příjezd do Kolína a zmeškání mezinárodního vlaku vše dopadlo dobře. Hurá!

Zbytek cesty probíhal velmi poklidně. Čas jsme vyplnili hraním her, povídáním a nebo chvilkovým pospáváním. Ve večerních hodinách jsme konečně dorazili do Topoľčan, kde na nás čekal usměvavý pedagogický sbor z partnerské SZŠ sv. Vincenta de Paul, aby nám pomohl se zavazadly a ukázal nám naše ubytování na Domově mládeže. Teď už jenom vstříc novým informacím!

Po první noci a rozkoukání nás čekala ráno chutná snídaně v podobě rautu v jídelně školy a představení programu na další dny. Na jednotlivé dny pro nás vždy byla zajištěna strava a zajímavá exkurze do sociálního nebo zdravotnického zařízení, jako například soukromá nemocnice, nebo sociální zařízení Harlekýn. Exkurze probíhaly s příjemným a ochotným pedagogickým sborem z partnerské školy. Exkurze vždy byly zakončeny v dopoledních hodinách chutným obědem ve škole. Na odpolední program bylo vyhrazeno poznávání zdejšího krásného města a okolí. Ale i v těchto odpoledních hodinách jsme měli možnost zde navštívit a prozkoumat podrobněji partnerskou zdravotnickou školu. A jak už to tak bývá, hodiny a dny neskutečně ubíhaly a byla tu před námi poslední noc. Tu jsme využili k příjemnému posezení ve zdejší restauraci s pedagogickým sborem, který se o nás celé ty 3 dny aktivně staral. Touto nocí se náš pobyt blížil ke konci a už před námi bylo jenom brzké ranní vstávání a dlouhá cesta domů.

Za naší skupinku můžu říct, že se nám vůbec nechtělo domů. Byla to velmi příjemná exkurze, ale hlavně přínosná. Doufáme, že se naše spolupráce s touto partnerskou školou bude nadále rozvíjet.

A také bych rád za mě a za celou skupinku poděkoval naší paní ředitelce Lence Novákové za její organizaci a doprovod.

Za 4.SČ Miroslav Kožúšek