Domů

Učebna první pomoci

Součástí výukových prostor SZŠ je i odborná učebna, která je určená jak pro teoretické semináře, tak i pro praktický nácvik poskytování předlékařské první pomoci. Nachází se v přilehlé budově domova mládeže.

Učebna zahrnuje 2 oddělené části - posluchárnu pro teoretickou část výuky a cvičební místnost pro nácvik praktických dovedností. Posluchárna je vybavena moderními konferenčními židlemi s integrovanými stolky, PC s dataprojektorem a ozvučením a bílou tabulí. Ve cvičební místnosti je "pouze" koberec a množství modelů pro nácvik kardiopulmonální resuscitace, obvazových technik a dalších praktických dovedností.

Nejčastějším modelem pro nácvik poskytování první pomoci se však stávají, ke své radosti, sami studenti. Kromě školní výuky je tato učebna využívána také pro kurzy a semináře pro dospělé.