Domů

Učebna ICT

Odborná učebna informačních a komunikačních technologií je vybavena 20 pracovními stanicemi zapojenými do počítačové sítě. Samozřejmostí je širokopásmový přístup k internetu, veškerým školním síťovým službám a možnost oboustranného tisku do formátu A4. Učebna dále disponuje bílou tabulí, projekčním plátnem, dataprojektorem a ozvučením.

Softwarově jsou všechny pracovní stanice založeny na platformě Microsoft Windows, výuka kancelářských aplikací probíhá na softwarovém balíku Microsoft Office, k dispozici je však i svobodné řešení OpenOffice.org. Při výuce dalších oblastí (multimédií, počítačové grafiky atd.) využíváme výhradně svobodného a volně šiřitelného softwaru, abychom zajistili možnost volného používání vyučovaných programů žáky i při jejich domácí přípravě v průběhu studia a samozřejmě také možnost jeho používání v praxi po absolvování školy.

Kromě pracovních míst s počítači je učebna vybavena dalšími 20 standardními pracovními lavicemi pro výuku teorie, případně jiných předmětů. Učebna je před zahájením vyučování, v době přestávek a v době, kdy v ní neprobíhá výuka, plně k dispozici žákům pro jejich studijní, případně zájmovou činnost.