Domů

Seznam zkratek předmětů

pro obor praktická sestra 53-41-M/03

  Zkratka   Předmět
 CJL  Český jazyk a literatura
 ANJ  Anglický jazyk
 ZSV  Základy společenských věd
 DEJ  Dějepis
 MAT  Matematika
 FYZ  Fyzika
 CHE  Chemie
 BIO  Biologie
 ICT  Informační a komunikační technologie
 TEV  Tělesná výchova
 EKO  Ekonomika
 VYZ  Výchova ke zdraví
 PRP  První pomoc
 PSK  Psychologie a komunikace
 ZEH  Základy epidemiologie a hygieny
 SOM  Somatologie
 KLP  Klinická propedeutika
 LAJ  Latinský jazyk
 PAT  Patologie
 OSE  Ošetřovatelství
 OSN  Ošetřování nemocných

pro obor sociální činnost 75-41-M/01

  Zkratka   Předmět
 CJL  Český jazyk a literatura
 ANJ  Anglický jazyk
 ZSV  Základy společenských věd
 DEJ  Dějepis
 MAT  Matematika
 FYZ  Fyzika
 CHE  Chemie
 BIO  Biologie
 ICT  Informační a komunikační technologie
 TEV  Tělesná výchova
 EKO  Ekonomika
 VYZ  Výchova ke zdraví
 PRP  První pomoc
 PSK  Psychologie a komunikace
 ZEH  Základy epidemiologie a hygieny
 SOM  Somatologie
 SPE  Sociální péče
 SPO  Sociální politika
 PEC  Pečovatelství
 SAK  Sociální aktivizace klientů
 VYV  Výtvarná výchova
 HDV  Hudební a dramatická výchova
 ZTV  Zdravotní tělesná výchova
 PEK  Písemná a elektronická komunikace
 PED  Pedagogika
 UPR  Učební praxe
  semináře
 MAS  Maturitní seminář

pro obor zdravotnické lyceum 78-42-M/04

  Zkratka   Předmět
 CJL  Český jazyk a literatura
 ANJ  Anglický jazyk
 NEJ  Německý jazyk
 DEJ  Dějepis
 ZSV  Základy společenských věd
 MAT  Matematika
 FYZ  Fyzika
 CHE  Chemie
 BIO  Biologie
 ZEM  Zeměpis
 PSY  Psychologie
 EKO  Ekonomika
 ICT  Informační a komunikační technologie
 TEV  Tělesná výchova
 LAJ  Latinský jazyk
 KLP  Klinická propedeutika
 VYZ  Výchova ke zdraví
 PRP  První pomoc
 ZEH  Základy epidemiologie a hygieny
 OPR  Ošetřovatelská propedeutika
 PAP  Patologie a patofyziologie
  semináře
 MMS  Matematický seminář
 SPS  Společenskovědní seminář
 ANS  Anglický seminář
 NES  Německý seminář

pro obor masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

  Zkratka   Předmět
 CJL  Český jazyk a literatura
 ANJ  Anglický jazyk
 ZSV  Základy společenských věd
 BIO  Biologie
 FYZ  Fyzika
 CHE  Chemie
 MAT  Matematika
 TEV  Tělesná výchova
 VYZ  Výchova ke zdraví
 ICT  Informační a komunikační technologie
 EKO  Ekonomika
 ZEH  Základy epidemiologie a hygieny
 SOM  Somatologie
 LAJ  Latinský jazyk
 PRP  První pomoc
 PAT  Patologie
 PSK  Psychologie a komunikace
 KLP  Klinická propedeutika
  RER  Rekondice a regenerace
  ZTV  Zdravotní tělesná výchova
  MAE  Masáže
  VPS  Vyšetřování pohybového systému
  PEK  Písemná a elektronická komunikace

pro obor ošetřovatel 53-41-H/01

  Zkratka   Předmět
 CJL  Český jazyk a literatura
 ANJ  Anglický jazyk
 NEJ  Německý jazyk
 ZSV  Základy společenských věd
 SOS   Soudobý svět
 MAT  Matematika
 FYZ  Fyzika
 CHE  Chemie
 EKL  Ekologie
 ICT  Informační a komunikační technologie
 EKO  Ekonomika
 TEV  Tělesná výchova
 VYZ  Výchova ke zdraví
 SOM  Somatologie
 KLP  Klinická propedeutika
 ZDP  Zdravotnická psychologie
 SAK  Sociální aktivizace klientů
 ZSS  Zdravotnické a sociální služby
 OSE  Ošetřovatelství
 PRP  První pomoc
 ODV  Odborný výcvik
 semináře
 SZZ  Seminář k závěrečné zkoušce