Domů

Pro rodiče

Má Vaše dítě problémy s učením?
  • Všímejte si průběžně školních výsledků svého dítěte a nenechávejte to až na poslední chvíli před vysvědčením. To už se nic nespraví a zbytečně stresujete sebe a hlavně dítě.
  • Jakmile si všimnete nějakého problému, komunikujte s vyučujícím a zeptejte se ho, zda se jedná o momentální výpadek v přípravě nebo o závažnější problém. Podívejte se také do sešitu - ten Vám ledacos napoví o pracovním stylu Vašeho dítěte ve škole… Můžete společně hledat cesty k jeho zlepšení (tady poměrně často celý problém začíná).
  • Všímejte si toho, kdy a jak Vaše dítě vypracovává domácí úkoly. Ptejte se ho, na co je domácí cvičení zaměřeno, co je v dané látce nejtěžší, proč zvolil takový a takový postup. Tím vším mu umožníte, aby si tyto základní informace ujasnil, zklidnil se a se zaměřením na problém úlohu vyřešil.
  • Než začnete shánět doučování, ujistěte se, že Vaše dítě skutečně dělá vše, co je v jeho silách. Zjistěte si u vyučujícího, jestli dítě neumí a nezná třeba jenom proto, že během hodiny nedává pozor a dělá co nemá. V tom případě je doučování vyhazováním peněz.
  • Pomozte svému dítěti vytvořit v přípravě na vyučování optimální řád - pravidelnou dobu, klidné místo a v neposlední řadě prostředí vlídné podpory. Nestůjte nad ním a neprovádějte nečekané vpády do pokoje, abyste zkontrolovali, jestli se opravdu učí. Spíše se zajímejte o to, co se učí, nechte si vysvětlit nové poznatky z různých oborů.
  • Sledujte, jak Vaše dítě ke studiu přistupuje a oceňte každý náznak zodpovědnosti. Dejte mu pocítit, že jestliže si počíná zodpovědně, berete to jako známku dospělosti. A naopak, jestliže si počíná nezodpovědně, dejte mu bez emocí pocítit důsledky - nechte ho okusit, že dospělost má dvě stránky: svobodu rozhodování a nutnost nést jeho důsledky. A nezapomeňte mu dát najevo, že s ním cítíte a že ho stále milujete!