Domů

Metodik prevence

Mgr. Dalibor Jandík

Konzultační hodiny:
  • čtvrtek   13.30 - 14.30
  • v jinou dobu po předchozí domluvě
Poradenství pro žáky a rodiče při problémech:
  • s návykovými látkami
  • s agresí a šikanou
  • se záškoláctvím
  • s dalšími sociálně - patologickými jevy