Domů

ABECEDNÍ REJSTŘÍK DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ - KRIZE

 • ADVAITA Liberec – prevence a léčba závislostí
  ambulantní služby tel. 482 750 607; e-mail info@advaitaliberec.cz
  terapeutická komunita tel. 485 146 988; e-mail komunita@advaitaliberec.cz

 • AT poradna Semily
  MUDr. Vít Šlechta – psychologická poradna
  tel. 481 622 247

 • Dětský diagnostický ústav
  U opatrovny 444/3, Liberec 4
  tel. 485 341 107

 • DONA – linka pomoci obětem domácího násilí
  tel. 251 511 313 – nonstop

 • Hygienická stanice Semily
  Ke Stadionu 204, Semily
  tel. 481 623 661; e-mail sekretariat.se@khslbc.cz

 • K – centrum Liberec – kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou
  Rumunská 5/a, Liberec 1
  tel. 482 713 002; 775 624 246; e-mail kc.liberec@mostknadeji.cz

 • Krajská nemocnice Liberec – oddělení dětské psychiatrie
  Školní 430, Liberec 5
  tel. 485 101 102

 • Krajská nemocnice Liberec – psychiatrie
  areál nemocnice – budova E, podlaží P
  tel. 485 312 242, 485 312 216

 • Krajská nemocnice Liberec - Nemocnice Turnov
  28. října 1000, Turnov
  tel. 481 446 111

 • Krajský úřad Libereckého kraje – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
  U Jezu 642/2a, Liberec 2
  tel. 485 226 234; 485 226 299

 • Linka bezpečí
  tel. 116 111 (zdarma!); e-mail pomoc@linkabezpeci.cz

 • Linka duševní tísně
  tel. 476 701 444

 • Linka důvěry Liberec
  tel. 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044; e-mail odpovim@napismi.cz

 • Linka pro odvykání kouření
  tel. 844 600 500 – pracovní dny 11 – 16 hod.
  Linka pro ženy a dívky
  tel. 603 210 999 – po, st, pá 8 – 20 hod.

 • Linka psychopomoci – poradenská linka pro osoby v psychické krizi
  tel. 224 214 214 – pracovní dny 9 – 21 hod.

 • Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
  tel. 800 111 113, mobil 724 727 777 – oboje denně 8 – 22 hod.

 • Městská policie Turnov
  Skálova 466, Turnov
  tel. 481 366 600, 723 389 122; e-mail mp.turnov@seznam.cz

 • Městský úřad Turnov
  Antonína Dvořáka 335, Turnov
  tel. 481 366 111; e-mail mu@turnov.cz

 • Městský úřad Turnov – odbor sociálních věcí
  Skálova 84
  • sociálně právní ochrana dětí
   - Ing. Zajptová – 481 366 857
   - Bc. Havlová – 481 366 852
   - Mgr. Brožová – Doubková – 481 366 851
   - Mgr. Havránková – 481 366 878
   - Mgr. Jordáková – 481 366 817

  • náhradní rodinná péče
   - Ing. Stránská – 481 366 852

  • protidrogový koordinátor
   - Vlková Dis. – 481 366 853

  • kurátor pro mládež
   - Bc. Hejnová – 481 366 875

  • sociální kurátor
   - Bláhová – 481 366 856
   - Mgr. Nožičková – 481 366 856

 • Policie ČR Semily – územní odbor
  Vysocká 225, Semily
  tel. 974 475 111
  oddělení tisku a prevence – por. Kmínek Petr Dis. – 974 475 228; petr.kminek@pcr.cz

 • Policie ČR Turnov – obvodní oddělení
  Žižkova 1871, Turnov
  tel. 481 322 333, 974 475 721

 • Poradenská a lektorská činnost – individuální a rodinné konzultace
  Mgr. Igor Pavelčák – Liberec
  tel. 728 022 618; e-mail ipcak@volny.cz; www.poradna-rodina.org

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov
  Žižkova 2030, Turnov
  tel. 481 540 325, 731 926 889; e-mail rodpor.turnov@volny.cz

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou
  Lidická 24, Jablonec n. N.
  rodinná poradna – tel. 483 320 649, 723 093 253; e-mail poradna-jbc@volny.cz
  poradna pro závislosti – tel. 483 711 185, 728 707 949; e-mail zavislosti.jbc@seznam.cz

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Semily
  Nádražní 213, Semily
  tel. 727 943 323

 • PPP Jablonec nad Nisou
  Smetanova 66, Jablonec n. N.
  tel. 602 102 833; e-mail poradna@pppjbc.cz; www.pppjbc.cz

 • PPP Liberec
  Truhlářská 3, Liberec 2
  tel. 482 710 517, 731 488 235; e-mail info@pppliberec.cz; www.pppliberec.cz

 • PPP Semily – pracoviště Turnov
  28. října 1872, Turnov
  tel. 481 323 772; e-mail poradna.turnov@pppsemily.cz

 • PPP Semily – pracoviště Semily
  Nádražní 213, Semily (budova bývalého Telecomu)
  tel/fax 481 625 390, 721 128 300; e-mail poradna@pppsemily.cz

 • Privátní psychologické, psychiatrické a neurologické praxe:
  • Živá poradna – Mgr. Zorka Rossmanová
   - zlepšování vztahů, řešení náročných situací, osobní cíle
   Dvořákova 303, Turnov
   tel. 606 067 396; www.zivaporadna.cz

  • Mgr. Hana Drahoňovská
   - pedagogicko-psychologické poradenství, kineziologie
   Jungmannova 7, Jablonec nad Nisou
   tel. 776 760 815; e-mail: hanadrahonovska@seznam.cz

  • PhDr. S. Emmerlingová – Poradna pro efektivní učení
   Tázlerova 747, Turnov (poliklinika)
   tel. 481 311 896, 603 494 100

  • Mgr. Ing. I. Holubcová – klinický a poradenský psycholog
   Dvořákova 303, Turnov
   tel. 608 160 443

  • MUDr. M. Stegerová – dětská psychiatrie
   Tázlerova 747, Turnov (poliklinika, 1. patro)
   tel. 606 038 801

  • MUDr. Z. Stegerová – dospělá psychiatrie
   Tázlerova 747, Turnov (poliklinika, 1. patro)
   tel. 606 038 800

 • Rodičovská linka
  tel. 840 111 234, 606 021 021 – po až čt 13 – 19 hod., pá 9 – 15 hod.

 • Spirála Jablonec nad Nisou – neurologie, psychiatrie, psychologie
  Na Šumavě 48, Jablonec nad Nisou
  tel. 483 319 106; www.spiralasro.cz
  pobočka Turnov – J. Palacha 1931, tel. 483 034 412
  - v Turnově – klinická psychologie, dětská neurologie

 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch - psychoterapie
  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou
  tel. 483 316 341

 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch – psychoterapie
  Jáchymovská 385/25, Liberec 10
  tel/fax 485 151 398; e-mail finkousova@sktlib.cz; www.sktlib.cz

 • Středisko výchovné péče pro děti a mládež Liberec – ČÁP
  Na Výšinách 451/9, Liberec 5
  tel 482 750 807; krizový tel. 728 145 169; e-mail svp_lbc@centrum.cz; www.svp-lbc.cz