Domů

Obsahová náplň výchovného poradenství

Pedagogicko-psychologická činnost:
  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní
  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových)
  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky
Kariérové poradenství:
  • pomoc žákům při výběru VŠ, VOŠ, popř. jiného studijního oboru
  • spolupráce se vzdělávacími společnostmi (např. Tutor, Sokrates, AZ Smart apod.)
  • spolupráce s Úřadem práce v Semilech