Domů

Posilovna

Dvě posilovny jsou umístěny v suterénním traktu domova mládeže. K dispozici jsou denně v odpoledních hodinách všem žákům školy a žákům ubytovaným na domově mládeže. Vybaveny jsou standardními posilovacími stroji a cvičebním náčiním, jako např. kombinovanou posilovací věží, rotopedy, polohovacími posilovacími lavicemi, ribstolemi, činkami, žíněnkami, ...