Domů

Stravování

Studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která je umístěna v budově Domova mládeže přímo v areálu školy. Jídlo se v jídelně nevaří - je dodáváno z moderní velkokapacitní kuchyně sousední nemocnice, která spadá pod Catering Krajské nemocnice Liberec.

Pro objednávání stravy funguje na škole systém počítačové evidence stravy. Děti mají možnost výběru oběda minimálně ze dvou jídel a při lékařské diagnóze je možné zajistit odpovídající dietu. Díky elektronickému odbavování stravy je odstraněna manipulace žáků s hotovými penězi - výdej, objednávky a odhlášky stravy jsou uskutečněny pomocí čipu (čipové karty), který žák dostane proti vratné záloze 150 Kč na začátku školního roku. Při ztrátě nebo poškození čipu musí toto neprodleně nahlásit a složit zálohu na nový čip.

Stravu lze objednávat a odhlašovat vždy nejpozději do 8.00 hod. předcházející pracovní den. Žáci si stravu objednávají a odhlašují buď na terminálu umístěném v budově školy, nebo je možné použít také internetový objednávací systém, pomocí něhož kromě objednávek a odhlášek stravy lze navíc sledovat výši zůstatku a pohyb finančních prostředků na stravovacím kontě. Internetový přístup umožňuje také zobrazit přehled objednaných, odebraných a případně neodebraných jídel. V případě potřeby lze stravu odhlásit pomocí on-line vstupu z internetových stránek školy, elektronickou poštou (sulkova@szsturnov.cz) nebo telefonicky na telefonním čísle 481 322 723 do 8.00 hod. předchozího pracovního dne.

Pokud nebude toto odhlášení provedeno, budou studentovi objednané obědy od 2. dne nepřítomnosti účtovány dle platných předpisů v plné výši.

Ceny pro žáky jsou v současnosti (10/2014) následující:
  • snídaně (včetně svačiny): 26,00 Kč
  • oběd: 35,00 Kč
  • večeře (včetně 2. večeře): 34,00 Kč
Plná výše ceny stravy, která je účtována v případě jejího neodhlášení:
  • snídaně (včetně svačiny): 43,00 Kč
  • oběd: 82,00 Kč
  • večeře (včetně 2. večeře): 58,00 Kč
Informace pro zadání příkazu pro bezhotovostní platbu:
  • číslo účtu SZŠ: 152 573 625 / 0600 u GE Money Bank
  • Variabilní symbol: celé rodné číslo studenta (bez mezer a lomítek)
  • Konstantní symbol: 0308
Ke stažení: