Domů

Ubytování pro veřejnost

Ubytování během školního roku:

Ve školním roce 2022/2023 vzhledem k naplněné kapacitě DM nenabízíme ubytování veřejnosti během školního roku.