Domů

Knihovna

Školní knihovna byla založena pod metodickým vedením Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Tento počet je přibližně rovnoměrně rozložen mezi beletrii a naučnou literaturu. K dispozici jsou také časopisy nejrůznějšího zaměření. Veškerá agenda knihovny je provozována na knihovnickém systému Clavius a má zaveden systém evidence na základě čárového kódu.

Knihovna se orientuje především na odbornou literaturu se zdravotnickou a sociální tématikou. Určena je nejen pro učitele a žáky naší školy, ale i pro širokou čtenářskou veřejnost. Často jejích služeb proto využívají také lékaři a sestry Panochovy nemocnice. Otevřena je v pracovní dny v odpoledních hodinách.

Návštěvníci knihovny mají možnost kopírování materiálu na duplexním velkokapacitním zařízení až do formátu A3 ve vrátnici domova mládeže.