Domů

Změny rozvrhu

Od školního roku 2020/2021 (s přechodem z iŠkoly na ŠkoluOnline) jsou změny zaznamenány pouze v systému ŠkolaOnline.

Vyvěšování změn na tomto místě bylo duplicitní ke změnám vyvěšeným v systému ŠkolaOnline. S rozšířením chytrých telefonů včetně datových balíčků a se zlepšením kvality a rychlosti přístupu k internetu jsme dospěli k názoru, že se nevyplácí vytvářet speciální sestavy k vyvěšování změn na tomto místě - tj. na druhém místě přístupném na internetu.

V případě nedostupnosti chytrého telefonu či PC je možné změny vyhledat v budově školy na chodbě v přízemí, kde se nachází "dotyková nástěnka" - digitální panel ÁMOS vision.

Děkujeme za pochopení.