Domů

Závěrečné zkoušky - Ošetřovatel

Součásti závěrečné zkoušky v oboru Ošetřovatel:
 • písemná závěrečná zkouška - (240 minut)
  • vypracování náhodně zadaného tématu z vygenerované sady témat z centrální databáze nové závěrečné zkoušky týkající se odborně teoretických znalostí oboru ošetřovatel
 • praktická závěrečná zkouška
  • zajištění péče o skupinu 3 - 5 pacientů na klinickém pracovišti
  • obhájení své práce u praktické zkoušky (ústně)
 • ústní závěrečná zkouška - (příprava 15 minut, zkouška 15 minut)
   zodpovězení vylosované otázky z vygenerované sady otázek z centrální databáze nové závěrečné zkoušky:
  • z problematiky ošetřovatelské péče o nemocné
  • z uplatňování psychologického přístupu k nemocnému
  • z obecného přehledu ze světa práce
Harmonogram klíčových bodů školního roku 2022/2023
 • 26. 5. 2023 - závěrečná pedag. rada o 3.OS
 • 31. 5. 2023 - vydání vysvědčení 3.OS (krajní termín uzavření 3. ročníku - připuštění k závěrečné zkoušce)
 • 1. 6. 2023 - písemná JZZK 3.OS
 • 5. a 6. 6. 2023 - praktická JZZK 3.OS
 • 19. 6. 2023 - ústní JZZK 3.OS (předání vysvědčení a výučních listů)