Domů

Maturitní zkoušky - Zdravotnický asistent

Součásti maturitní zkoušky v oboru Zdravotnický asistent:
 • společná část maturitní zkoušky
  • zkouška z českého jazyka a literatury (3 dílčí zkoušky - ústní zkouška, písemná práce, didaktický test)
  • zkouška z cizího jazyka (3 dílčí zkoušky - ústní zkouška, písemná práce, didaktický test) nebo matematiky (didaktický test)
  (Poznámka: Je možné konat navíc dobrovolnou zkouška z cizího jazyka nebo matematiky, pokud se daná zkouška nekoná povinně.)
 • profilová část maturitní zkoušky
  • praktická zkouška z ošetřování nemocných
  • ústní zkouška z ošetřovatelství (15 minut)
  • ústní zkouška z psychologie a komunikace (15 minut)
Maturita z českého jazyka a literatury Maturita profilová Harmonogram pro školní rok 2019/2020:
 • 27. 11. 2019 - Odevzdání závazné přihlášky k maturitní zkoušce
 • 8. a 30. 4. 2020 - Společná část MZK - písemná práce z CJL a ANJ
 • 27. 4. 2020 - Uzavření 4. ročníku (připuštění k maturitní zkoušce)
 • 4. - 6. 5. 2020 - Společná část MZK - didaktické testy
 • 11. - 15. 5. 2020 - Praktické MZK z předmětu UPR (profilová část)
 • 18. - 22. 5. 2020 - Příprava k ústní části maturitní zkoušky ("Svatý týden")
 • 25. - 28. 5. 2020 - Ústní MZK (společná i profilová část)
 • 2. 6. 2020 - Předání maturitních vysvědčení