Domů

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

  1. Oficiální název

 • Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace

  2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel:
  • Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • Základní účel zřízení:
  • poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy
 • Předmět činnosti:
  • poskytuje střední odborné vzdělání ve spojitosti s všeobecným vzděláním
  • v zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků a stravování zaměstnanců
  • zajišťuje činnost domova mládeže
 • Doplňková činnost:
  • hostinská činnost
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)
  • pronájem bytových a nebytových prostor

  3. Organizační struktura

 • Seznam organizačních složek:
  • Střední škola (110 010 311)
  • Domov mládeže (110 010 329)
  • Zařízení školního stravování (110 010 337)
 • Organizační struktura
  • viz dokumenty školy ZDE

  4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov
 • 4.3 Úřední hodiny
  • září – červen: pondělí a středa 8:00 - 14:00 hod
  • červenec – srpen: pondělí 8:00 - 14:00 hod
 • 4.4 Telefonní čísla
  • Střední škola: +420 481 322 723, +420 481 325 472
  • Domov mládeže:+420 481 321 591, +420 731 514 135
 • 4.5 Adresa internetové stránky
 • 4.6 Adresa podatelny
  • Střední zdravotnická škola, 28. října 1390, 511 01 Turnov
  • Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • Elektronická podatelna: info@szsturnov.cz
  • Elektronická adresa Domova mládeže: domov@szsturnov.cz
  • Elektronické adresy jednotlivých učitelů: viz Pracovníci školy ZDE
 • 4.8 Datová schránka
  • hs5k86u

  5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 152 573 625 / 0600

  6. IČ

 • 00 581 071

  7. DIČ

 • škola není plátcem DPH

  9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: info@szsturnov.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): hs5k86u
 • Podání písemně poštou na adresu sídla organizace: Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov
 • Podání písemně osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

  10. Příjem podání a podnětů

 • Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

  Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění; na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

  12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyla vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

  13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou SZŠ Turnov poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a, odst. 4, zákona č. 106/1999 Sb.

  14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • viz dokumenty školy ZDE