Domů

Historie školy

Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Byla umístěna do části objektu základní školy v ulici 28. října, od 1. prosince 1984 do současnosti sídlí ve vlastní budově vedle turnovské nemocnice.

Základní obory zdravotní sestra a dětská sestra byly vyučovány do roku 1995. Dětská sestra byla zrušena a zdravotní sestru postupně nahradil obor všeobecná sestra počínaje 1. ročníkem šk. roku 1992/93. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie musel být obor všeobecná sestra transformován a počínaje 1. ročníkem šk. roku 2004/2005 ho nahradil obor zdravotnický asistent. Paralelně byla vzdělávací nabídka obohacena o nově vzniklý obor zdravotnické lyceum, který je všeobecněji zaměřen.
Škola stále hledala možnosti svého rozvoje a jednu příležitost našla v tematicky blízké sociální oblasti. Ve školním roce 2014/2015 zařadila do nabídky maturitní obor sociální činnost. Nedostatek středních zdravotnických pracovníků v praxi vyvolal politické zásahy do vzdělávací soustavy, jež vyústily v zánik oboru zdravotnický asistent, který byl přeměněn a nahrazen na všech zdravotnických školách - tedy i na SZŠ Turnov - počínaje 1. ročníkem šk. roku 2018/2019 oborem praktická sestra. Vedle toho škola po nemalém úsilí rozšířila svoji nabídku o nový zdravotnický obor, když zařadila do sítě Maséra ve zdravotnictví, jehož žáci poprvé maturovali jako první v celé ČR symbolicky v roce 60. výročí založení školy.

Nepravidelně a v menších třídách probíhalo na škole v minulosti také vzdělávání pěstounek, pečovatelek a ošetřovatelek. Tříletý (dříve dvouletý) učňovský obor Ošetřovatel je v nabídce školy do současnosti. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu absolventů oboru zdravotní sestra je 120 zahraničních studentů z mnoha exotických zemí afrického a asijského kontinetu. Vzdělávání cizinců probíhalo v letech 1982 až 1995 jako na jediné zdravotnické škole v republice.

Za dobu existence školy opustilo její brány cca 2900 absolventů a absolventek. Z toho bylo přes 1600 absolventů základního oboru zdravotní sestra resp. všeobecná sestra, 430 absolventů oboru dětská sestra, 300 zdravotnických asistentů, 290 absolventů oboru zdravotnické lyceum.

V roce 2011 oslavila škola 50 let existence v Turnově. Navštívil ji ministr zdravotnictví Leoš Heger a byl jí udělen (na základě komplexního hodnocení všech středních škol a učilišť zřizovaných Libereckým krajem) prestižní titul "Škola roku Libereckého kraje 2011". Oficiální článek z udělování je umístěn na webovém portálu Libereckého kraje. Fotografie z akcí konaných u příležitosti oslav jsou umístěny na externím serveru szs-turnov.rajce.net. Níže je přímý přístup k albům.