Harmonogramy ústní části MATURITNÍ ZKOUŠKY


  Na tomto místě budou postupně zveřejňovány harmonogramy ústní MZK poté, až budou zpracovány a schváleny:
 • harmonogram třídy 4.ZL - ZDE (zveřejněno 29. 4.)
 • harmonogram třídy 4.PS - ZDE (zveřejněno 3. 5.)
 • harmonogram třídy 4.MA-SČ - ZDE (zveřejněno 10. 5.)

  Dne 13. 5. byly vyvěšené harmonogramy drobně upraveny. Změny se týkají místa konání 4.ZL - kvůli probíhajícím stavebním pracím na jižní straně fasády jsou zkoušky přesunuty na severní stranu. Další úpravy se týkají vyučujících ve funkci přísedícího u CJL.

  Vedení SZŠ Turnov

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK k umístění na DM


Vyzýváme všechny zájemce o ubytováni v příštím školním roce 2024/2025 na Domově mládeže SZŠ Turnov, aby podali přihlášku. Přihlášky k umístění do DM se podávají do 15. června 2024 skupinovým vychovatelkám nebo do podatelny školy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Přihláška k umístění do DM se podává na každý školní rok - žádný automatický nárok již ubytovaných žáků na ubytování NEVZNIKÁ!
Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity DM, budou žáci umisťováni k ubytování na základě pořadníku, který bude sestaven podle předem daných kritérií. Kritéria pro umístění k ubytování jsou zveřejněna na této webové stránce v sekci Domova mládeže, kde naleznete i potřebné přihlašovací formuláře.

Vedení SZŠ Turnov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY 1. KOLA


  Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete 15. 5. 2024 v systému DiPSy. Kromě toho jsou tento den také zveřejněny cca od 7:30 h vyvěšením na dveřích budovy školy (úřední deska) a na webové stránce školy na tomto místě:
 • Výsledky - obor masér ve zdravotnictví - ZDE
 • Výsledky - obor ošetřovatel - ZDE
 • Výsledky - obor praktická sestra - ZDE
 • Výsledky - obor sociální činnost - ZDE
 • Výsledky - obor zdravotnické lyceum - ZDE

  Současně zveme všechny přijaté uchazeče na schůzku budoucích prvních ročníků, která se koná ve středu 12. 6. 2024 od 15.00 hodin (viz pozvánka - klik na obrázek).

  Vedení SZŠ Turnov

JAK SE ZACHOVAT V NOUZOVÝCH SITUACÍCH


V souvislosti s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtek 21. 12. 2023 zveřejňujeme ZDE manuál pro nouzové situace, který nám poskytl v rámci aktivace bezpečnostních a režimových opatření náměstek hejtmana LK pro oblast školství RNDr. Jiří Čeřovský.

Vedení SZŠ Turnov

BIO olympiáda - školní kolo Kvůli velké účasti se biologická olympiáda v letošním školním roce konala ve dvou termínech. Biologická olympiáda probíhá déle než čtyři vyučovací hodiny, přičemž má prověřovat, jak jsou žáci zdatní při propojování teoretické a praktické výuky. více ...
Bílý kruh bezpečí - odborná exkurze Ve středu 21. 2. jsme se žáky čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost navštívili pobočku organizace Bílý kruh bezpečí v Liberci. Bílý kruh bezpečí provozuje svoji činnost v České republice již 32 let. Hlavním cílem této neziskové organizace je zajištění komplexní pomoci obětem trestných činů a domácího násilí.
Exkurzí nás provázela sociální pracovnice Bc. Blanka Ráčková, která ...
více ...
Projekt DofE Ve čtvrtek 1. 2. 2024 se čtyři žákyně naší školy staly úspěšnými absolventkami bronzové úrovně programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Jmenovitě Anna Skalková, Markéta Dytrychová, Aneta Macháčková a Eliška Kyzyvátová v uplynulých měsících pod vedením svých vedoucích Kamily Panuškové a ... více ...
Školní soutěž v anglickém jazyce Dne 31. 1. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků prvních až třetích ročníků. Nejdříve proběhla písemná část, která se skládala z poslechu, čtení a gramatické části. Šest ... více ...
veletrh GAUDEAMUS Minulý týden 3. ročníky (3.ZL, 3.MA-SČ, 3.PS) se svými třídními učitelkami navštívily veletrh vysokých škol Gaudeamus v Praze – Letňanech. Žáci si prohlédli stánky českých i zahraničních vysokých škol a univerzit. Zajímali se ... více ...
PF 2024

Přejeme všem partnerům, spolupracovníkům, zaměstnancům, žákům a jejich rodičům PF 2024.
Vedení SZŠ Turnov

více ...
Náhradní DOD

Pro všechny zájemce o vzdělávání, kteří se nemohli účastnit DOD v pátek dne 1. 12. 2023, proběhl náhradní termín DOD v pátek odpoledne 19. 1. 2024. Úvodní řeč ředitelky a následná prohlídka prostor se konala v 13.00h, 14.00h a 15.00h. Celý areál si přišlo prohlédnout a ...

více ...
Domácí vzdělávání Žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost měli ve čtvrtek 18. 1. 2024 možnost v rámci předmětu Speciální pedagogika blíže nahlédnout do problematiky domácího vzdělávání dětí. Během besedy s ředitelem ZŠ Lesves s.r.o. Mgr. Janem Semeckým se seznámili s ... více ...
Přednáška pro budoucí praktické sestry Ve středu 17. 1. 2024 zavítal do naší školy primář Oddělení dětské hematologie a biochemie FN Brno MUDr. Jan Blatný, PhD. Žákyně 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra mohly hlouběji nahlédnout do problematiky hematologie. MUDr. Blatný přiblížil historii oboru, ale zejména současné ... více ...
Dějepisná olympiáda Třída 1.ZL a některé studentky a studenti ze tříd 1.PS a 2.PS se na začátku prosince loňského roku zapojili do poměřování svých znalostí v rámci školního kola dějepisné olympiády. Za SZŠ Turnov postupují do krajského kola ... více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT Ontex TREVOS, a. s.