LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD

LVZ žáků 2. ročníku navazuje na jarní prázdniny a uskuteční se v termínu 10. 3. až 16. 3. 2019 v Rokytnici nad Jizerou - Horní Domky na chatě Skácelka. LVZ žáků 1. ročníku následuje v termínu 17. 3. až 23. 3. 2019 na stejném místě. Žáci neúčastnící se lyžařských zájezdů docházejí normálně do školy na výuku.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Do maturitních oborů proběhnou ve dvou termínech - 12. 4. 2019 (pátek) 1. termín a 15. 4. 2019 (pondělí) 2. termín. Podáváte dvě totožně vyplněné přihlášky na dvě vybrané školy do 1. 3. 2019. Na škole uvedené v 1. řádku se účastníte zkoušek v 1. termínu a na škole ve 2. řádku se účastníte zkoušek ve 2. termínu. POZVÁNKU obdržíte cca 14 dní před konáním zkoušky. Pokud ještě týden před termínem zkoušky nebudete mít pozvánku, volejte do školy pro vyjasnění situace.

JARNÍ PRÁZDNINY

JARNÍ PRÁZDNINY v okrese Semily připadají ve školním roce 2018/2019 na týden 4. - 10. března 2019.

Harmonizační den očima tří účastníků

Jako každý rok i letos žáci 1. ročníku v prvních dnech školního roku prožili jeden den v terénu, aby při všemožných aktivitách lépe poznali sebe, své nové spolužáky i třídní učitele. Jak tento harmonizační den vnímaly a prožívaly jednotlivé třídy můžete zjistit v následujících příspěvcích (viz více).

více ...
Středoškolský atletický pohár 2018

Okresní kolo Středoškolského atletického poháru 19. 9. se neslo v očekávání dobrých výkonů a umístění, protože v minulých dvou letech se nám zadařilo. Tým děvčat byl teď trochu oslabený o tradiční opory (ekokurz), ale příliv nových tváří do 1. ročníků (děvčat i chlapců) nás opravňoval k mírnému optimismu. Zejména díky ...

více ...
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SZŠ Turnov zveřejňuje veřejnou zakázku - Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže. Viz profil zadavatele více ...
Výchova k občanství

Síla demokracie je ve vzdělanosti obyvatel, jejich přehledu a míře důvěry vůči státním institucím, která je postavená na racionálních základech. Mnoho lidí politiku vnímá jako něco, co je mimo jejich reálný život, něco, co se jich netýká, co neovlivní. A tak je lepší to neřešit. Jenomže právě takový přístup nejvíc škodí „zdraví“ státu. Jelikož ... [číst více]

více ...
Soutěž v úpravě lůžek

Dne 8. 6. 2018 se na naší škole uskutečila tradiční soutěž v úpravě lůžek. Soutěžila třída 1.ZA ve dvou disciplínách: úprava lůžka bez nemocného a s nemocným. Ve druhém případě se hodnotila zejména komunikace s nemocným. Všichni ...

více ...
Exkurze do Terezína

Ve středu ráno 6. 6. 2018 jsme vyrazili na dějepisnou exkurzi do Terezína. Už od úterka jsme se nemohli dočkat - my ze třídy 2. ZA-SČ, 2. ZL, 1. OS plus další žáci z jiných ročníků. Po klidném nástupu do autobusu jsme se vydali vstříc novým zážitkům a informacím! [číst více]

více ...
Anketa k soutěži v PPPP

K připravované mezinárodní soutěži v poskytování předlékařské první pomoci připravili žáci a žákyně prvních ročníků návrhy plakátů a diplomů. Na vás nyní je vybrat od každého typu návrhu ten nejlepší, který bude následně použit pro propagaci soutěže a odměňování vítězů. V příloze této zprávy najdete všechny soutěžní návrhy a odkaz na příslušnou anketu.

více ...
Na dějepisné téma

Sté výročí vzniku samostatného Československa, které letos oslavujeme, si studenti SZŠ připomínají několikerým způsobem. V průběhu školního roku již zrealizovali početnou sérii plakátů reflektujících významné události československých dějin, které můžeme vidět v interiéru školy. Plakáty k létům 1933 a 1977 ... [číst více]

více ...
Návštěva partnerské školy v Nieskách

Ve dnech 17. a 18. 4. 2018 se třída 3.ZL vydala do Německa do naší partnerské zdravotnické školy v Nieskách. Naše cesta plná dobrodružství začala již ve čtvrtek ráno na vlakovém nádraží, kde jsme se dozvěděli, že náš vlak má zpoždění a tudíž ...

více ...
Veřejná zakázka

SZŠ Turnov zveřejňuje veřejnou zakázku - poptávku na nákup PC sestav do počítačové učebny. Podrobnosti poptávky naleznete ZDE.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT