DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří je plánován na pátek 3. 12. 2021 s programem v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 - 15.00 hodin. Přijďte si prohlédnout školu i domov mládeže a vyberte si pro sebe vhodný obor. Těšíme se na Vaši návštěvu. Dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání rádi zodpovíme také na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech, případně telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

Ekologický kurz 3. ZL


Ekologický kurz 3. ročníku zdravotnického lycea ve školním roce 2021/22 proběhne ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2021 v osvědčeném SEV STŘEVLIK. Žáci mají ve Slunečním domě ekocentra Oldřichov v Hájích zajištěno ubytování, stravování 5x denně a celodenní program. Tentokrát se vydají po STOPĚ EKOLOGICKÉ STOPY. Konkrétní informace o kurzu (kdy a jak se odjíždí, co s sebou ap.) žákům předá tř. učitelka Mgr. P. Hořáková. Další info si můžete vyhledat na https://strevlik.cz/.

PAMĚTNÍ DIPLOM PRO ASOCIACI


Dne 24. 9. 2021 obdržela Asociace zdravotnických škol ČR pamětní diplom od ministra zdravotnictví ČR a hlavní sestry ČR za mimořádnou pomoc při zvládání pandemie Covid-19. Protože do tohoto boje byli zapojeni i žáci a zaměstanci školy, patří přiměřeným dílem ocenění i naší škole. Děkujeme. (Diplom si můžete prohlédnout na obrázku.)

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJIL NÁMĚSTEK HEJTMANA


Dne 1. 9. 2021 navštívil školu náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Zbyněk Miklík, radní pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Pohovořil s paní ředitelkou o rozvoji školy a poté si v jejím doprovodu prohlédl školu. Pozdravil žáky prvního ročníku a popřál všem úspěšný nadcházející školní rok. Současně představil záměr výstavby Centra odborného výcviku formou nástavby na škole, který Liberecký kraj připravuje a podporuje.

DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
Vedení SZŠ Turnov

více ...
PF 2021
Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

Vedení SZŠ Turnov
více ...
Prodloužení vánočních prázdnin


Sdělujeme všem žákům a učitelům, že vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole, takže jsou o tyto dny prodloužené vánoční prázdniny. Plánované ředitelské volno na 21. a 22. 12. 2020 je proto zrušeno, ale výuka každopádně v těchto dnech neprobíhá.

více ...
DOD ZRUŠEN Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.
více ...
VÝZVA TĚLOCVIKÁŘŮ Na konci října, když se rozjíždělo druhé kolo distanční výuky, vyhlásila sekce tělocvikářů výzvu studentům nazvanou „Zmáčkni to!“, která je měla v období online studia aspoň na chvíli odlákat od digitální techniky a poslat je ven, hýbat se. Skutečnost, že naši výzvu vyslyšely skoro čtyři desítky studentů, nám udělala velkou radost.
Úkol zněl jasně, vyběhni, vyjdi nebo vyjeď na nejbližší kopec či místo, ze kterého je hezky vidět tvoje město či ves a zmáčkni to, tzn. udělej zajímavou fotku, která ukáže ...
více ...
Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku

Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku


Sdělujeme všem žákům a učitelům, že na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č.1263 se přechází na režim rotační výuky – střídání celých tříd po týdnech v prezenční a distanční výuce. Konkrétně od 7. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 1. skupina: třídy 1.ZL, 2.OS, 2.PS, 2.ZL, 2.MA-SČ a od 14. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 2. skupina: třídy 1.OS, 1.MA-SČ, 1.PS, 3.MA-SČ, 3.PS, 3.ZL.
Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 je ředitelské volno, takže výuka neprobíhá.

Ubytování na DM a stravování ve školní jídelně je možné ...

více ...
Aktualita 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy ... (viz více)
více ...
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE V pátek 27. 11. 2020 proběhne „papírové“ přihlašování současných žáků k maturitní zkoušce. Jestliže nebudete tento den přítomni ve škole, bude Vám zaslána předvyplněná přihláška elektronicky na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve ŠkoleOnline. Tu je potřeba dovyplnit, podepsat a doručit do školy (nebo poslat naskenovanou zpět). Tímto vyzýváme také žáky minulých ročníků, kteří mají zájem o konání opravné maturitní zkoušky v jarním termínu 2021, aby se v termínu od 26. 11. do 1. 12. 2020 DOSTAVILI OSOBNĚ do školy k podání přihlášky.
Vedení školy
více ...
Aktuality 30.10. - 16. 11.

Aktualita - škola 16. 11. 2020 zcela uzavřena

Sdělujeme všem, že 16. 11. 2020 je budova školy ZCELA UZAVŘENA. Všichni pracovníci mají homeoffice. Pokud plánujete jakoukoliv činnost ve škole, přesuňte ji na jiný den.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2. 11. 2020


Sdělujeme všem žákům a učitelům, že kvůli omezení provozu u sociálních partnerů nelze zorganizovat pravidelné praktické vyučování, takže momentálně nebude zahájeno v žádném oboru. Pokud by se situace u partnerů změnila, budeme aktuálně reagovat.
Touto mimořádnou situací je vytvořen prostor pro dobrovolné zapojení. Pokud vznikne ze strany zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči akutní potřeba vystřídat vlastní pracovníky, je to příležitost především pro žáky 4. ročníku tímto způsobem praxi nahradit. Současně konstatujeme s potěšením, že již 37 žáků školy se nějakým způsobem zapojilo a pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, a to dokonce i 8 žáků zdravotnického lycea. Máme z Vás radost.
Přejeme hodně zdraví a vytrvalosti. Vedení SZŠ Turnov

Aktuální informace 31. 10. 2020 - ŠKOLA DÁL UZAVŘENA


Vláda ČR prodloužila na svém mimořádném zasedání 30. 10. 2020 platnost veškerých omezení minimálně do 20. 11. 2020. To znamená, že od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční vzdělávání.
Co se týká praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů, vzhledem k proměnlivé situaci v partnerských zdravotnických a sociálních zařízeních a celkově nejisté době, NEBUDE v pondělí 2. 11. 2020 zahájeno praktické vyučování. Po zjištění situace a zajištění podmínek je možné, že praktické vyučování bude zahájeno od úterý. Očekávejte během pondělí upřesňující informace.
Děkujeme za pochopení. Vedení SZŠ Turnov

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 20. 10. 2020


UMOŽNĚN NÁVRAT ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ


Dne 19. října 2020 došlo ke změně usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 v tom smyslu, že se obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků nelekářských zdravotnických oborů, ale pouze ta, která se realizuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od zítřka tedy opět začíná výuka předmětu OSN třídy 3.PS. Žáci, kteří již pracují jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zůstávají tam. Ubytovaným žákům popřípadě i neubytovaným žákům, kterým nepojedou spoje z praxe a na praxi, je povoleno ubytování na DM. Žáci ostatních oborů nastoupí dle vývoje situace až po podzimních prázdninách. Sociálního oboru se tato úprava netýká a pokračuje v distanční výuce podle rozvrhu.

více ...