PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE


Informace pro všechny zájemce o přistoupení ke kterékoliv části maturitní zkoušky nebo poprvé k celé maturitě v podzimním maturitním termínu: MUSÍTE SE ZNOVU PŘIHLÁSIT - k podání přihlášky se dostavte do školy v období od 14. do 24. června 2022. Jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT 15. srpna 2022 (předběžně - DT 1. a 2. září 2022). Pozvánku ke konání DT obdržíte někdy po 16. srpnu 2022 na e-mail, který uvedete v přihlášce. POZOR: DT konáte na jiné, tzv spádové škole (bude uvedena v pozvánce)!!!


Vedení SZŠ Turnov

PUTOVÁNÍ S VÉVODOU


Ve dnech 23. - 24. 6. 2022 se žákyně Tereza Haňáková, Zuzana Svačinková, Jitka Dumková, Klára Benešová, Veronika Hakenová, Ema Husárová a Markéta Andrlová, účastnice programu Ceny vévody z Edinburghu, vypraví na dobrodružnou expedici v přírodě Českého ráje.
Mezi navštívená místa bude patřit např. Malá Skála, hrad Valdštějn, zámek Hrubá Skála, vyhlídka Hlavatice a mnoho dalších. Expedice je pro všechny výzvou k překonání obav z neznámého, výzvou k vystoupení z komfortní zóny a také příležitostí vyrazit s partou na dva dny do přírody. Smyslem naší expedice bude mapovat flóru Českého ráje a vytvořit herbář.
Expedice je vyvrcholením celoroční snahy v programu Ceny vévody z Edinburghu, v němž jeho účastníci plní aktivity v kategoriích: „Pohyb“, „Dovednost“,“ Dobrovolnictví“. Na dvoudenní expedici se velmi těšíme!
Jitka Dumková (1. ZL)

Testování v novém roce 2022 V období od 3.1. do 16.1. bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testování všech žáku a zaměstnanců, tj. nově se musí testovat všichni žáci i zaměstnanci včetně těch s dokončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě po prodělané nemoci. Od 17.1. by mělo probíhat testování ... více ...
Setkání u vánočního stromečku

Setkání u vánočního stromečku

Ve čtvrtek před Vánoci o velké přestávce jsme symbolicky zakončili kalendářní rok setkáním u vánočního stromečku, kde nám žáci 1. SČ a 2. SČ spolu s paní učitelkou Formáčkovou zahráli a zazpívali několik koled a vánočních písní. Děkujeme za příjemné chvíle.

více ...
Portrét – Autoportrét aneb tip na výstavu Na podzim loňského roku vyhlásilo Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech výtvarnou soutěž pro amatérské výtvarníky na téma Portrét – Autoportrét. Za SZŠ Turnov se jí zúčastnila Sára Petráčková ze 4.SČ, jejíž dva kresebné portréty (klikni na obrázek) jsou aktuálně k vidění v ... více ...
Ředitelské volno Na podkladu reálného dění (např. omezení provozu u sociálních partnerů, vysoká dlouhodobá absence v řadách pedagogických pracovníků, nejistota v zajištění dopravních spojů) rozhodla ředitelka školy udělit žákům SZŠ Turnov na dny 20. - 22. 12. 2021 ředitelské volno. Využijte toto volno především k odpočinku, načerpání nových sil a také k samostudiu. Prezenční výuka pokračuje v pondělí 3. 1. 2022 po vánočních prázdninách. více ...
PF 2022 Děkujeme všem svým sociálním partnerům za trvalou přízeň a věříme v pokračující výbornou spolupráci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotnických a sociálních pracovníků i v následujícím roce 2022. Přejeme všem pracovníkům, žákům, rodičům a spolupracovníkům dobrý nový rok.
Vaše SZŠ Turnov
více ...
ŠKOLA ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ Dne 28. 10. 2021, u příležitosti oslavy státního svátku vzniku samostatné Československé republiky, převzala ředitelka Lenka Nováková z rukou starosty Tomáše Hockeho pro školu "cenu obce" za rok 2021 za pomoc obyvatelům regionu v době vrcholící pandemie koronaviru. Celou zprávu ze slavnostního večera si můžete přečíst v Turnovsku v akci.
více ...
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠEN!!!

Z důvodů eskalující epidemiologické situace je DOD, plánovaný na pátek 3. 12. 2021, s okamžitou platností zrušen. Prozatímní náhradní termín je stanoven na pátek 21. 1. 2022. Informace o možnostech vzdělávání jsme již poskytovali na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech; případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Je nám to líto a omlouváme se, ale jakožto zdravotnická škola se nemůžeme chovat nezodpovědně.

více ...
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZE SRPŠ Sdělujeme všem zákonným zástupcům a plnoletým žákům, že třídní schůzky a schůze SRPŠ se z hygienicko-epidemilogických důvodů nebudou v úterý 16. 11. konat za osobní účasti ve škole. Třídní schůzky proběhnou online prostřednictví aplikace Teams v termínu, který Vám sdělí třídní učitelé. Jen výjimečně budete pozváni k osobní návštěvě školy individuálně, nebo můžete o individuální schůzku požádat prostřednictvím třídního učitele sami.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy
více ...
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ

Sdělujeme všem zájemcům o konání opravné nebo náhradní maturitní zkoušky v jarním termínu 2022, aby se dostavili do sekretariátu školy k podání přihlášky v termínu od 22. 11. do 30. 11. 2021. Žáci současných tříd 4. ročníku se budou přihlašovat hromadně 25. 11. Pokud nebudou v tento den ve škole, musí se také dostavit individuálně do sekretariátu k podepsání přihlášky.

více ...
Ekologický kurz třídy 3. ZL Jak 3. ZL vyrazila na ekokurz
První překvapení, které nás všechny čekalo, byla moderní, prosklená a obrovská budova ekocentra Střevlík. Všem nám přišlo prostředí tohoto místa moc hezké. Budova sice byla umístěna přímo u hlavní silnice, avšak za budovou se nacházel krásný les, před kterým se rozléhaly ...
více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.