Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou stanoveny na každou STŘEDU od 8.00 h do 14.00 h.

Zvoňte u hlavního vchodu a čekejte, případně zvonění opakujte. Prosíme o trpělivost, pracovníci školy se mohou pohybovat po budově.

Děkujeme za pochopení. SZŠ Turnov

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU


Sdělujeme všem žákům, kteří se chtějí hlásit k opravné nebo náhradní zkoušce v podzimním maturitním termínu, že přihlašování probíhá od úterý 30. 6. 2020 do pátku 3. 7. 2020 v čase 7:30 - 14:30 h. Na všechny chybějící části zkoušky se musíte znovu přihlásit, přijďte do školy podepsat přihlášku!
POZOR! POSLEDNÍ VÝZVA! Prodlužujeme možnost přihlášení do středy 8. 7. 2020 ve stejném čase. Kdo se nepřihlásí, nemůže v podzimním termínu konat maturitní zkoušku!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - aktualizace 30. 6. 2020 po náhradním termínu


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přečtěte si DOPIS, kterým Vám radí další postup ředitelka SZŠ Turnov. Vzhledem k přebytku uchazečů do všech oborů nemáme v této chvíli žádnou informaci o 2. kole přijímacího řízení. Případné 2. kolo bude otevřené až po uzavření 1. kola, tj. po vyřešení případných žádostí o nové rozhodnutí žáků umístěných pod čarou a odevzdání všech zápisových lístků.


Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:
Na následujícím odkazu je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

Upozornění pro žáky ubytované v DM pro školní rok 2020/2021


Sdělujeme hromadně, že všichni žáci SZŠ Turnov a Škoda Auto, kteří byli ubytováni ve šk. roce 2019/2020 a řádně odevzdali přihlášku k ubytování, jsou pro šk. rok 2020/2021 přijati k ubytování.


POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


Vedení SZŠ Turnov

Černá kavárna

Dne 15. 1. 2020 se třída 3. OS zúčastnila zážitkového programu „Černé kavárny“ při Domově dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Jde o program, který informuje o životě lidí se zrakovým handicapem. ...

více ...
Florbalové středoškolky ukázaly potenciál chlapců a přinesly skvělé stříbro děvčat

Adventní čas přinesl jako každoročně kromě mikulášské nadílky i florbalová klání chlapců a děvčat středních škol v rámci semilského okresu.

V hale TJ Turnov se nejdříve 11. prosince představili chlapci a rekordní účast 11 škol dávala předpoklady nelítostné sportovní řeže...

více ...
ÚSPĚCH V ANKETĚ

S velkým potěšením oznamujeme, že v hodnocení projektu "StředníRoku 2018/2019" patří naše škola z pohledu studentů a absolventů k TOP středním školám v České republice! V letošním hodnocení jsme se umístili na 3. místě v kategorii Liberecký kraj ...

více ...
FIRMIČKY běží již druhý rok

Dne 9. 12. 2019 se vybraní žáci ze SZŠ Turnov zúčastnili (v rámci projektu Firmičky - Společná cesta k podnikavosti na školách) společného ratingu firmiček v polském Boleslawci. Zástupci všech účastníků projektu představili svoji činnost a předali si navzájem své zkušenosti. ...

více ...
Návštěva SZŠ v Topoľčanech

V rámci získávání nových kontaktů a informací jsme se v pondělí 7. října vydali s paní ředitelkou Lenkou Novákovou na třídenní pobyt na Slovensko do Topoľčan k nové partnerské zdravotnické škole. Hned ráno jsme vyrazili vlakem z Turnova směr ...

více ...
Přihlášení k maturitní zkoušce - JARO 2020

Vyzýváme všechny bývalé žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2020, aby se dostavili do školy nejpozději do pondělí 2. 12. 2019 k podání přihlášky. Bez podání přihlášky do tohoto data nelze v jarním termínu přistoupit k maturitní zkoušce. Vedení SZŠ Turnov

více ...
Projektový den pro ZŠ - Zdravá výživa

V pátek 29. listopadu 2019 navštívili naši školu žáci 6. ročníku ZŠ Žižkova Turnov. V rámci projektu NAKAP absolvovali čtyři hodiny projektového vyučování na téma Zdravý životní styl. Naše vyučující ...

více ...
BOBŘÍK INFORMATIKY

Celorepubliková soutěž v počítačové gramotnosti Bobřík informatiky se letos konala 11. a 12. listopadu. Naši žáci se soutěže zúčastnili poprvé. Soutěžili ve dvou kategoriích, Senior – 3. a 4. ročníky, Junior – 1. a 2. ročníky. Soutěže se zúčastnily třídy Zdravotnického lycea ...

více ...
VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy se nepřipojili ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Pracovníci SZŠ Turnov

více ...
Volejbalové stříbro pro turnovskou zdrávku!

21. listopadu se v semilské hale opět po roce sešly volejbalové týmy středních škol semilského okresu, aby poměřily své síly pod vysokou sítí. Stejně jako loni se turnaje středních škol ve volejbale dívek účastnilo 5 mužstev, tedy vlastně „ženstev“ :-) ...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT