Domů

Bílý kruh bezpečí - odborná exkurze

Ve středu 21. 2. jsme se žáky čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost navštívili pobočku organizace Bílý kruh bezpečí v Liberci. Bílý kruh bezpečí provozuje svoji činnost v České republice již 32 let. Hlavním cílem této neziskové organizace je zajištění komplexní pomoci obětem trestných činů a domácího násilí.
Exkurzí nás provázela sociální pracovnice Bc. Blanka Ráčková, která ... pracuje na pozici případové manažerky. Bílý kruh bezpečí nabízí svým klientům bezplatné poradenství v oblasti právní, psychologické a sociální. Dále zajišťuje obětem trestných činů a domácího násilí bezplatnou psychoterapeutickou pomoc.
Měli jsme také možnost seznámit se s kazuistikou vybraných klientů v anonymní podobě. Žáky čtvrtého ročníku tato problematika velmi zaujala a na jednotlivá témata vždy navázala diskuse a další dotazy k tématu. Paní Blance Ráčkové velmi děkujeme za vstřícnost a ochotu se nám věnovat a těšíme se na další spolupráci.

Vlasta Klemtová, garant oboru SČ