Domů

BIO olympiáda - školní kolo

Kvůli velké účasti se biologická olympiáda v letošním školním roce konala ve dvou termínech. Biologická olympiáda probíhá déle než čtyři vyučovací hodiny, přičemž má prověřovat, jak jsou žáci zdatní při propojování teoretické a praktické výuky.

První termín proběhl 20. 2., kterého se zúčastnilo 16 žáků. V tomto termínu probíhalo školní kolo za kategorii B. Na první příčce se umístila Jakouběová Monika ze 4.ZL, na 2. místě se umístily dvě žákyně, Benešová Klára ze 3.ZL a Dobrovská Věra ze 4.ZL, na 3. místě Richter Jakub ze 4.ZL. Všem žákům gratuluji a tímto postupují do krajského kola, které se koná 22. 3. 2024 v Liberci.

Druhý termín biologické olympiády se konal 5. 3., který obsadilo 18 žákyň z prvního a druhého ročníku zdravotnického lycea. Na první místě se umístila Braunová Lucie z 2.ZL, druhé místo obsadil Kolomazník Kryštof z 2.ZL a na třetím místě Holan Matouš, také z 2.ZL. Jmenovaní žáci postupují do krajského kola, které se uskuteční 5. 4. 2024 v Liberci.

Zuzana Škodová, vyučující BIO