Domů

Stravování

Studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která je umístěna v budově Domova mládeže přímo v areálu školy. Jídlo se v jídelně nevaří - je dodáváno z moderní velkokapacitní kuchyně sousední nemocnice, která spadá pod Catering Krajské nemocnice Liberec.

Pro objednávání stravy funguje na škole systém počítačové evidence stravy. Děti mají možnost výběru oběda minimálně ze dvou jídel a při lékařské diagnóze je možné zajistit odpovídající dietu. Díky elektronickému odbavování stravy je odstraněna manipulace žáků s hotovými penězi - výdej, odběr stravy je uskutečněný pomocí čipu (čipové karty), který žák dostane proti vratné záloze 150 Kč na začátku školního roku. Při ztrátě nebo poškození čipu musí toto neprodleně nahlásit a složit zálohu na nový čip.

Stravu lze objednávat a odhlašovat vždy nejpozději do 8.00 hod. předcházející pracovní den. Žáci si stravu objednávají a odhlašují SAMI (není automatické objednání) na www.strava.cz (odkaz je též umístěn na těchto webových stránkách v sekci webové služby). V nouzovém případě lze stravu objednat nebo odhlásit na informačním panelu ÁMOS umístěném v budově školy, nebo telefonicky na telefonním čísle 481 322 723 do 8.00 hod. předchozího pracovního dne.

Ceny pro žáky jsou (od 1. 9. 2022) následující:
  • snídaně (včetně přesnídávky): 29,00 Kč
  • oběd: 42,00 Kč
  • večeře (včetně svačiny): 42,00 Kč
Plná výše ceny stravy, která je účtována v případě jejího neodhlášení:
  • snídaně (včetně přesnídávky): 46,00 Kč
  • oběd: 89,00 Kč
  • večeře (včetně svačiny): 66,00 Kč
Informace pro zadání příkazu pro bezhotovostní platbu:
  • číslo účtu SZŠ: 152 573 625 / 0600 u GE Money Bank
  • Variabilní symbol: celé rodné číslo studenta (bez mezer a lomítek)
  • Konstantní symbol: 0308
Ke stažení: