Domů

Harmonogram školního roku

září
 • 3. 9. 2018 - zahájení školního roku 2018/2019
 • 4. a 5. 9. 2018 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 4. 9. 2018 - exkurze na Úřad práce - 4. ZL + 3. OS
 • 5. 9. 2018 - exkurze na Úřad práce - 4. ZA-SČ
 • 6. 9. 2018 - Den zdraví
 • 10. 9. - 11. 9. 2018 - praktická MZK
 • 12. - 13. 9. 2018 - ústní část maturitních zkoušek
 • 20. 9. 2018 - charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (2. ZA-SČ) - podzimní
 • 17. - 21. 9. 2018- Ekologický kurz 3. ZL - Hejnice
 • 17. 9. 2018 - zahájení praxe 4. ZA a 2. OS
 • 19. 9. 2018 - zahájení praxe 4.SČ a 3. OS
 • 19. 9. 2018 - slavnostní zahájení praxe 3. ZA - SČ
 • 28. 9. 2018 - státní svátek
říjen
 • 5. 10. 2018 - veletrh Ámos JBC
 • 17. 10. 2018 - charitativní sbírka Bílá pastelka - 2. ZL
 • 11. 10. - 13. 10. 2018 - veletrh EDUCA LBC
 • 19. 10. 2018 - vyhlášení témat maturitních prací - 4. ZL
 • 25. 10. 2018 - vysázení lípy ke 100. výročí ČSR
 • 28. 10. 2018 - státní svátek
 • 29. a 30. 10. 2018 - podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2018 - zahájení 14 denní praxe 4. ZA-SČ
listopad
 • 13.11. 2018 - ukončení 14 denní praxe 4. ZA-SČ
 • 14. 11. 2018 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ
 • 17. 11. 2018 - Den boje za svob. a demokracii
 • 27. 11. 2018 - přihlášení k maturitní práci a maturitní zkoušce - 4. ZA-SČ, 4. ZL
 • 30. 11. 2018 - Den otevřených dveří (9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 - 15.00 h)
prosinec
 • 21. 12. 2018 - Sportovní vánoční turnaj
 • 22. 12. 2018 - 4. 1. 2019 - vánoční prázdniny
leden
 • 7. 1. 2019 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 11. 1. 2019 - ples SZŠ - KD Střelnice
 • 24. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
 • 31. 1. 2019 - předání pololetního vysvědčení
únor
 • 1. 2. 2019 - pololetní prázdniny
 • 8. 2. 2019 - náhradní termín pro Den otevřených dveří (předběžně 13.00 - 14.00 - 15.00 h)
 • 11. 2. 2019 - Planeta Země (všechny ZL)
březen
 • 4. 3. - 10. 3. 2019 - jarní prázdniny
 • charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. ZA-SČ) - jarní
duben
 • 5. 4. 2019 - odevzdání maturitní práce - 4.ZL
 • písemná práce MZK CJL
 • 10. 4. 2019 - pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • 11. 4. 2019 - ošetřovatelský den 3. ZA-SČ + 3. ZL
 • 18. 4. 2019 - velikonoční prázdniny
 • 19. 4. 2019 - Velký pátek
 • 22. 4. 2019 - Pondělí velikonoční
 • - přijímací zkoušky do 1. ročníků
 • 25. 4. 2019 - pedagogická rada 4. ZA-SČ + 4. ZL
 • 30. 4. 2019 - poslední zvonění + předání ročníkového vysvědčení 4. ZA + 4. ZL + posudek maturitní práce 4. ZL
květen
 • 1. 5. 2019 - Svátek práce
 • 2. - 7. 5. 2019 - písemné maturitní zkoušky společné části 4. ročníků (další písemná práce, didaktické testy)
 • 8. 5. 2019 - Den vítězství
 • 9. 5. 2019 - zahájení odborné praxe 3. ZA-SČ
 • 11. 5. 2019 - odlet na ERASMUS
 • 9. - 17. 5. 2019 - praktické maturitní zkoušky 4. ZA-SČ
 • 13. - 17. 5. 2019 - sportovně-turistický kurz 2. ročníků
 • charitativní sbírka Květinový den - 1. ZL
 • 20.- 24. 5. 2019 - ústní maturitní zkoušky 4. ZL
 • 27. 5. - 31. 5. 2019 - ústní maturitní zkoušky 4. ZA-SČ
 • 27. 5. 2019 - závěrečná pedagogická rada 3. OS
 • 28. 5. 2019 - diplomová slavnost 4. ZL
 • 31. 5. 2019 - poslední zvonění 3. OS
červen
 • 3. 6. 2019 - písemná ZZK 3. OS
 • 4. 6. 2019 - praktická ZZK 3. OS
 • 5. 6. 2019 - diplomová slavnost 4. ZA-SČ
 • 5. 6. 2019 - zahájení odborné praxe 3. ZL + 2. OS
 • 5. 6. 2019 - ukončení odborné praxe 3. ZA-SČ
 • 8. 6. 2019 - přílet z ERASMUS
 • prověřování znalostí OSE - 2. ZA-SČ, soutěž v úpravě lůžek 1. ročník
 • 18. 6. 2019 - ukončení odborné praxe 3. ZL + 2. OS
 • 19. 6. 2019 - ústní ZZK 3. OS
 • 20. 6. 2019 - návštěva žáků z Niesek a Topoľčan
 • 21. 6. 2019 - Mezinárodní soutěž v posyktování první pomoci
 • 25. 6. 2019 - "Ochrana člověka za mimořádných situací"
 • 25. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada
 • 26. 6. 2019 - sportovní turnaj
 • 27. 6. 2019 - akce s třídními učiteli
 • 28. 6. 2019 - předání vysvědčení, ukončení školního roku 2018/19
 • 29. 6. 2019 - začátek hlavních prázdnin