Domů

Harmonogram školního roku

září
 • 2. 9. 2019 - zahájení školního roku 2019/2020
 • 3. až 5. 9. 2019 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 5. 9. a 6. 9. 2019 - praktická MZK - 4.ZA-SČ
 • 6. 9. 2019 - exkurze na Úřad práce SM - 4. ZL + 3. OS
 • 10. 9. 2019 - exkurze na Úřad práce SM - 4. ZA-SČ
 • 10.9. ústní MZK - 4.ZA-SČ + 4.ZL
 • 11. 9. 2019 - Den duševního zdraví Kosmonosy - exkurze 4.ZL+3.OS+4.ZA-SČ
 • 12. 9. 2019 - Den zdraví Turnov - účast OS, SČ
 • 13. 9. 2019 oslavy 25 let založení FOKUS (Střelnice) - účast SČ
 • 23. až 27. 9. 2019 - charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1 den - 2. PS) - podzimní
 • 25. 9. 2019 slavnostní zah. praxe 3.ZA
 • 26. 9. 2019 slavnostní zah. praxe 3.MA-SČ
 • 28. 9. 2019 - státní svátek (nenarušuje výuku)
říjen
 • 1.10. (2.10.) 2019 IQ-Landia - program Planeta Země a Vesmír (v rámci projektu 1.ZL + 2.ZL)
 • 7.10. 2019 slavnostní zahájení praxe 2.PS
 • 10. - 12.10. 2019 EDUCA MY JOB Liberec
 • 18. - 19. 10. 2019 Burza Jičín
 • 16. 10. 2019 - charitativní sbírka Bílá pastelka - 2. ZL
 • 21. 10. 2019 - vyhlášení témat maturitních prací - 4. ZL
 • 28. 10. 2019 - státní svátek * ČSR
 • 29. a 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2019 - zahájení 14 denní odborné praxe 4. ZA-SČ
listopad
 • 6.11. 2019 Burza Semily (Golf)
 • 12.11. 2019 Českolipská burza škol,
 • 13.11. 2019 - ukončení 14 denní odborné praxe 4. ZA-SČ
 • 14. 11. 2019 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ
 • v období od1/2 XI. do 1/2 XII. char. sbírka Červená stužka - ČSAP (DM)
 • 17. 11. 2019 - Den boje za svob. a demokracii (nenarušuje výuku)
 • 20.11. 2019 OSE den 4.ZA-SČ+3.OS
 • 27. 11. 2019 přihlášení k MZK a přihlášení tématu maturitní práce (4. ročníky)
 • 29. 11. 2019 29.11. Den otevřených dveří 9.00 - 10.00 - 11.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00
prosinec
 • 20. 12. 2019 - tradiční sportovní vánoční turnaj
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny
 • 1.1. 2020 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
leden
 • 6. 1. 2020 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 10. 1. 2020 - ples SZŠ - KD Střelnice
 • 27. 1. 2020 - pololetní pedagogická rada
 • 30. 1. 2020 - předání výpisu pololetního vysvědčení
 • 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
únor
 • 7. 2. 2020 - slavnostní zahájení praxe 1.OS
 • 7. 2. 2020 - náhradní termín pro Den otevřených dveří 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 17. 2. 2020 - Planeta Země (všechny ZL)
březen
 • 9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny
 • 15. 3. - 21. 3. 2020 - LVZ tříd 1.MA-SČ a 1.OS (Rokytnice nad Jizerou)
 • 22. 3. - 28. 3. 2020 - LVZ tříd 1.PS a 1.ZL (Rokytnice nad Jizerou)
 • charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. MA-SČ) - jarní
duben
 • 6. 4. 2020 - odevzdání maturitní práce - 4.ZL
 • 8. 4. 2020 - písemné práce společné části MZK (CJL) - ředitelské volno
 • 9. 4. 2020 - velikonoční prázdniny
 • 10. 4. 2020 - Velký pátek
 • 13. 4. 2020 - Pondělí velikonoční
 • 14. - 17. 4. 2020 - EKO kurz 3.ZL (Oldřichov v Hájích)
 • 14. a 15. 4. 2020 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů
 • 16. a 17. 4. 2020 - přijímací pohovory do 1. ročníku oboru ošetřovatel
 • 15. 4. 2020 - pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • ??? 4. 2020 - Den Země - úklid města Turnova
 • 21. 4. 2020 - exkurze do IQ - Landia - program Nanoden (v rámci projektu NAKAP 3.ZL + 4.ZL)
 • 23. 4. 2020 - ošetřovatelský den 3. ročníku
 • 27. 4. 2020 - pedagogická rada 4. ZA-SČ + 4. ZL
 • 29. 4. 2020 - poslední zvonění + předání ročníkového vysvědčení 4. ZA a 4. ZL + posudek maturitní práce 4. ZL
 • 30. 4. 2020 - písemné práce společné části MZK (ANJ, NEJ) - ředitelské volno
květen
 • 1. 5. 2020 - Svátek práce
 • 4. - 6. 5. 2020 - didaktické testy společné části MZK (MAT, CJL, ANJ, NEJ)
 • 8. 5. 2020 - Den vítězství
 • 9. 5. 2020 - odlet na ERASMUS (vybraní žáci 3. ročníku)
 • 11. 5. 2020 - zahájení odborné praxe 3. ZA + 3.MA-SČ
 • 11 - 15. 5. 2020 - praktická MZK 4. ZA-SČ
 • 13. 5. 2020 - charitativní sbírka Květinový den - 1. ZL
 • 18. - 21. 5. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ZL
 • 25. 5. - 28. 5. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ZA-SČ
 • 26. 5. 2020 - závěrečná pedagogická rada 3. OS
 • 26. 5. 2020 - diplomová slavnost 4. ZL
 • 29. 5. 2020 - poslední zvonění + předání ročníkového vysvědčení 3. OS
červen
 • 1. 6. 2020 - písemná ZZK 3. OS
 • 2. - 3. 6. 2020 - praktická ZZK 3. OS
 • 2. 6. 2020 - diplomová slavnost 4. ZA-SČ
 • 4. 6. 2020 - zahájení odborné praxe 3. ZL
 • 5. 6. 2020 - ukončení odborné praxe 3. ZA + 3.MA--SČ
 • 6. 6. 2020 - přílet z ERASMUS
 • ??? prověřování znalostí OSE - 2. PS, soutěž v úpravě lůžek 1. ročník
 • 17. 6. 2020 - ukončení odborné praxe 3. ZL
 • 18. 6. 2020 - ústní ZZK 3. OS + odpoledne slavnostní předání záv. vysvědčení a výuč. listu
 • 23. 6. 2020 - závěrečná pedagogická rada + den "Ochrana člověka za mimořádných situací"
 • 24. 6. 2020 - tradiční sportovní turnaj
 • ??? návštěva žáků z partnerských škol (z Niesek a Topoľčan) a jejich případná účast na soutěži v PPP
 • 26. 6. 2020 - soutěž v PPP (předlékařské první pomoci)
 • 30. 6. 2020 - předání vysvědčení, ukončení školního roku 2019/2020
 • 1. 7. 2020 - začátek hlavních prázdnin