Domů

Harmonogram školního roku

září
 • 2. 9. 2019 - zahájení školního roku 2019/2020
 • 3. až 5. 9. 2019 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 5. 9. a 6. 9. 2019 - praktická MZK - 4.ZA-SČ
 • 6. 9. 2019 - exkurze na Úřad práce SM - 4. ZL + 3. OS
 • 10. 9. 2019 - exkurze na Úřad práce SM - 4. ZA-SČ
 • 10.9. ústní MZK - 4.ZA-SČ + 4.ZL
 • 11. 9. 2019 - Den duševního zdraví Kosmonosy - exkurze 4.ZL+3.OS+4.ZA-SČ
 • 12. 9. 2019 - Den zdraví Turnov - účast OS, SČ
 • 13. 9. 2019 oslavy 25 let založení FOKUS (Střelnice) - účast SČ
 • 23. až 27. 9. 2019 - charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1 den - 2. PS) - podzimní
 • 25. 9. 2019 slavnostní zah. praxe 3.ZA
 • 26. 9. 2019 slavnostní zah. praxe 3.MA-SČ
 • 28. 9. 2019 - státní svátek (nenarušuje výuku)
říjen
 • 1.10. (2.10.) 2019 IQ-Landia - program Planeta Země a Vesmír (v rámci projektu 1.ZL + 2.ZL)
 • 7.10. 2019 slavnostní zahájení praxe 2.PS
 • 10. - 12.10. 2019 EDUCA MY JOB Liberec
 • 18. - 19. 10. 2019 Burza Jičín
 • 16. 10. 2019 - charitativní sbírka Bílá pastelka - 2. ZL
 • 21. 10. 2019 - vyhlášení témat maturitních prací - 4. ZL
 • 28. 10. 2019 - státní svátek * ČSR
 • 29. a 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2019 - zahájení 14 denní odborné praxe 4. ZA-SČ
listopad
 • 6.11. 2019 Burza Semily (Golf)
 • 12.11. 2019 Českolipská burza škol,
 • 13.11. 2019 - ukončení 14 denní odborné praxe 4. ZA-SČ
 • 14. 11. 2019 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ
 • v období od1/2 XI. do 1/2 XII. char. sbírka Červená stužka - ČSAP (DM)
 • 17. 11. 2019 - Den boje za svob. a demokracii (nenarušuje výuku)
 • 20.11. 2019 OSE den 4.ZA-SČ+3.OS
 • 27. 11. 2019 přihlášení k MZK a přihlášení tématu maturitní práce (4. ročníky)
 • 29. 11. 2019 29.11. Den otevřených dveří 9.00 - 10.00 - 11.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00
prosinec
 • 20. 12. 2019 - tradiční sportovní vánoční turnaj
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny
 • 1.1. 2020 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
leden
 • 6. 1. 2020 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 10. 1. 2020 - ples SZŠ - KD Střelnice
 • 27. 1. 2020 - pololetní pedagogická rada
 • 30. 1. 2020 - předání výpisu pololetního vysvědčení
 • 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
únor
 • 7. 2. 2020 - slavnostní zahájení praxe 1.OS
 • 7. 2. 2020 - náhradní termín pro Den otevřených dveří 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 17. 2. 2020 - Planeta Země (všechny ZL)
březen
 • 9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny
 • 15. 3. - 21. 3. 2020 - LVZ tříd 1.MA-SČ a 1.OS (Rokytnice nad Jizerou)
 • 22. 3. - 28. 3. 2020 - LVZ tříd 1.PS a 1.ZL (Rokytnice nad Jizerou)
 • charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. MA-SČ) - jarní
 • VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ ŠKOL BYLY PLÁNOVANÉ AKCE ZRUŠENY
duben
 • 6. 4. 2020 - odevzdání maturitní práce - 4.ZL
 • 8. 4. 2020 - písemné práce společné části MZK (CJL) - ředitelské volno
 • 9. 4. 2020 - velikonoční prázdniny
 • 10. 4. 2020 - Velký pátek
 • 13. 4. 2020 - Pondělí velikonoční
 • 14. - 17. 4. 2020 - EKO kurz 3.ZL (Oldřichov v Hájích)
 • 14. a 15. 4. 2020 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů
 • 16. a 17. 4. 2020 - přijímací pohovory do 1. ročníku oboru ošetřovatel
 • 15. 4. 2020 - pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • ??? 4. 2020 - Den Země - úklid města Turnova
 • 21. 4. 2020 - exkurze do IQ - Landia - program Nanoden (v rámci projektu NAKAP 3.ZL + 4.ZL)
 • 23. 4. 2020 - ošetřovatelský den 3. ročníku
 • 27. 4. 2020 - pedagogická rada 4. ZA-SČ + 4. ZL
 • 29. 4. 2020 - poslední zvonění + předání ročníkového vysvědčení 4. ZA a 4. ZL + posudek maturitní práce 4. ZL
 • 30. 4. 2020 - písemné práce společné části MZK (ANJ, NEJ) - ředitelské volno
 • VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ ŠKOL BYLY PLÁNOVANÉ AKCE ZRUŠENY
květen - aktualizováno 12. 5. 2020
 • 1. 5. 2020 - Svátek práce
 • 8. 5. 2020 - Den vítězství
 • Odborná praxe 3. ZA a 3. MA-SČ byla zrušena. Místo toho pokračuje distanční výuka.
 • 11. 5. 2020 - zahájení vzdělávacích aktivit (konzultací) pouze pro žáky 4. ZL, 4. ZA-SČ (k MZK) a 3. OS (k ZZK)
 • 11. 5. 2020 - odevzdání maturitní práce - 4. ZL
 • VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ ŠKOL JE PEVNÝ PROGRAM STANOVEN POUZE PRO ŽÁKY POSLEDNÍHO ROČNÍKU. PRO ŽÁKY 1. AŽ 3. ROČNÍKU PLATÍ MOŽNOST SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ OD 8. 6. 2020 - NENÍ STANOVEN PEVNÝ PROGRAM.
červen - aktualizováno 12. 5. 2020
 • 1. 6. 2020 - 8.00 h písemná ZZK 3. OS
 • 1. 6. 2020 - 13.00 h didaktické testy společné části MZK 4. ZA-SČ, 4. ZL (ANJ)
 • 2. 6. 2020 - 8.00 h a 13.00 h didaktické testy společné části MZK 4. ZA-SČ, 4. ZL (CJL, NEJ)
 • 3. 6. 2020 - praktická ZZK 3. OS
 • 4. 6. 2020 - ústní ZZK 3. OS
 • 8. 6. 2020 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů
 • Odborná praxe 3. ZL byla zrušena. Místo toho pokračuje distanční výuka.
 • 10. - 12. 6. 2020 - praktická maturitní zkouška 4. ZA-SČ
 • 15. - 18. 6. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ZL
 • 22. - 25. 6. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ZA-SČ
 • 29. a 30. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročníky (které třídy který den bude určeno 26. 6. na poradě)
 • VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ ŠKOL JE PEVNÝ PROGRAM STANOVEN POUZE PRO ŽÁKY POSLEDNÍHO ROČNÍKU. PRO ŽÁKY 1. AŽ 3. ROČNÍKU PLATÍ MOŽNOST SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ - NENÍ STANOVEN PEVNÝ PROGRAM.