Domů

Harmonogram školního roku 2023/2024

září
 • 4. 9. 2023 - podzimní termín písemné ZZK (obor OŠ)
 • 5. 9. 2023 - podzimní termíny praktické MZK (obor MA) a praktické ZZK (obor OŠ)
 • 7. a 8. 9. 2023 - podzimní termíny písemné MZK (CJL a ANJ)
 • 11. 9. 2023 - kvůli stavbě odložené zahájení výuky školního roku 2023/2024
 • 12. 9. 2023 - 3.MA-SČ+4. MA-SČ+4.PS (NE)BLÁZNI TURNOVE! (přednášky)
 • 12. 9. 2023 - podzimní termíny ústní MZK - všechny mat. obory
 • 12. a 13. 9. 2023 - harmonizační dny prvních ročníků
 • 13. 9. 2023 - exkurze na Úřad práce SM - 4.ZL
 • 13. 9. 2023 - podzimní termín ústní ZZK (obor OŠ)
 • 14. a 15. 9. 2023 - expedice DofE
 • 18. až 22. 9. 2023 - STK 3. ročníků (Prackov)
 • 19. 9. 2023 - exkurze na Úřad práce SM - 4.PS
 • 20. 9. 2023 - exkurze na Úřad práce SM - 4.MA-SČ
 • 21. 9. 2023 - charitativní sbírka podzimní srdíčková den - Život dětem (2.PS)
 • 25. 9. 2023 zahájení pxe 4.PS
 • 26. 9. 2023 zahájení pxe 2.OS
 • 28. 9. 2023 - státní svátek (Den české státnosti)
 • 29. 9. 2023 - ředitelské volno
říjen
 • 2. 10. 2023 zahájení praxe 4.MA (MAE)
 • 3. 10. 2023 slavnostní zahájení praxe 3.MA (MAE)
 • 4. 10. 2023 zahájení praxe 4.SČ (UPR)
 • 10. 10. 2023 charitativní sbírka Bílá pastelka (2.ZL)
 • 11. 10. 2023 zahájení praxe 3.PS (OSN)
 • 12. - 14.10. 2023 EDUCA MY JOB Liberec
 • 13. a 14.10. 2022 Burza škol Jičín
 • 13. 10. 2023 slavnostní zahájení praxe 3.SČ (UPR)
 • 16. 10. 2023 slavnostní zahájení praxe 2.PS (OSN)
 • 25. 10. 2023 zveřejnění témat maturitních prací - 4. ZL
 • 26. 10. a 27. 10. 2023 podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2023 státní svátek (* ČSR)
listopad
 • 30. 10. - 10. 11. 2023 - čtrnáctidenní odborná praxe 4.PS a 4.MA-SČ
 • 7. 11. 2023 Burza Semily (Golf)
 • 14. 11. 2023 - čtvrtletní ped. porada + schůzky SRPŠ a třídní schůzky
 • 17. 11. 2023 - státní svátek (Den boje za svob. a demokracii)
 • 27. 11. 2023 - přihlášení k MZK (všechny 4. ročníky) a přihlášení tématu maturitních prací (4. ZL)
prosinec
 • 1. 12. 2023 - základní Den otevřených dveří - prohlídka v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 - 15.00
 • na začátku prosince - char. sbírka Červená stužka - ČSAP (DM)
 • 22. 12. 2023 - tradiční sportovní vánoční turnaj v odbíjené (hala TJ)
 • 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 - vánoční prázdniny
 • 24. 12. 2023 - 26. 12. 2023 - svátky vánoční
leden
 • 1.1. 2024 Nový rok, Den obnovy samost. českého státu
 • 3. 1. 2024 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 5. 1. 2024 - 1. ples SZŠ - KD Střelnice - třídy 4.ZL a 4.MA-SČ
 • 12. 1. 2024 - 2. ples SZŠ - KD Střelnice - třída 4.PS
 • 19. 1. 2024 - v případě zájmu náhradní Den otevřených dveří odpoledne - prohlídka 13.00 - 14.00 - 15.00
 • 23. - 25. 1. 2024 - veletrh vzdělávání Gaudeamus Praha (účast všech 3. ročníků)
 • 25. 1. 2024 - pololetní pedagogická rada
 • 31. 1. 2024 - předání výpisu pololetního vysvědčení
únor
 • 2. 2. 2024 - jednodenní pololetní prázdniny
 • 26. 2. - 3. 3. 2024 - jarní prázdniny
březen
 • 8. 3. 2024 - Planeta Země 3000 - Kambodža (všechny ZL)
 • ??? - Matematický klokan (ZL)
 • 17. - 22. 3. 2024 - LVZ 1. ročníku - Rokytnice n. J. - Horní Domky
 • 28. 3. 2024 - velikonoční prázdniny
 • 29. 3. 2024 - Velký pátek
 • 31. 3. 2024 - nejzazší termín odevzdání seznamu četby k MZK (všechny 4. ročníky)
duben
 • 1. 4. 2024 - Pondělí velikonoční
 • 2. - 5. 4. 2024 - EKO kurz - třída 2.ZL
 • 3. 4. 2024 - písemné práce profilové části MZK z CJL - od 14.00 h
 • 4. 4. 2024 - písemné práce profilové části MZK z 1. cizího jazyka (ANJ) - od 14.00 h
 • 5. 4. 2024 - písemné práce profilové části MZK z 2. cizího jazyka (NEJ) - od 14.00 h
 • 11. 4. 2024 - nejzazší termín odevzdání odborné maturitní práce (4.ZL)
 • 12. a 15. 4. 2024 - jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku maturitních oborů - 1. a 2. termín 1. kola
 • 16. 4. 2024 - charitativní sbírka Srdíčkový den - Život dětem (1. MA-SČ) - jarní
 • 18. 4. 2024 - čtvrtletní pedagogická rada + SRPŠ a třídní schůzky
 • 19. 4. 2024 - úklid města Turnova ke Dni Země (22. 4.)
 • 22. a 23. 4. 2024 - přijímací pohovory do 1. ročníku oboru ošetřovatel - 1. a 2. termín 1. kola
 • 25. 4. 2024 - závěrečná pedagogická rada 4. roč.
 • 30. 4. 2024 - vydání vysvědčení všem 4. ročníkům + 4.ZL předání posudku odborné maturitní práce + poslední zvonění
květen
 • 1. 5. 2024 - Svátek práce
 • 2. - 3. 5. 2024 - ředitelské volno
 • 2. - 7. 5. 2024 - didaktické testy společné části MZK (CJL, ANJ, NEJ, MAT)
 • 8. 5. 2024 - Den vítězství
 • 13. 5. 2024 - zahájení odborné praxe 3. PS a 3. MA-SČ a 2.OS
 • 13. 5. - 17. 5. 2024 - praktická MZK 4.PS a 4. MA-SČ
 • 15. 5. 2024 - charitativní sbírka Květinový den - Liga proti rakovině (1.ZL)
 • 20. - 24. 5. 2024 ústní MZK 4. ZL
 • 27. - 31. 5. 2024 - ústní MZK 4. PS
červen
 • 3. - 7. 6. 2024 - ústní MZK 4. MA-SČ
 • 3. 6. 2024 - zahájení odborné praxe 3.ZL
 • 7. 6. 2024 - ukončení odborné praxe 3.PS a 3.MA-SČ a 3.OS
 • 14. 6. 2024 - ukončení odborné praxe 3.ZL
 • 25. 6. 2024 - závěrečná pedagogická rada
 • 25. a 26. 6. 2024 - činnost s třídními učiteli
 • 27. 6. 2024 - tradiční sportovní turnaj v softbalu (stadion Ludvíka Daňka)
 • 28. 6. 2024 - předání vysvědčení
červenec
 • 29. 6. - 1. 9. 2024 - hlavní prázdniny